Barnemorder føler sig forurettet

Skorstensfejeren, der dræbte Sonja i Mjels ved Aalborg, undrede sig over, at der overhovedet var rejst sag mod ham. Men han blev dømt - og har erkendt, at han har behov for behandling.

Den 45-årige skorstensfejer Jan Arno Beblein, som torsdag af et enigt nævningeting i Aalborg blev idømt fængsel på livstid for at have kvalt den 10-årige Sonja Emborg, føler sig dybt forurettet over, at der i hele taget er rejst en sag mod ham.

Det afslørede en rapport fra en mentalundersøgelse, som anklageren vicestatsadvokat Kirsten Dyrman fremlagde, inden straffen faldt.

Under undersøgelsen på Retspsykiatrisk Afdeling på Aalborg Sygehus talte han meget højt om sin uskyld. Det gjorde han, selv om han hele tiden afslørede specielle seksuelle tilbøjeligheder.

Alle henvendelser til personalet havde seksuelle undertoner, og han holdt sig heller ikke tilbage for at spørge flere ansatte, om han måtte "pille" ved dem, fremgik det af rapporten.

Jan Arno Beblein vil ikke erkende, at han har dræbt Sonja med vilje. Det var et uheld, og ifølge rapporten opfatter han omtale af sagen som personlig chikane.

Ingen ledige pladser

Sonja Emborg blev dræbt i sit hjem i Mjels lidt syd for Aalborg om formiddagen 31. juli sidste år, da Jan Arno Beblein var i huset for at rense skorstenen.

Drabet skete i kælderen, hvor han også forulempede hende seksuelt. Dagen efter blev hendes lig fundet næsten uden tøj ved en spejderhytte i nærheden af hjemmet. Drabet har ophidset en hel egn, og retssagen er blevet fulgt så tæt, at retsformanden, landsdommer Bjerg Hansen, havde givet tilladelse til at optage domsafsigelsen til senere udsendelse på tv-kanalerne.

Mange stod uden for retsbygningen, og indenfor var tilhørerpladser besat til sidste plads. På pladserne sad bl.a. Sonja Emborgs far og mor, farmor og farfar samt flere andre familiemedlemmer. De var meget sammenbidte - også efter dommen. De forlod stille retten uden at fortrække en mine.

Anke uden tøven

Jan Arno Beblein bliver foreløbig i Aalborg Arrest. Det afgøres føst senere, hvor han skal afsone dommen, men i den type sager sker det ofte i Herstedvester.

Under hele retssagen har der været en fortættet og spændt atmosfære. Sagens alvor og fremvisningen af fotos og videoer samt oplysninger om, at den dømte førte et kartotek over småpiger, rystede tilhørerne. Anklageren har systematisk gennemhullet skorstensfejerens forklaringer, men denne var stadig ved domsafsigelsen meget rolig.

Han kiggede som de første tre dage hele tiden ned i gulvet. Da straffen på livstid var forkyndt, reagerede han dog omgående og ankede uden at spørge sin forsvarer, advokat Henrik Christensen.

Forsvareren havde ønsket en tidsubestemt forvaringsdom, selv om han bagefter erkendte, at dommen var korrekt og i overensstemmelse med retspraksis.

»Men Retslægerådet anbefalede en forvaringsdom, og desuden ønskede Jan Arno Beblein det. Han erkender, at han er syg og ønsker behandling, og den får han bedst ved en forvaringsdom,« sagde Henrik Christensen.

Anklageren Kirsten Dyrman var tilfreds med dommen og fandt, at straffen afspejlede den alvorlige sag.

I retssagen havde hun valgt at vise billeder af den dræbte Sonja Emborg på storskærm. Det har affødt skarp kritik fra bl.a. næstformanden af beskikkede advokater Steen Bech, som i Jyllands-Posten har kaldt det en krænkelse af de efterladte. Hertil sagde Kirsten Dyrman:

»Det gælder om at fremlægge beviser, som er nødvendige og tilstrækkelige, og fremvisningen her er sket efter en faglig vurdering af, om det er forsvarligt og sobert.«

Hun oplyser, at retten ikke på forhånd havde fået oplysning om billederne.

Fem år uden udgang

Livstidsstraffen vil ikke forhindre, at Jan Arno Beblein kommer uden for fængselsmurene. Men kontorchef i direktoratet for kriminalforsorgen Lene Møller-Nielsen siger, at en anmodning om udgangstilladelse tidligst vil kunne komme under overvejelse om fem år og fire måneder.

»Vi er uhyre forsigtige ved livstidsdomme. Udgangstilladelse afgøres her i direktoratet, og vi inddrager både læger og rigsadvokaten. De første mange år vil det også være med ledsager,« siger Lene Møller-Nielsen.

Livstidsdomme betyder i Danmark normalt fængsel i 14-16 år.

»Det er dog en betingelse, at afsoneren underkaster sig behandling. Vi løber ingen risiko,« siger kontorchefen.

torben.jakobsen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen