Dette er en kronik skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her.

Kronik

En uholdbar afgørelse

Vestre Landsret har frikendt professor Helmuth Nyborg for videnskabelig uredelighed og dermed underkendt UVVU. Men det er en uholdbar retlig afgørelse, skriver de tre forskere, som anmeldte professor Nyborg for videnskabelig uredelighed.

UVVU havde fundet Helmuth Nyborg uredelig i to forhold. Det ene henviste til, at Jørn Ebbe Vig, en af stifterne af Den Danske Forening, havde ydet et substantielt bidrag til artiklen, uden at det fremgik af den. Han burde have været medforfatter, men var ikke engang nævnt i referencelisten eller på anden måde, hvilket er klart i strid med de videnskabelige regler. Illustration: Rasmus Sand Høyer

Professor emeritus Helmuth Nyborg har den 8. april en kronik i Jyllands-Posten, hvor han giver udtryk for sine politiske meninger om indvandring og for sine meninger om, hvad han opfatter som politiske og faglige modstandere, specielt personer, som på den ene eller anden måde har udtrykt kritik af Helmuth Nyborg og hans forskning, herunder i særdeleshed os ”tre venstreorienterede samfundsforskere”. Den debat ønsker vi ikke at gå ind i. Vi regner med, at læserne selv kan vurdere disse spørgsmål, herunder kritikken af landets biskopper og præster, Gammeltoft-Hansen, Red Barnet, Røde Kors m.m.

Hele Nyborgs argumentation hviler imidlertid på, at Vestre Landsret i en dom den 30. marts har givet ham medhold i, at det var uberettiget, når Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) i oktober 2013 kendte Nyborg videnskabeligt uredelig i forbindelse med den videnskabelige artikel, som Nyborg nævner i sin kronik, og hvori han giver udtryk for nogle af de samme synspunkter som i kronikken.

Vi må gå ud fra, at det er de færreste læsere, som har studeret den 38 sider lange afgørelse fra Vestre Landsret. Den er imidlertid retligt set ganske opsigtsvækkende, og der kan derfor være god grund til at oplyse læserne om, hvad der faktisk står i den.

Kort fortalt opregner landsretten først sagens baggrund. Efter UVVU’s uredelighedsafgørelse i oktober 2013 blev forlaget bag det tidsskrift, hvori Nyborgs artikel var udgivet, opfordret til at trække artiklen tilbage. Det fik forlaget til at nedsætte en komité med fire forskere, som skulle vurdere uredelighedsbeskyldningerne. Deres udtalelse gav UVVU medhold i de fejl, som UVVU havde påpeget, men mente i modsætning til UVVU, at de var undskyldelige. Denne udtalelse fra forlaget indgik også i rettens vurdering af sagen.

Det er tidsskriftets hånddukker, som vi har set optræde på scenen.

UVVU havde fundet Helmuth Nyborg uredelig i to forhold. Det ene henviste til, at Jørn Ebbe Vig, en af stifterne af Den Danske Forening, havde ydet et substantielt bidrag til artiklen, uden at det fremgik af den. Han burde have været medforfatter, men var ikke engang nævnt i referencelisten eller på anden måde, hvilket er klart i strid med de videnskabelige regler.

Det andet forhold, som UVVU dømte uredeligt, henviste til, at det for læsere af artiklen ikke var muligt at finde frem til de data, som lå til grund for den. Artiklen var ikke dokumenteret, hvilket er et helt fundamentalt krav for empirisk videnskabeligt arbejde. Den henvisning til data fra FN, som stod i artiklens referenceliste, kunne ikke uden videre sættes i relation til artiklens resultater. Ca. to år efter artiklens offentliggørelse udarbejdede Nyborg noget supplerende materiale, som han hævdede nu dokumenterede artiklens resultater og fremsendte det til forlaget bag artiklen, som valgte at lade det indgå i den nævnte komités arbejdsgrundlag. UVVU havde ikke inddraget dette eftersendte materiale i sin afgørelse, og Vestre Landsret giver i sin afgørelse UVVU medhold i, at dette ikke var en forvaltningsmæssig fejl.

Men lad os nu, for at gøre historien kort, se hvad Vestre Landsret så konkluderer vedrørende UVVU’s to såkaldte uredelighedsfund.

Først spørgsmålet om skjult medforfatterskab, ”ghost authorship”.

Her konkluderer landsretten (domsudskriften s. 36): »Landsretten finder på denne baggrund imidlertid, at det ikke med den fornødne klarhed kan lægges til grund, at Helmuth Nyborg ved at undlade at anføre Jørn Ebbe Vig som medforfatter forsætligt eller groft uagtsomt har forfalsket eller forvredet det videnskabelige budskab« (vores fremhævning).

Landsretten henviser med den fremhævede formulering til et overordnet hensyn, som skal varetages af UVVU. Landsretten overser imidlertid her, at der i UVVU’s lovgrundlag henvises til eksemplificeringer af videnskabelig uredelighed, hvorunder optræder »5) Plagiering af andres resultater eller publikationer«, »6) Uretmæssig angivelse af forfatterrolle, titel eller arbejdssted« og »7) Afgivelse af urigtige oplysninger om videnskabelige kvalifikationer.«

Det fremgår klart af lovgrundlaget, at disse tre forhold begrundes selvstændigt og ikke bare ved afledning fra det generelle hensyn til, at det videnskabelige budskab i sig selv ikke må forfalskes eller forvrides. Det videnskabelige budskab kan være nok så pålideligt og troværdigt i sig selv, men hvis pålideligheden beror på, at det videnskabelige arbejde er skrevet af efter en autoritativ lærebog eller artikel, eller at det er skrevet af en anden forfatter med skjult interesse i resultaterne eller med videnskabelige titler købt på nettet, så fritager det ikke den angivelige forfatter fra at være uredelig. Al international tilgængelig litteratur på området tilslutter sig denne opfattelse, herunder de fælleseuropæiske standarder, som UVVU har forpligtet sig på.

Retten citerer ovenikøbet selv (domsudskriften s. 18 og tilsvarende s. 33-34) det retsgrundlag, som har været gældende siden 1992, således: »stk. 3. Den del af videnskabelig uredelighed, som UVVU’s arbejdsområde inddrager, er karakteriseret ved at forfalske eller forvride det videnskabelige budskab eller på et falsk grundlag fremhæve forskeres indsats deri, og omfatter således … uretmæssig forfatterrolle …« (vores fremhævning af ”eller”).

Retten har altså bedømt forholdet om det skjulte medforfatterskab ud fra et forkert retsgrundlag. Der foreligger her et klart eksempel på såkaldt retsvildfarelse.

Hvis landsrettens dom får præcedensvirkning, vil enhver videnskabelig forfatter og enhver student, der har skrevet af eller fået en kammerat til at skrive en i øvrigt fejlfri opgave, kunne gå fri med henvisning til, at de ikke har forvredet selve budskabet, og derfor har rettens ord for at måtte gå fri.

Det er naturligvis helt uholdbart.

Spørgsmålet om Nyborgs fabrikation af data:

Her konkluderer retten (domsudskriften s. 37): »Landsretten lægger på baggrund af de afgivne forklaringer om bl.a. proportionalitetsomregningen til grund, at der ikke er anvendt helt vilkårlige tal i Table 1, og at det er muligt, at tallene i artiklen i al væsentlighed ville kunne efterprøves, bl.a. ved hjælp af regnearket” (vores fremhævninger).

Med ”regnearket” henviser retten til Jørn Ebbe Vigs regneark, som Nyborg efterfølgende har indsendt til forlaget og dets komité. Her erkender retten altså, at tallene ”i Table 1” og dermed ”tallene i artiklen” ikke er helt vilkårlige, altså ikke konsekvent fabrikerede. Det er efter landsrettens opfattelse nok til at frikende Helmuth Nyborg for uredelig fabrikation af data. Det ville svare til, at bogholder Olsen frikendes for at have bedraget sit firma med henvisning til, at nogle af hans tal i regnskabet ikke var nogen, han selv havde fabrikeret. En noget ejendommelig retsafgørelse.

Yderligere mener retten, at det er muligt, at tallene vil kunne efterprøves ud fra Jørn Ebbe Vigs regneark, hvilket jo er et uomgængeligt krav, hvis arbejdet ikke skal være uredeligt. Men retten ved det altså ikke. Grunden til, at retten ikke ved det, er at UVVU heller ikke ved det og heller ikke har udtalt sig om det. Og grunden til det er igen, at UVVU ikke har efterprøvet spørgsmålet, hvilket igen skyldes, at UVVU ikke har forelagt spørgsmålet for en ekspertise, som f.eks. Danmarks Statistik, der ville kunne afgøre det kompetent og autoritativt.

Retten henviser i stedet til den såkaldte ekspertkomité nedsat af det tidsskrift, som selv er under anklage for at publicere uredelig forskning. Men retten ved reelt ikke, hvad denne komité har foretaget sig, bortset fra forlagets og Nyborgs anprisninger.

Komitéen konstaterer i sin udtalelse, at regnearket er fejlbehæftet, og at yderligere undersøgelser vil afsløre yderligere fejl, som komitéen altså dermed indrømmer ikke at have identificeret endnu. Alligevel mener de, at disse endnu ukendte fejl må være undskyldelige, hvordan seriøse forskere så end kan vide det på forhånd.

Vi har gennemgået Jørn Ebbe Vigs regneark og kan røbe, at det ikke er det, som er benyttet i artiklen, idet det ikke kan reproducere dens tal og kurver. Komitéen har tydeligvis opgivet på halvvejen og svaret, som bedt om af tidsskriftet og forlaget bag det. Det er tidsskriftets hånddukker, som vi har set optræde på scenen.

Hvis komitéen havde gjort sit arbejde, ville den dog have opdaget, at artiklens vigtige Figure 1 faktisk lader sig reproducere ud fra sit datagrundlag med Jørn Ebbe Vigs metode.

Den bygger nemlig på data, som Jørn Ebbe Vig har fundet på en gammel hjemmeside uden kildeangivelse fra The Alsager School, en engelsk folkeskole i nærheden af Manchester. Det oplyses naturligvis heller ikke i Nyborg og Vigs artikel.

Man kan kun håbe, at landsrettens afgørelse bliver anket til Højesteret, så der bliver genoprettet en tålelig retstilstand for dansk videnskab.

Følg
Jyllands-Posten
SE OGSÅ
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Annonce
Annonce
Forsiden lige nu
Annonce
Annonce
Annonce

Blog: Mindeord om Synnøve Søe

Angela Brink
I omtalerne i forbindelse med Synnøve Søes bortgang glemmes det, at hun var en virkelig verdensdame, der aldrig sagde et ondt ord – et kendetegn, man ikke just kan genfinde hos alle dem, der havde en holdning til hende.

Blog: Gyldendalhistorie ser bort fra det vigtigste i kulturkampen

Mikael Jalving
Politikere er sjældent ideologer eller tænkere, og derfor finder idé- og værdidebatten som regel sted andre steder end på Christiansborg og Slotsholmen.
Annonce

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her