Toårige børn skal tvinges i daginstitution

Toårige børn, der taler dårligt dansk, skal tilbydes et dagtilbud med sprogstimulering. Siger forældrene nej, bliver de trukket i børnepengene.

Artiklens øverste billede
Jo tidligere, man kommer i en daginstitution, jo bedre kan børn, der taler dårligt dansk, blive til sproget, inden mødet med Folkeskolen. Foto: Ilan Brender

Regeringen er parat til at tvinge flere tosprogede børn, der taler dårligt dansk, i daginstitution. Det skal bl.a. ske ved at give kommunerne mulighed for at sprogteste børn helt ned til toårsalderen for derefter at kunne tilbyde dem et dagtilbud. Formålet er at forbedre børnenes danskkundskaber og gøre det muligt for dem bedre at blive integreret i det danske samfund.

Vi ønsker at bekæmpe parallelsamfund, og hvis vi skal hjælpe integrationen godt på vej, så skal vi sørge for, at børnene får foden indenfor i det danske samfund.

Ellen Trane Nørby, Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister

»Vi har nogle danske børn, der er danske statsborgere, men alligevel er bagud fra start. Vi er nødt til at gribe ind og stille nogle ret håndfaste krav for at sikre, at integrationen bliver bedre, end vi har formået hidtil,« siger børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby.

I øjeblikket er det sådan, at treårige børn sprogtestes, og hvis der er behov for det, tilbydes de obligatorisk sprogstimulering i daginstitution i enten 15 eller 30 timer om ugen afhængigt af forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Foruden at indføre muligheden for obligatoriske dagtilbud til helt små børn vil regeringen samtidig fjerne det såkaldte beskæftigelseskriterium, så alle børn med dårlige sprogkundskaber skal 30 timer i et dagtilbud uanset forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis forældrene ikke tager imod tilbuddet, bliver de trukket i børnepengene.

»Vi ønsker at bekæmpe parallelsamfund, og hvis vi skal hjælpe integrationen godt på vej, skal vi sørge for, at børnene får foden indenfor i det danske samfund. Hvad enten det handler om en god uddannelse eller en efterfølgende plads på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at begynde tidligere,« mener Ellen Trane Nørby.

Som det tredje led i regeringens plan vil den fremover stille et krav til privat børnepasning med tilskud om, at der tales dansk, og at der er i pasningsordningen er fokus på demokrati.

»Når vi giver et offentligt tilskud til privat pasning, er det naturligt at stille et krav om, at der tales dansk, for det er et dansk samfund, man vokser op i,« siger hun.

Ringere sprogforståelse

Ifølge forskningsrapporten ”Børns tidlige udvikling og læring” fra august i år, som Rambøll, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet står bag, har børn i alderen tre-fem år med en ikke-vestlig baggrund både et dårligere ordforråd og en ringere sprogforståelse sammenlignet med etnisk danske børn.

Flere skoleforskere roser regeringens forsøg på at få flere og yngre børn i daginstitution. Professor Niels Egelund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, mener, at man endda bør tage fat i endnu yngre børn.

»Det her bliver man nødt til, hvis man vil problemerne med manglende sprogkundskaber til livs. Vi kan ikke have, at børnene bliver hjemme hos deres forældre og møder i skolen stort set uden at kunne tale dansk, og jo tidligere man begynder, jo bedre. Jeg kunne tænke mig, at man strammede den og begyndte med obligatoriske dagtilbud til børn i etårsalderen,« siger han.

Ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gik 84 pct. af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i 2014 i daginstitution. 88 pct. af de etnisk danske børn gik i en kommunal institution.

»Men det er også den sidste del af børnene, vi skal have fat i. Det er der, det største problem ligger,« siger Niels Egelund.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA UC, mener, at det i forhold til fremtidig integration, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet gavner børnene at komme tidligt i daginstitution.

»Det er en rigtig vej. Jo tidligere man sætter ind, jo bedre. Men det består mere i at blive en del af nogle børnefællesskaber, få nogle positive relationer og blive bedre til at kommunikere. Man skal være påpasselig med ikke at sætte ind med nogle deciderede sprogindsatser som en form for førskoleindsats, men tænke sproget som en del af det at være med i nogle fællesskaber,« siger han.

Partier er uenige

Umiddelbart støtter Dansk Folkeparti forslaget.

»Det giver god mening. Hvis man vil integrationen, skal man tvinge de sidste, som ikke vil. Det kan være godt for børn at gå hjemme hos deres mor, men når vi taler integration, er det knap så godt, for det bliver de ikke mere danske af,« siger partiets børneordfører, Pernille Bendixen.

Også Socialdemokratiet mener, at der er behov for at sprogteste treårige børn. Partiet er samtidig parat til at diskutere, om også toårige børn skal vurderes.

»Vi vil ikke skelne mellem udenlandske og danske børn – alle børn, der bliver passet hjemme, skal have det samme tilbud. Jeg vil ikke lægge mig fast på, om det er toårige eller treårige børn, det skal gælde. Det synes jeg, at eksperter skal være med til at vurdere,« siger børneordfører Annette Lind (S). Hun er dog imod økonomiske sanktioner.

Også SF’s børneordfører, Jakob Mark, er umiddelbart positiv, selvom han ligeledes er skeptisk over for truslen om at fratage familier deres børnepenge:

Enhedslisten er derimod imod forslaget.

»Vi er ikke tilhængere af, at børn skal tvinges i daginstitution. Vi synes, at det er godt at gå i daginstitution, men det er skidt at true med at tage børnepengene fra familierne,« siger børneordfører Jakob Sølvhøj.

Også Det Radikale Venstre vender sig imod forslaget. Børneordfører Lotte Rod mener, at man skal sætte endnu tidligere ind.

»For det første er det for sent at sætte ind, når børnene er to år gamle. For det andet bygger forslaget på tvang. Jeg tror på, at vi skal bruge sundhedsplejerskerne til at gøre det trygt for forældrene at sende deres børn i institution. Hvis regeringen har ambitioner om det her, skal de også afsætte flere penge til bedre normeringer,« siger hun.

Ifølge Ellen Trane Nørby vil de varige udgifter være på omkring 18 mio. kr. til ekstra tilsyn, stramning af kravene og udformning af et screeningssystem til toårige børn etc. Pengene er Ellen Trane Nørby parat til i samarbejde med de øvrige partier at finde på finansloven.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen