420.000 kr. i erstatning efter to piskesmæld

En 54-årig sundhedsassistent fra Århus Kommunehospital er blevet tilkendt 420.000 kroner i erstatning fra sit forsikringsselskab. To piske-smældulykker indenfor to år har nedsat kvindens arbejdsevne betydeligt, mente dommeren.

10 år efter at have været impliceret i sin anden trafikulykke har en 54-årig århusiansk kvinde fået tilkendt 420.000 kroner i erstatning for nedsat arbejdsevne. Ved begge ulykker pådrog hun sig et piskesmæld.

Erstatningssagen blev afgjort af en dommer i går ved Retten i Århus. Advokat Steen Eriksen havde ellers på sin klients vegne tilbudt forsikringsselskabet Topdanmark et forlig på omkring 200.000 kroner. Det afslog forsikringsselskabet og derfor måtte sagen for en dommer.

To biluheld på to år

På ulykkestidspunktet i 1989 arbejdede kvinden som sundhedsassistent på Århus Kommunehospital. Trods et piskesmæld var hun tilbage på jobbet et par måneder senere.

To år efter var den 54-årige kvinde impliceret i et nyt biluheld.

Igen med et piskesmæld som konsekvens.

Opgav fuldtidsarbejde

Hendes fysiske tilstand blev igen forværret, og i 1996 måtte hun opgive at arbejde på fuld tid.

Herefter fik hun lavet en aftale med Kommunehospitalet om at fortsætte i jobbet i 25 timer om ugen.

Straks efter den første ulykke i 1989 henvendte kvinden sig til sit forsikringsselskab, det tidligere Danica, nu Topdanmark. Også efter den anden ulykke blev selskabet informeret, og der kørte en mindre sag om erstatning for mén.

Men da det i 1996 viste sig, at kvindens arbejdsevne var blevet svækket, begyndte sagen om nedsat arbejdsevne.

Forsikringsselskabet fik hjælp af Arbejdsskadestyrelsen, der vurderede kvindens arbejdsevnetab til 15 procent. Grænsen for erstatning i den slags sager går ved netop 15 procent.

Arbejdsevnen svækket

Det var Steen Eriksen og hans klient ikke tilfreds med. De mente, at kvindens arbejdsevne var blevet væsentligt svækket ved uheldet i 1991. De forlangte derfor tabet vurderet til 35 procent, og i oktober 1999 anlagde de en retssag. Siden bølgede sagen frem og tilbage mellem kvinden, forsikringsselskabet og Arbejdsskadestyrelsen, indtil den altså i går fandt sin afgørelse.

Topdanmark har nu fire uger til at tage stilling til erstatningen på de 420.000 kroner.

Den 54-årige århusianer arbejder stadig på Kommunehospitalet.

Det var i aftes ikke muligt at træffe Topdanmark for en kommentar. dan.philipsen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen