Forsiden lige nu
Om temaet

Jyllands-Postens udsendte i Davos: Keld Louie-Pedersen.


Stærke politiske, økonomiske, sociale og teknologiske kræfter forandrer i disse års vores liv, samfund og institutioner. I uge 4 drøfter topcheferne for verdens største virksomheder konsekvenserne med stats- og regeringschefer og eksperter ved World Economic Forums årsmøde.

Livestream fra Davos
Historien om Davos

World Economic Forum er en uafhængig international organisation, som arbejder for at forbedre verden ved at samle erhvervslivet, politikere, universitetsverdenen og andre af samfundets ledere for at skabe globale, regionale og branchemæssige dagsordner.

1971

1971_world davos.jpgI januar mødtes en gruppe ledere fra erhvervslivet foranlediget af Europakommissionen og europæiske brancheforeninger i Davos i Schweiz.

Klaus Schwab, der er født i Tyskland og professor i erhvervspolitik på Université de Genève i Schweiz, ledede forsamlingen, som bestod af omkring 440 deltagere fra mere end 30 lande. Siden har Klaus Schwab gentaget succesen årligt i januar og grundlagt en nonprofitorganisation under navnet European Management Forum.

I begyndelsen var formålet med de årlige møder at finde frem til, hvordan europæiske virksomheder kunne indhente de amerikanske fremgangsmåder inden for blandt andet ledelse. Det førte til Klaus Schwabs udvikling af den såkaldte stakeholder-teori, som går ud på, at ledere skal tage hensyn alle virksomhedens interessenter, ikke kun aktionærer, klienter og kunder, som tidligere var alene i fokus, men også ansatte, staten, omgivelser og lignende. 

1974

På baggrund af fastkurspolitikkens kollaps og krigen mellem Israel og flere arabiske lande blev fokusset for de årlige møder udvidet. Fra kun at have fokuseret på ledelse skulle man nu også have øje for økonomi og sociale problemstillinger.

Det blev videreført forsamlingens manifest, som af flere anses som Corporate Social Responsibility (CSR)s oprindelse. Samme år blev også politiske ledere for første gang inviteret med til januarmødet i Davos.

1976

Deltagerantallet steg til 860, og til årets møde var der for første gang et uden for Europas grænser repræsenteret, nemlig Mexico.

Samme år introducerede organisationen sit mål for medlemskaber, som lød: De 1.000 ledende virksomheder i verden. Året efter indledte organisation det første samarbejde mellem det europæiske og arabiske erhvervsliv.

1979

Efter nogle år med rundbordsmøder i USA og flere møder i større europæiske erhvervsbyer samt et etableret samarbejde med Latinamerika udvider organisationen endnu en gang ved at opbygge et partnerskab med Kinas økonomiske udviklingskommissioner. Siden har Kina været repræsenteret til de årlige sammenkomster i januar i Schweiz.

1979 var også året, hvor organisationens første rapport om den europæiske branchers konkurrenceevne blev udgivet. Rapporten blev et redskab for politiske beslutningstagere og erhvervsledere til at forbedre den økonomiske politik og institutionelle reformer. Rapporten er siden blev udgivet årligt.

1981

I løbet af dette år blev tre nye tiltag introduceret:

- Som en del af det årlige januarmøde blev der afholdt mindre, lukkede møder, som uformelt gav deltagere fra særlige områder, regioner eller brancher mulighed for at samtale, ideudvikle og samarbejde med andre med viden eller erfaringer inden for lignende problemstillinger.

- Organisationen afholdt sit første møde i Kina

- Organisationen begyndte at rekruttere nye medlemmer blandt verdens hurtigst voksende og innovative små og mellemstore virksomheder.

Året inden blev samarbejdet verdensdele eller større landeområder imellem ændret til i højere grad at være et samarbejde, som var baseret ud fra de enkelte landes aktiviteter.

1983

Den daværende amerikanske præsident, Ronald Reagan, sendte en livebesked fra Washington til det årlige møde i januar i Schweiz, hvor han blandt andet sagde: ”We will work with our allies in a spirit of equality and consultation”. Det blev starten på endnu et samarbejde, denne gang med den amerikanske regering.

1986

ozal og papandreos.jpgI den schweiziske by Davos var organisationen vært for et historisk, offentligt møde mellem Tyrkiets daværende premierminister, Turgut Özal, og Andreas Papandreou, den græske premierminister, da begge deltog i samme panel under en session om økonomi.

Organisationen havde også en diplomatisk finger med i spillet i Sovjetunionens første gang tale til et publikum fuldt af erhvervsfolk fra Vesten. Det skete, da den sovjetiske premiereminister Nikolai Ryzhkov gæstede organisationens årlige forsamling via et satellitlink fra Moskva.

Året efter blev navnet ændret fra European Management Forum til World Economic Forum i forsøget på at udbrede organisationens vision om at løse internationale konflikter.

1989

Den diplomatiske kurs fortsatte. I 1989 afholdt Nord- og Sydkorea deres første møde på ministerniveau i Davos. Til samme møde blev Tysklands genforening diskuteret af Østtysklands premiereminister, Hans Modrow, og den tyske kansler, Helmut Kohl.

Året efter blev der til Davos-mødet afholdt en session under navnet Det nye Europa, hvor ledere fra Vest- og Østeuropa samledes for første gang. Her blev de enige om, at den østeuropæiske handelsblokade skulle ændres radikalt for at åbne op for at skabe handel og andre økonomiske muligheder med Vesten.

1992

1992 de klerk og mandela.jpgÅret, da den sydafrikanske præsident F. W. de Klerk mødtes med Nelson Mandela og Mangosuthu Buthelezi, grundlægger af Ikatha frihedspartiet, til det årlige møde. Det var deres første fælles optræden uden for Sydafrika og en nøglebegivenhed i landets politiske udvikling.

Året inden udvidede organisationen dets brancheorienterede arrangementer til at dække 10 forskellige brancher, heriblandt energi, informationsteknologier, medier og kommunikation, mad og landbrug samt sundhed.

1994

1994 arafat.jpgDen israelske udenrigsminister Shimon Peres og PLO-formand Yasser Arafat nåede frem til et udkast på en aftale om Gaza og Jeriko under Davos’ årlige møde. Mødets højdepunkt opstod, da Peres og Arafat hånd i hånd gik på scenen i kongressalen.

Samme år nåede World Economic Forum op på 1.000 deltagere.

1998

World Economic Forum flyttede ind i organisationens nyetablerede hovedkvarter i Genève. Under den årlige samling deltog Hillary Clinton i kraft af sin daværende post som førstedame i USA. Hendes budskab til erhvervslivet var klart: Lev op til jeres sociale ansvar.

Tidligere havde organisationen endnu en gang fastslået deres formål og fokus ved at tilføje følgende til deres logo: ’Committed to improving the state of the world’.

2000

Forummets stakeholder-teori udvides fra kun at være virksomhedens samlede pligt over for interessenter som kunder, aktionærer og ansatte til også at omfatte en global adressering af sager med stat, den akademiske verden og civilsamfundet.

Samme år fremlagde forummets globale digitale task force deres anbefalinger for G8-mødets deltagere, og størstedelen af deres forslag endte med at blive en del af topmødets afsluttende notat.

Året efter satte World Economic Forum også fokus på humanitær hjælp verden over.

2002

Det årlige møde, som alle år var blevet afholdt i Davos i Schweiz, blev i stedet afholdt i New York for at udvise solidaritet med byen og den amerikanske befolkningefter terrorangrebet 11. september 2001.  

2004

World Economic Forum introducerede Industry Partnership Programme, som skal styrke båndene medlemmerne imellem. Samtidig lancerede forummet også et forum for unge ledere – inspirerende og dynamiske ledere under 40 år – for at reagere på de voksende udfordringer, som kræver integrerede løsninger baseret på en fremtidsfokuseret, holistisk vision.

Samme år etablerede forummet Centre for Strategic Insight, som blandt andet producerer rapporter som The Global Risks Report, The Global Competitiveness report og the Global Gender Gap Report.

2008

World Economic Forum, medlemsvirksomhederne og FN lancerede fælles initiativer til at øge den private sektors støtte til humanitære nødhjælpsoperationer. Samme år bidrog 100 af forummets medlemsvirksomheder også med input til Gleneagles Dialogue on Climate Change.

Også forummets You Tube-video The Davos Debates er en succes, idet den når ud til mere end 8 mio. mennesker. Videoen lægger op en global samtale om nødvendige tiltag for at udvikle verden i den bedste mulige retning.

2010

The Atlantic Counsil tildelte grundlægger Klaus Schwab en pris, Global Citizen Award. Prisen gives til personer, som uden modstykke har udvist lederskab, der muliggør et samarbejde verden over for at skabe en mere stabil og sikker verden for alle.

På et møde arrangeret af World Economic Forim afslørede José Barroso, formand for Europakommissionen, euroredningspakken med ordene: ”We will do anything to defend the euro.”

2014

Årets møde handler om konsekvenserne af de forandringer, som stærke politiske, økonomiske, sociale og teknologiske kræfter i disse år står bag.

DAVOS
Klaus Schwab – et portræt
Erhverv
Analyse: Erhverv