Nyt år, nye ansigter, nye muligheder

Med årsskiftet tager et nyt byråd og tre nye rådmænd over på Aarhus Rådhus. Hvor mon de bringer Aarhus hen?

Meget er ved det gamle med coronarestriktioner, smittetal i tusinderne og lukkede skoler. Men på rådhuset bringer 2022 fra første færd nye vinde over Aarhus.

Det er halvanden måned siden, vi stemte ved kommunalvalget anno 2021, og vi har nu officielt fået et nyt byråd og tre nye rådmænd i kommunen; socialrådmand Anders Winnerskjold (S), teknikrådmand Steen Stavnsbo (K) og ældrerådmand Christian Budde (V).

På de øvrige topposter fortsætter gamle kendinge, som med valget in mente og deres erfaringer fra den foregående valgperiode jo nok ved, hvad de skal give sig til. Og skulle de nye navne i den øverste politiske ledelse være i tvivl om, hvad der venter dem, har deres forgængere i JP Aarhus været venlige at overlevere gode bud på store opgaver at arbejde med i de kommende fire år.

Ingen af dem får lov til at gemme sig. Ældreplejen, socialområdet, den kollektive trafik og fortætningen i Aarhus er alle områder, som har særlige evner til at bringe sind i kog ude i virkeligheden.

Jette Skive (DF) fremhæver manglen på arbejdskraft på ældreområdet som en udfordring, Christian Budde arver.

Kristian Würtz (S) sender et område, hvor økonomien er presset, og opgaven vokser med befolkningstilvæksten, videre til partifællen Winnerskjold.

Og Bünyamin Simsek (V) overlader til Steen Stavnsbo en magistrat, hvor valget mellem mere letbane og en BRT-løsning – og ikke mindst byudvikling, fortætning og borgerinddragelse – var varme emner i valgkampen.

Det er højtbelagte sager, de nye rådmænd får lov til at gabe over fra første dag på kontoret, og det skal blive meget interessant at følge, hvordan de vil forvalte den magt, som er blevet dem givet. I tre tiltrædelsesinterviews får Anders Winnerskjold, Steen Stavnsbo og Christian Budde lejlighed til i JP Aarhus at sætte ord på deres visioner.

En ting er sikker: Ingen af dem får lov til at gemme sig. Ældreplejen, socialområdet, den kollektive trafik og fortætningen i Aarhus er alle områder, som har særlige evner til at bringe sind i kog ude i virkeligheden.

Ældreområdet og handicapområdet har været ramt af nogle ganske borgernære møgsager i en ikke så fjern fortid. Der var sagen om plejesvigt på plejehjemmet Kongsgården. På socialområdet var der det kommunale bosted for borgere med handicap, Elev Hus 5, der efter kritik af kvaliteten blev lukket af socialtilsynet. Og når det kommer til stykket, kan man vel godt sige, at magistraten for Teknik og Miljø i nogen grad leverede valgets helt centrale tema: udviklingen af Aarhus.

Modstanden mod byggeri i højden, fortætning og det, der opleves som manglende eller proforma-borgerinddragelse, har været massiv. Kritikken af borgmester Jacob Bundsgaards (S) linje gennem de seneste år, det store fokus på vækst, har været det samme, og ved valget gik Socialdemokratiet 9,1 procentpoint og tre mandater tilbage.

Da JP Aarhus i december bad Jacob Bundsgaard, der i øvrigt fik halveret sit personlige stemmetal, sætte ord på, hvad der affødte en sådan vælgerlussing, var han endnu ikke færdig med at tænke sig om. Måske juleferien har givet lidt ro til at nå en konklusion eller to. Måske er det mere belejligt at lade den stå åben i offentligheden og komme videre i ro og mag.

Men det er tæt ved umuligt at forestille sig, at byudviklingen i Aarhus ingen rolle spillede. Af samme grund bliver det i særlig grad spændende at følge, hvor det nye byråd, det nye Teknisk Udvalg og den nye teknikrådmand lægger linjen, når Aarhus vokser i fremtiden.

Hvor bogstaveligt skal man f.eks. tage sådan noget som lokalplaners krav til bebyggelsesprocenter og bygningshøjder, når driftige bygherrer søger om dispensation?

Uden for rådhuset bliver det også spændende at følge, hvor og hvornår sagen om mulig millionsvindel i Østjysk Bolig ender. Den blev indledt med fyringen af boligdirektør Allan Søstrøm i 2020, beskrevet tæt af JP Aarhus i 2021, men måske ikke afsluttet i 2022 heller.

Men først og fremmest bliver det spændende at se, om coronaen i år vil løsne grebet om Danmark og Østjylland, så alt ikke er ved det gamle igen i januar 2023 for sundhedssektoren, hårdt trængte restauranter, spillesteder, kulturinstitutioner, turistattraktioner, skolebørn m.fl. Man har jo lov at håbe.

Godt nytår!

Andre læser

Mest læste

Del artiklen