Kræftafdeling skal have ekstern hjælp som følge af samarbejdsproblemer

Ytringsfriheden og arbejdsmiljøet er under pres på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, mener sygeplejerskerne på afdelingen.

Artiklens øverste billede
Ledelsen på Kræftafdelingen på AUH anerkender, at sygeplejerskerne på afdelingen har påpeget udfordringer i samarbejdet. Arkivfoto: Stine Rasmussen

To eksterne konsulenter skal hjælpe samarbejdet mellem ledelsen og sygeplejerskerne på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) i gang igen.

Det besluttede hospitalets øverste samarbejdsudvalg HovedMedudvalget (HMU) på et møde i mandags, hvor de aktuelle samarbejdsproblemer på afdelingen var på dagsordenen. Afdelingens sygeplejersker havde forud for mødet via en skriftlig henvendelse til HMU bedt om at få sagen diskuteret. Ifølge henvendelsen fra sygeplejerskernes tillidsrepræsentanter på afdelingen er samarbejdet med den lokale ledelse »problematisk og til tider ikke-eksisterende«.

»AL (afdelingsledelsen, red. ) valgte at reducere i antallet af tillidsrepræsentanter uden forudgående medinddragelse af de implicerede parter. Vi har gentagne gange oplevet at være sat uden for den medindflydelse- og medbestemmelsesmulighed, som MED-aftalen lægger op til,« skriver tillidsrepræsentanterne, der også kritiserer afdelingsledelsen for bl.a. at undgå dialog med de ansatte.

»Det er afgørende for udviklingen af et frugtbart samarbejde, at der er dialog, tillid, åbenhed og lydhørhed mellem ledelse og medarbejdere. Dialog betyder tidlig og reel inddragelse i beslutningsprocesserne, og at beslutninger formuleres, så de er forståelige og gennemskuelige. Både for medarbejdere og omverden. Ovennævnte oplever vi ikke finder sted i Kræftafdelingens LMU (LokaleMedudvalg, red.),« skriver de ansatte endvidere.

Ifølge henvendelsen finder sygeplejerskernes tillidsrepræsentanter også arbejdsmiljøet udsat.

»Der har være et par episoder, hvor medarbejdere har taget noget op og har følt sig ”udskældt”. LMU-møderne ofte opleves ligegyldige og ubehagelige. Ytringsfriheden og den psykologiske sikkerhed er italesat, men vi oplever den desværre ikke praktiseret,« skriver sygeplejerskerne, der i henvendelsen beder HMU om hjælp fra eksterne konsulenter.

Anerkender udfordring

Den hjælp har HMU sagt ja til at give. Tillidsrepræsentanterne på afdelingen ønsker ikke at udtale sig. Fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiologer på AUH, Jacob Gøtzsche, Dansk Sygeplejeråd, er tilfreds med løsningen.

»Vi har stor tillid til, at den valgte proces vil bidrage til at få genoprettet det samarbejde, der i dag ikke er til stede på Kræftafdelingen,« siger Jacob Gøtzsche, som også er næstformand i HMU-udvalget på AUH.

Ledelsen på Kræftafdelingen anerkender, at sygeplejerskerne på afdelingen har påpeget udfordringer i samarbejdet.

»Det tager vi selvfølgelig alvorligt. Vi forstår også godt, at medarbejdere kan synes, at vi har udfordringer. Gennem flere år har vi skullet spare voldsomt store beløb på afdelingen i takt med, at vi får flere patienter, der skal behandles inden for aftalerne i kræftpakkerne. Og mange patienter kan behandles i længere tid. Samlet har vi meget mere at lave med færre ressourcer. Det presser alle, og når man skal have styr på økonomien, så er vi fra ledelsens side også nødt til at bruge de værktøjer, vi har for at sikre en effektiv drift,« siger Morten Keller, oversygeplejerske på Kræftafdelingen.

Også afdelingsledelsen mener, at det nye tiltag med at få hjælp fra to eksterne konsulenter er godt.

»Vi er enige i, at konsulenterne vil være gode til at hjælpe os i en proces, som allerede er sat i gang,« siger Morten Keller.

I sidste måned konstaterede formandskabet i det øverste samarbejdsudvalg i Region Midtjylland, at samarbejdet på flere midtjyske hospitaler er i så dårlig fatning, at der i løbet af 2020 skal foretages en evaluering af samtlige arbejdspladser.Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen