Otte gange tidligere har kvinder klaget og fået medhold i sager om mammografilæges sjusk

Stribevis af klagesager viser, at den Viborg-læge, som nu af hospitalsledelsen er mistænkt for at overse brystkræft, flere gange tidligere har overset den frygtede sygdom hos kvinder.

Artiklens øverste billede
Flere end 3.200 kvinder får nu tilbudt en ekstra undersøgelse af deres bryst, efter at Regionshospitalet i Viborg har rejst mistanke om sjusk hos en mammografilæge. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard /Polfoto

Flere end 3.200 kvinder får nu tilbudt en ekstra undersøgelse for brystkræft på Regionshospitalet i Viborg, selv om de allerede har været igennem mammografiundersøgelse og er blevet frikendt for sygdommen. Det skyldes, at hospitalsledelsen har mistanke om, at en mandlig overlæge har sjusket så meget med mammografiundersøgelserne, der kan afsløre brystkræft, at han har overset kræftknuder hos otte kvinder.

Men det er langtfra første gang, at den pågældende læge er involveret i klagesager, hvor brystkræft er blevet overset. Seks gange i løbet af de godt otte år, han har været ansat på hospitalet i Viborg, har patienter klaget til sundhedsmyndighederne over hans arbejde, og der er efterfølgende udtalt kritik af ham.

Flere af disse tidligere sager handlede om, at lægen har overset brystkræft hos kvinder, der var henvist til undersøgelse på grund af mistanke om brystkræft, og der er i forbindelse med flere af de seks klagesager udbetalt erstatning til de kræftramte kvinder, oplyser Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Jo, vi burde have reageret noget før.

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør

Også klagesager i Randers

Også på Regionshospitalet i Randers, hvor lægen var ansat i fem år, før han kom til Viborg, kender man til klagesager over den pågældende læge. Kort efter at lægen i 2009 var stoppet på sygehuset, klagede to brystkræftramte kvinder til sundhedsmyndighederne over såkaldt »forsinket brystkræftdiagnostik« – og fik medhold. Lægen havde med andre ord ikke opdaget kræften i forbindelse med de mammografiundersøgelser, han gennemførte på de to kvinder.

På Regionshospitalet i Viborg betegner Michael Braüner Schmidt det som meget usædvanligt, at en enkelt læge får så mange klagesager, og han erkender, at det er »problematisk«, at hospitalet ikke tidligere har handlet på de mange alvorlige klager, som gennem årene er blevet indgivet over den pågældende læge.

»Jo, vi burde have reageret noget før. Men vi er helt afhængige af, at der er nogen i systemet, der præsenterer ledelsen for, at der foreligger flere klagesager på en specifik fagperson, og jeg er ikke vidende om, at afdelingsledelsen i denne sag har båret sin viden videre op i systemet. Dette giver bestemt anledning til, at vi gennemgår vores procedurer og overvejer, hvordan vi skal reagere,« siger Michael Braüner Scmidt.

Han afventer resultaterne af en uvildig ekspertgennemgang af de otte nye sager, hvor kvinder har henvendt sig til hospitalet med fortsatte symptomer på brystkræft, relativ kort tid efter at den pågældende læge havde undersøgt og frikendt dem for sygdom.

De otte kvinder har nu fået diagnosen brystkræft, og hospitalet har mistanke om, at lægen har sjusket med undersøgelserne og overset kræften. Man har derfor bedt læger fra Rigshospitalet om at gennemgå de otte kvinders journaler og røntgenbilleder for at fastslå, om lægen har undladt at følge retningslinjerne fra Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), der bl.a. beskriver, hvornår der bør udføres klinisk mammografi, foretages ultralydsscanning og tages biopsi.

»Ved den pågældende overlæges undersøgelser er der rejst berettiget tvivl om, hvorvidt retningslinjerne er fulgt,« forklarer Michael Braüner Schmidt, som henviser til, at den forsinkede diagnose kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.

Meget alvorligt

»Hvis man er blevet frikendt for den mistanke om sygdom, som man er henvist for, og man så efterfølgende udvikler sygdommen, er det meget alvorligt. Jo før vi kan diagnosticere kræften, jo bedre er vi til at behandle den,« siger han.

Mistanken om lægesjusk blev rejst i begyndelsen af juni, og lægen er nu fritaget fra alle sine opgaver på hospitalet. Samtidig vil 3.220 kvinder, som han har undersøgt og frikendt siden den 1. juli 2015, blive tilbudt en ny undersøgelse for at sikre sig, at de ikke går rundt med uopdaget kræft.

Der er tale om kvinder, som enten blev henvist til undersøgelse på hospitalets mammografiafdeling fra egen læge på grund af mistanke om brystkræft, eller om kvinder, hvor mistanken rejste sig under mammografiscreeningen, som alle kvinder over 50 år tilbydes hvert andet år.

Hos Danske Patienter kalder vicedirektør Annette Wandel sagen for »meget kritisabel«.

»Det er et ledelsessvigt og et tilsynssvigt, for myndighederne ligger jo inde med oplysningerne om de mange klagesager. Og den nye tilsynslov har netop givet tilsynet flere muskler til at tage læger ud af bestilling, hvis der er risiko for, at de kan skade patienterne. I denne sag er der tale om den samme fejl over flere år, og det burde have udløst et skærpet tilsyn,« siger Annette Wandel.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen