Annonce

Dette er en kronik skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her.

Kronik

Forsyning i fællesskab for Danmarks fremtid

Onsdag præsenterer forsyningssektoren sine visioner for fremtidens vand, varme, spildevand og affald. Vejen til effektivitet går gennem udvikling, lokalt ejerskab og nonprofitprincippet – i stedet for regeringens ensidige fokus på økonomisk effektivisering.

Illustration: Rasmus Sand Høyer

Lars Therkildsen, formand for Danva | Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening | Uffe Bro, formand for Dansk Fjernvarme | Per Roth, formand for Danske Vandværker | Steen Thøgersen, formand for Foreningen Danske Kraftvarmeværker

Vi sørger for, at du har varme i din radiator. At du har rent vand i hanen. At du kan komme af med dit spildevand. Og at dit affald bliver hentet. Tilmed gør vi det til en lav pris og med stor sikkerhed for miljø og sundhed. Men hvem er vi egentlig?

Vi er forsyningssektoren, og du er en del af den. Vi er enten din kommune, dit kommunalt ejede forsyningsselskab eller dit forbrugerejede andelsselskab – og derfor er du selv medejer. Du er med til at bestemme over din vand- og varmeforsyning og din spildevands- og affaldshåndtering – enten via den lokalpolitiker, du stemmer på til kommunalvalget, på generalforsamlingen i dit lokale vand- eller fjernvarmeværk eller din forbrugerrepræsentant i vandselskabets bestyrelse. Dit medejerskab betyder også, at vi sender et eventuelt overskud tilbage til dig i form af lavere priser, bedre service, højere forsyningssikkerhed eller et sundere miljø.

Det lokale medejerskab og nonprofitprincippet ser vi som de vigtigste grunde til, at Danmark har en forsyningssektor i verdensklasse. Regeringer, virksomheder og borgere i andre lande kigger med misundelse på Danmarks forsyning, og det kan vi aflæse i en stigende eksport af teknologiske forsyningsløsninger.

Den store værdi i vores sektor er der også andre, der har fået øje på. For vi kan se, at regeringen med sit udspil til en forsyningsstrategi ønsker at lade f.eks. pensionskasser og kapitalforvaltere trække penge ud af dit forsyningsselskab. Samtidig skal magten også her centraliseres til Christiansborg, så de lokale kommuner og andelsforeninger mister beslutningskraften. Det, synes vi, er en dårlig idé, for det vil ikke give danskerne billigere forsyninger, højere forsyningssikkerhed eller et bedre miljø.

Derfor præsenterer vi nu vores egne visioner for fremtidens vand-, varme-, spildevands- og affaldssektor. Med ”Vi forsyner Danmark” opridser vi fordelene for velfærdsstaten Danmark ved at have kommunalt eller forbrugerejede forsyninger, som er reguleret efter nonprofitprincippet. Vi søsætter samtidig syv tiltag, der skal bane vejen for en endnu stærkere fælles forsyningssektor.

For vi kan naturligvis også løse vores opgaver smartere. Og selvfølgelig skal regeringen og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V) interessere sig for, om rammer og regler kan ændres, så vi får endnu bedre mulighed for at effektivisere lokalt. Det arbejde vil vi med ”Vi forsyner Danmark” gerne bidrage til.

For skal forsyningssektoren stå endnu stærkere end nu, så vi kan løse opgaverne smartere og mere effektivt, skal vi gå i skarp træning – snarere end at sulte os selv.

Vores legitimitet hænger uløseligt sammen med, at vi søger den mest effektive løsning. Det forventer vi selv, vores ejere og kunder – det vil sige dig. Det er heldigvis en vej, vi allerede er godt bekendt med. Blandt andet er prisen på fjernvarme den laveste i 10 år og faldet 10 pct. de tre seneste år alene. Prisen på at energiudnytte et ton affald er faldet med 10 pct. de seneste seks år. Og vandsektoren har effektiviseret for over 2 mia. kr. siden 2010.

Samtidig forfølger vi hver eneste dag andre, men absolut lige så vigtige mål, som er til gavn for samfundet:

Affaldssektoren sørger for, at genanvendelsen og genbruget af affald stiger, så vi lokalt kan udnytte ressourcerne igen og igen og dermed spare på udgifterne til nye råmaterialer.

Fjernvarmesektoren investerer i grøn energi, så vi bliver uafhængige af fossile brændsler og bidrager til et renere klima og miljø.

Vandsektoren renoverer kilometervis af vandrør og køber ny teknologi til vandværkerne, så vi mindsker vandspildet, sparer på energien og mindsker risikoen for forurening.

Spildevandssektoren investerer i klimasikring i hele landet, så kældre, gader og stræder går fri af fremtidens monsterregn – og vi reducerer regningen til oprydning.

Desværre mener regeringen og dens foretrukne konsulenter fra McKinsey & Co., at det er ineffektivt, at forsyningssektoren tager ovenstående hensyn til samfundet, at den er drevet af nonprofitprincippet, og at den er ejet af kommunen eller af dig og dine naboer. Det kan nemlig ikke aflæses på den korte, økonomiske bundlinje.

Det er muligt, at en kapitalfond kan få en god forretning ved at forsyne storbyerne, men Danmark består også af områder, hvor der er længere mellem husene.

Med ”Vi forsyner Danmark” viser vi, at det netop er effektivt at tænke langsigtet og investere i miljø, service, mennesker og samfund. Vi peger samtidig på syv konkrete tiltag, der skal sætte den rette kurs mod fremtidens effektive forsyninger.

Netop nu ser vi blandt andet på, hvordan vi kan styrke arbejdet i forsyningsselskabernes bestyrelser. Vi sætter fokus på den gode ejerstrategi, på uddannelser for bestyrelsesmedlemmerne samt retningslinjer for, hvordan en bestyrelse sammensættes, så den samlet set besidder de rette kompetencer. I et kommunalvalgår giver det ekstra god mening at fokusere på.

Vi fortsætter også ufortrødent med at levere på de eksisterende krav til effektiviseringer, som politikerne allerede har besluttet. Samtidig sætter vi selv gang i et analysearbejde, der skal pege på nye veje til yderligere effektiviseringer. Vi vil gerne have staten med om bord, men så skal ”grøn realisme” og økonomisk snæversyn afløses af reel vilje til grøn optimisme, demokratisk ejerskab og udvikling.

Vi er ligeledes optaget af, hvordan vi kan bidrage til at opfylde FN’s verdensmål. Det gælder både herhjemme såvel som i resten af verden. Vi er glade for vores omfattende samarbejde med erhvervslivet, som er blevet intensiveret de senere år til glæde for os alle. Vi ønsker i endnu højere grad at bistå danske virksomheder, så de kan løse verdens enorme problemer med usund affaldshåndtering, mangel på rent vand og sorte energisystemer. Vandsektoren har allerede et økonomisk råderum til at deltage i eksportsamarbejde. Det princip ser vi brugbart på de øvrige forsyningsgrene.

Vi er nemlig stolte over, at forsyningsministeren den ene gang efter den anden indgår aftaler med andre lande om eksport af danske virksomheders teknologi og viden om god forsyning. Det er også en stor ære for os, når udenlandske delegationer besøger både det lille, andelsejede vandværk ude på landet såvel som det store fjernvarmeværk midt inde i storbyen for at få svar på, hvorfor vi gør det så godt.

Men vi er i hård konkurrence med andre lande, som er langt fremme på forsyningsområdet: Holland, Norge, Tyskland og Sverige, for bare at nævne nogle få. Derfor skal vi fastholde fokus, så Danmark også i 2020 får besøg af myndigheder og virksomheder fra andre lande på jagt efter verdensførende forsyningsteknologi. Kineserne gider jo ikke besøge nummer seks.

Det er afgørende for os, at udviklingen af fremtidens forsyning sker i fællesskab og med alle aspekter i mente.

Det er muligt, at en kapitalfond kan få en god forretning ved at forsyne storbyerne, men Danmark består også af områder, hvor der er længere mellem husene. Et Danmark i balance kræver, at vi deles om udgifterne. Og politiske mål om klimasikring, rent vand, mere genanvendelse og grøn energi kræver kommunal og forbrugerdrevet styring i forsyningerne, så målene rent faktisk opfyldes. Vi mener, at regeringens hidtidige linje overser disse forhold.

Med ”Vi forsyner Danmark” sender vi derfor en åben invitation til regeringen og andre om at diskutere fremtidens forsyningssektor på et nuanceret grundlag.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet - klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter

Følg
Jyllands-Posten
SE OGSÅ
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Annonce
Annonce
Forsiden lige nu
Annonce
Annonce
Annonce

Blog: Skal lejerne betale for regeringens ghetto-politik?

Christian Rabjerg Madsen
Hvis Løkke får held til at tømme Landsbyggefonden, går renoveringen af landets almene boliger i stå. Det kan man ikke byde lejerne, som på trods af deres opsparede midler vil kunne se deres boliger forfalde uden nødvendige renoveringer.

Blog: Fyr direktøren og bestyrelsen for DR

Lars Boje Mathiesen
Hvis en direktør ikke kan effektivisere med 4% om året uden at ødelægge kernen i virksomheden, så burde denne fyres på stedet.

Debat: Putin rammer sine fjender både i og uden for russisk område

Bjarne Kim Pedersen, forfatter, fortæller og blogdigter, Otterup
Der er kræfter østfra, som holder øje med, hvad man laver, når man blander sig i debatten og forsøger at få rettet opmærksomheden mod krigen i det østlige Ukraine.
Annonce
Bolig
Se dig for, og spar mange penge på ny grill
Der er stor forskel på, hvad de samme grill bliver solgt til på tværs af butikkerne. Du sparer i gennemsnit 29 procent ved at holde øje. 
Se flere

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her