Annonce
Viden

Forbud mod giftig bundmaling virker

Vandmiljøet i Danmark har det bedre, viser rapport fra DMU

Forbuddet mod det meget giftige TBT i bundmaling til skibe har virket: Målinger viser nu faldende indhold af TBT (tributyltin) i muslinger i danske farvende, ligesom hyppigheden af hormonforstyrrelser i havsnegle forårsaget af TBT er faldende. Det fremgår af NOVANA-rapporten ”Vandmiljø og Natur 2006” fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet.

TBT blev forbudt som antibegroningsmiddel i bundmaling i 2003, og den positive virkning på havmiljøet er et blandt mange resultater i den årlige rapportering om vandmiljøet og naturen under det nationale overvågningsprogram NOVANA, der omfatter luft, vand og naturtyper på land, herunder plante- og dyrearter.

"TBT påvirker de vandlevende dyrs reproduktion og vækst, men selv om koncentrationsniveauet falder, udgør giftstoffet stadig et af de største miljøproblemer. Der er dog grund til at håbe, at koncentrationerne aftager så meget, at det ikke længere vil være et problem," siger forsker ved DMU, Jakob Strand.

Han deltog i Galathea III ekspeditionen sidste år og må konstatere, at giftstoffet findes i muslinger over det meste af kloden.

Siden 2003 har det i EU været forbudt at påføre bundmaling med TBT, og fra 2008 skal det være helt fjernet fra skibenes bundoverflade. Jakob Strand venter, at forbuddet også snart kommer til at gælde for alle medlemmer af den internationale søfartsorganisation IMO.

Boringer lukkes

Af andre resultater fra rapporten kan nævnes:

Næringssalte: Udledningen af kvælstof, fosfor og organisk stof er faldet markant siden 1989, det samme er overførslen af kvælstof fra atmosfæren. Samlet falder tilførslen af kvælstof og fosfor til natur, vandløb, søer og indre farvande altså fortsat, og det har forbedret miljøforholdene.

Grundvand: Faldende nitratindhold i det yngste grundvand som følge af mindsket udvaskning. Hyppigheden af pesticidfund i 2005 og 2006 på samme niveau som i 2004. I boringer med drikkevand nedadgående tendens i hyppigheden af fund af pesticider, især fordi boringer med pesticider lukkes.

Miljøfremmede stoffer: PCB og tjærestoffet anthracen flere steder fundet i koncentrationer, som muligvis kan påvirke miljøet. To af de hyppigst fundne pesticider i vandløb var glyphosat (roundup) og MCPA. Tre forbudte ukrudtsmidler - trichloreddikesyre, DNOC og atrazin - blev fundet i en stor del prøver. BAM, et nedbrydningsprodukt af dichlobenil, der blev forbudt i 1997, blev fundet i ca. 70 pct. af prøverne.

Naturen på land: Naturtyper som heder, moser og klitter er under forandring som følge af tilførsel af næringsstoffer, tilgroning, udtørring samt opsplitning af naturen. Blåtop fortrænger klokkelyng og andre dværgbuske på den våde hede, og bølget bunke fortrænger mange steder karakteristiske dværgbuske på den tørre hede, formentlig som følge af kvælstoftilførsel

null
Følg
Jyllands-Posten
SE OGSÅ
Annonce
Annonce
Forsiden lige nu
Annonce
Annonce
Viden
Annonce
Modtag Videnskab.dk's nyhedsbrev Tilmeld
Flere nyheder på Videnskab.dk
Annonce
Bolig
Lån dit værktøj og køkkengrej og spar penge
I stedet for at købe og opbevare ting, som kun sjældent bliver brugt, kan du låne dem på biblioteket, hos naboen eller på låneportaler på nettet. 
Se flere

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her