Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Er dansk landbrug virkelig værd at opretholde i sin nuværende form?

Drikkevandet forurenes, der er MRSA-smitte, og det vil koste dyrt at rydde op efter forurening af vandløb.

Artiklens øverste billede
Illustration: Rasmus Sand Høyer

Det, der ikke kunne ske, er nu sket. Grundvandet er forurenet med pesticider, de indgår i vores drikkevand og har formentlig været til stede i en række år. Ingen kan vide det, for målingerne blev ikke foretaget tidligere.

Miljøstyrelsens forklaring er, at værdier er tilladelige, fordi de ligger under grænseværdien fastsat af EU. Grænseværdierne er baseret på rotteforsøg og fortæller fremfor alt ikke noget om den eventuelle skadelige virkning hos mennesker efter års påvirkning.

Hvis drikkevand er sundt, må alt andet være usundt på kortere eller længere sigt. Hvorfor stikker Miljøstyrelsen hovedet i busken? Er det angst for landbrugets lobbyvirksomhed? Tidligere var ”svinebakterien” MRSA kun relateret til få svinehold – nu er den bredt til svinebesætninger i hele landet.

Oprindeligt var forklaringen, at den ikke kunne smitte mennesker. Nu er den konstateret hos nyfødte på et sygehus i Aalborg. Sundhedsstyrelsen forholder sig tavs og er mere optaget af at kontrollere, hvordan speciallæger skal drive deres praksis. Hvorfor meldes der ikke mere ud om den smittespredning, der finder sted, og som konstateres på danske hospitalsafdelinger?

Heller ikke levnedsmiddelstyrelsen, der ellers er optaget af sundhed, har en mening om sammenhængen mellem svinekød i kosten og MRSA. Denne apati i styrelserne er påfaldende, når det netop er deres resortområde.

Er det virkelig værd at opretholde det danske landbrug i sin nuværende form? Drikkevandsforurening, MRSA-smitte og en fremtidig bekostelig udgift til oprydning af forurening i åer og fjorde.

I landbruget har man indført kursus for medarbejdere i forebyggelse af MRSA-spredning, men uanset om kursusdeltagerne har bestået kurset eller ej, udstedes der tilladelse til fortsat arbejde i landbruget. Hvornår kan man dumpe en køreprøve og alligevel modtage sit kørekort?

Man behøver ingen krystalkugle for at forstå det; dansk landbrug er dybt forgældet. Giv de ældre landmænd en acceptabel økonomisk kompensation.

Dansk Landbrug omsætter for 166 mia. kr. om året, heri skal fratrækkes indtægter fra minkskind og fiskeri på godt 30 mia. kr. Tilbage er ca. 135 mia. kr. Et beløb, der til sammenligning kun udgør omkring 50 pct. af omsætningen i danske rederivirksomheder. Og ikke mere end omsætningen i Novo Nordisk og Vestas til sammen.

Tilmed er der flere arbejdspladser i Novo Nordisk og Vestas end i hele dansk landbrug inkl. Axelborg med deres konsulenter og kontorhold. Danmark har med andre ord andre væsentlige eksportindtægter end dansk landbrug.

I Danish Crown foretager man opkøb af slagterier i Polen i stedet for at skabe forædlingsprodukter, flere arbejdspladser og en væsentlig værdiøgning af produktet. Nævn bare fem nye væsentlige forædlingsprodukter i mejeri- og slagterisektoren inden for de sidste 20 år. Som et uland sælger man ud af sine råstoffer til forarbejdning i et iland.

Forureningen følger ikke med, men bliver i Danmark. Samtidig er Arla kørt håbløst bagud af et stort hollandsk mejeri, bestyrelsens reaktion er øgede besparelser, nu hvor alle småmejerier i Danmark er opkøbt.

Den globale model for Arla er kørt agterud. Vi kan ikke blive ved at lukrere på Lurpak-smør og bacongris. Er tiden inde til et generationsskifte i landbrugets ledelser og bestyrelser? For hvorfor skal andelsbevægelser ledes ringere end andre virksomheder og aktieselskaber?

Danmark har et godt klima for landbrug, jordforarbejdningen er god – med ny viden og energi og omlægning til økologi vil dansk landbrug have en fremtid. Man behøver ingen krystalkugle for at forstå det; dansk landbrug er dybt forgældet. Giv de ældre landmænd en acceptabel økonomisk kompensation, så de resten af deres tid kan opretholde en god tilværelse.

Støt nye unge landmænd, der vil overtage jorden, mod at omlægge det til økologisk drift. Giv dem skattefrihed i fem år, så der ikke investeres unødvendigt i store nye maskinanskaffelser for at undgå skat, og den negative økonomiske spiral dermed fortsættes.

En sådan model vil bremse en fremtidig forurening af grundvandet og udvikling af multiresistente bakterier, som udgør en trussel mod borgernes sundhed.

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen