Skattesagen

Det handler sagen om

Skattesagen handler dybest set om at undersøge, om der fandt magtmisbrug sted, og hvem der lækkede fortrolige oplysninger til B.T.

Stephen Kinnock og Helle Thorning-Schmidts private forhold blev lækket til pressen. Samtidig er der mistanke om, at Skatteministeriet og/eller ministeren forsøgte at påvirke afgørelsen i Stephen Kinnocks skattesag. Foto: Jan Unger

Magtmisbrug

I sommeren 2010 behandlede Skat København Helle Thorning-Schmidt og hendes ægtefælle Stephen Kinnocks skattesag. Baggrunden var en række B.T. artikler, der satte spørgsmålstegn ved, om Kinnock burde betale skat i Danmark, selv om han arbejdede i udlandet. Skat nåede i september 2010 frem til, at det skulle han ikke.

Skat København er en myndighed under Skatteministeriet, og Skatteministeriet er ifølge Skatteforvaltningslovens §14 afskåret fra at blande sig i konkrete sager. Skattesagskommissionen undersøger, om ministeriet alligevel gjorde det i denne sag. Hvis det er tilfældet, er der tale om en meget stor politisk skandale, ikke mindst fordi Helle Thorning-Schmidt som formand for Socialdemokraterne var politisk hovedmodstander for regeringen.

Mistanken om magtmisbrug opstod, da Politiken efter valget i 2011 fik aktindsigt i kalendere, der viste, at skatteminister Troels Lund Poulsens topembedsmand, departementschef Peter Loft, havde deltaget i fem møder om sagen, inden afgørelsen blev truffet.

Hvis departementschefen på de møder påvirkede eller forsøgte at påvirke sagsbehandlingen og afgørelsen i sagen, kan det være strafbart. Det samme gælder skatteminister Troels Lund Poulsen (V), hvis Peter Loft gjorde noget forkert på ministerens ordre.

Det er desuden kommet frem, at Troels Lund Poulsen, Peter Loft og spindoktor Peter Arnfeldt ved flere lejligheder stillede en række spørgsmål til Skat Københavns sagsbehandling.

De mistænkte hovedpersoner har forklaret, at de fulgte sagen tæt for at forberede sig på, at medierne ville stille en lang række kritiske spørgsmål til afgørelsen. Ifølge Folketingets Ombudsmand må et departement godt interesse sig for konkrete sager af politisk interesse, når formålet er at forberede ministeren på at svare medierne.

Skattesagskommissionen kommer til at afgøre, om ministeren og departementschefen i denne sag gjorde det rigtige eller gik over stregen.

Lækage

Selv om Helle Thorning-Schmidt havde givet indtryk af, at hun ville offentliggøre afgørelsen i fuld længde, så valgte hun at holde de ni siders sagsfremstilling for sig selv. Hun offentliggjorde kun de to linjer, hvor der står, at Stephen Kinnock ikke er skattepligtig.

Alligevel kunne dagbladet B.T. en uge før folketingsvalget i 2011 skrive en historie på baggrund af afgørelsen. B.T. vil ikke fortælle, hvem der lækkede afgørelsen, af hensyn til kildebeskyttelsen. Læk af personfølsomme oplysninger er forbudt. En række personer i toppen af Skatteministeriet og Skat København har haft adgang til afgørelsen, men kun Peter Arnfeldt er sigtet for lækagen.

Hvordan finder de ud af det?

Regeringen har nedsat en undersøgelseskommission på tre mand. Formand er landsdommer Lars E. Andersen fra Viborg, og derudover sidder advokat og skatteekspert Martin Simonsen samt forvaltningsekspert, dr.jur Niels Fenger fra Københavns Universitet i kommissionen.

De indkaldte vidner afhøres i kommissionens lokaler i Søborg uden for København. Langt de fleste afhøringer foregår for åbne døre, så medier og tilhørere har mulighed for at høre med.

Udover vidneafhøringerne gennemgår kommissionen en lang række dokumenter om sagen. Det drejer sig blandt andet om notater fra sagsbehandlingen i Skat København og Skatteministeriet, medarbejdernes e-mails og en mængde avisartikler om sagen.

Homo-rygtet

Få dage før kommissionen begyndte sit arbejde, skrev Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock et indlæg i Politiken, hvor de skrev, at Kinnock ikke er homoseksuel. Det gjorde de, fordi oplysningen fremgår af kommissionens materiale, og de forventede, at den ville komme frem, når arbejdet gik igang.

Siden er det kommet frem, at det falske rygte opstod, fordi Thornings egen skatterådgiver, Frode Holm, fortalte det til direktøren for Skat København, Erling Andersen. Det gjorde Frode Holm, fordi Andersen ville have Helle Thorning-Schmidt til personligt at møde op og fortælle om parrets privatliv i forbindelse med afgørelsen af skattesagen. Men efter homo-oplysningen accepterede Erling Andersen, at Thorning ikke mødte op.

Homo-oplysningen havde dog ikke direkte betydning for Skats afgørelse af, at Kinnock ikke var skattepligtig.

Da departementschef Peter Loft undervejs skrev fire linjer til sagsbehandlerne, som han mente skulle med i afgørelsen, mente sagsbehandlerne imidlertid, at det var et forsøg på at lave en henvisning til parrets privatliv i afgørelsen. En tilføjelse, som sagsbehandlerne ikke mente var nødvendig.

Følg
Jyllands-Posten
SE OGSÅ
Forsiden lige nu

Power må skrue ned i Danmark

Tilførsel af ny kapital til moderselskabet i Norge betyder, at elektronikkæden Power må reducere planerne om ekspansion i Danmark. Storbank skal give lov, hvis der åbnes flere varehuse her i landet. Finans
Om temaet

Hvordan gik det til, da Skat fandt frem til, at Helle Thorning-Schmidts mand ikke er skattepligtig i Danmark?

Sagen, som startede med en diskussion om statministerparrets skattemoral, blev genstand for en kommissionsundersøgelse, som skulle besvare to spørgsmål:

- Forsøgte den daværende skatteminister, Venstres Troels Lund Poulsen, at påvirke sagens afgørelse?

- Hvem lækkede sagens afgørelse med private detaljer til dagbladet BT?


Annonce
Annonce
Skattesagens forløb

2009:

Januar: Stephen Kinnock skifter job fra British Council til tænketanken World Economic Forum i Schweiz.

14. oktober: Helle Thorning-Schmidt oplyser til Justitsministeriets civilkontor, at hendes mand, Stephen Kinnock, er i Danmark "hver weekend fra fredag til mandag året rundt".

18. oktober: Helle Thorning-Schmidt gentager i en mail til Justitsministeriet, at hendes mand har været i Danmark hver weekend - og at det har stået på siden 2004.

2010:

23. juni: Dagbladet BT skriver, at Stephen Kinnock ikke betaler skat i Danmark. Helle Thorning-Schmidt afviser flere skatteeksperters kritik med, at han "bor og arbejder" i Schweiz og er i Danmark færre end 180 dage årligt. Skat indleder en undersøgelse.

10. august - 13. september: Skatteministeriets daværende departementschef, Peter Loft, deltager i fem møder med Skat København om sagen. Et med direktør Erling Andersen, et med Erling Andersen, leder af sagsbehandlergruppen Lisbeth Rasmussen og fagdirektør i ministeriet Ivar Norland, samt tre med Erling Andersen., Lisbeth Rasmussen og produktionsdirektør i ministeriet Steffen Normann Hansen.

16. september: Skat København udleverer agterskrivelsen (udkast til afgørelse) til Frode Holm, der samme aften beder om en endelig afgørelse.

17. september. Helle Thorning-Schmidt får udleveret afgørelsen på ni sider, der fastslår, at Stephen Kinnock ikke var skattepligtig i årene 2007-09. Hun offentliggør de to linjer, hvor afgørelsen er sammenfattet, men holder den medhørende sagsfremstilling for sig selv.

26. august: Frode Holm fortæller Erling Andersen, at Stephen Kinnock er bi- eller homoseksuel.

2011:

8. september:  På baggrund af de ni siders sagsfremstilling bringer BT en historie om, at Thorning i en årrække "fik uberettiget skattefradrag." Skatteministeriet anmelder lækagen til politiet.

15. september: Ved folketingsvalget erobrer Helle Thorning-Schmidt regeringsmagten.

10. november: Skat København giver Politiken aktindsigt i kalendere, der viser, at Peter Loft deltog i fem møder om sagen.

14. november: Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) beder Peter Loft og Erling Andersen om skriftligt at redegøre for Skatteministeriets koncerncenters rolle i sagen. 

2. december:  Regeringen vælger at nedsætte en undersøgelseskommision.

4. december: Ekstra Bladet skriver, at Peter Arnfeldt et år forinden tilbød avisen dele af den fortrolige afgørelse.

5. december: Skatteministeriet anmelder denne tilsyneladende - seneste - lækage til politiet.

6. december: Troels Lund Poulsen får bevilget orlov på ubestemt tid fra Folketinget.

2012:

12. marts: Troels Lund Poulsen vender tilbage til Folketinget efter sin orlov.

12. marts: Justitsminister Morten Bødskov (S) nedsætter formelt Skattesagskommissionen.  

21. marts: Skatteminister Thor Möger Pedersen fritager departementschef Peter Loft fra tjeneste. Siden er Jens Brøchner blevet ansat som departementschef.

25. august:  Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock dementerer rygtet om, at han skulle være bi- eller homoseksuel. Samtidig offentliggør parret den sagsfremstilling, som lå til grund for skatteafgørelsen tilbage i september 2010.

19. oktober:  Berlingske skriver, at Skat i forbindelse med behandlingen af Kinnocks skattesag sløjfede et krav  i skattereglerne om, at personer i Kinnocks situation maksimalt må have opholdt sig to til tre år i udlandet for at slippe for at betale skat i Danmark.

23. oktober: Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen siger til Skattesagskommissionen, at han aldrig har bedt om at få Skats afgørelse i Thornings skattesag omgjort. Han  siger også, at han først fik viden om sagens endelige afgørelse på samme tidspunkt som Helle Thorning-Schmidt. Peter Loft fortæller senere til medierne, at han løbende holdt ministeren orienteret om sagen.

25. oktober: BT bringer uddrag fra  dagbogslignende notater fra skattedirektør Lisbeth Rasmussen, der var leder af sagsbehandlergruppen. I notaterne står, at hun oplevede, at Peter Loft, Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt blandede sig. Skattesagskommissionen melder lækken af dagbogsnoterne til politiet.

28. oktober: Helle Thorning-Schmidts revisor, Frode Holm, erkender, at han bragte rygter om Kinnocks seksualitet til torvs på et møde hos Skat i København.  Erling Andersen giver oplysningen videre til Peter Loft og Steffen Normann Hansen. Loft orienterer senere Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt. 

30. oktober: Fire BT-journalister, inklusiv chefredaktør Olav Skaaning Andersen , afhøres om, hvem der lækkede de fortrolige skatteoplysninger til avisen. Journalisterne nægter at afsløre deres kilder.

8. november: Skattedirektør Lisbeth Rasmussen fortæller kommissionen, at hun førte dagbog, fordi hun var betænkelig ved forløbet. Ifølge Lisbeth Rasmussen fik sagsbehandlerne i Skat København en "fornemmelse af", at "ministeren stiller en masse spørgsmål".   

15. november: Parrets revisor Frode Holm afhøres af kommissionen. Her kalder han det noget sjusk, at han havde sagt til Skat Københavns direktør, at Stephen Kinnock var homo- eller biseksuel. Han gjorde det som et forsøg på at retfærdiggøre, at Helle Thorning-Schmidt ikke ville komme til et møde med Skat.

28. november: Lars Løkke Rasmussens tidligere spindoktor Søs Marie Serup Laybourn undsiger i kommissionen Troels Lund Poulsens forklaring om, at han aldrig talte om skattesagen med nogen i Venstre. Det skete ofte, sagde hun.

13. december: Erling Andersen, direktør i Skat København, siger til kommissionen, at Skatteministeriet blandede sig for meget i behandlingen af skattesagen. Han fandt det dog i orden, at de spurgte til sagen.

17. december: Erling Andersen fortæller, at han frygtede, at Troels Lund Poulsen ville lække private oplysninger i skattesagen.

18. december: Erling Andersen fortæller kommissionen, at fire omstridte linjer, som departementchef Peter Loft ville have med i frifindelsen af Kinnock, efter hans mening var Troels Lund Poulsens forsøg på at tilsvine statsministeren.

2013

29. januar: Stefen Normann Hansen erkender, at han gav gode råd, selv om ministeriet ikke måtte blande sig. 

7. februar: Juridisk direktør i Skatteministeriet Birgitte Christensen fortæller, at hun opfattede, at Peter Loft var under pres fra Troels Lund Poulsen. 

6. marts: Skatteministeriets produktionsdirektør Steffen Normann Hansen imødegår forklaringerne fra Erling Andersen og Lisbeth Rasmussen.

15. marts: Fagdirektør Ivar Nordland beretter om en højdramatisk dag i Skatteministeriet, da Skat København frifandt Kinnock for dansk skattepligt.

3. april: Troels Lund Poulsen bliver undsagt af sin tro væbner, departementschef Peter Loft, som ikke kan genkende ministerens udsagn om, at han kun blev sporadisk orienteret om sagen.

9. april: Kontorchef Per Hvas afviser Troels Lund Poulsens forklaring om et bestilt notat.

19. april: Fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen skifter forklaring på et punkt, men undgår at bliver knyttet tættere til sagen.

13. maj: Peter Loft fortæller, at Troels Lund Poulsen flere gange bad ministeriet undersøge, om afgørelsen i Kinnocks skattesag kunne ændres. Han afviser, at han har følt sig presset af ministeren, og erkender, at han i første omgang løj om sagen.

20. august: Embedsmænd blev af Peter Loft presset til at forsøge at slette centrale akter, før ombudsmanden fik nys om den, siger skattedirektør Lisbeth Rasmussen under genafhøring. Forsøget på at fjerne oplysningerne skyldtes, at Jyllands-Postens journalist Jesper Høberg havde søgt om aktindsigt.

21. august: Erling Andersen, direktør i Skat København, fortæller, at Peter Loft i december 2010 bad om at få slettet centrale dokumenter, som knyttede ham til sagen, men at det var teknisk umuligt.

23. september: De sidste afhøringer, som var programsat senere på ugen, bliver udsat, fordi der er dukket nye oplysninger op.

24. september: To af skattekommissionens tre dommere har valgt at gå til politiet med et anonymt brev, som "i afgørende grad vil kunne ændre forståelsen af skattesagen". Ifølge Berlingske sår brevet tvivl om Venstre-politikeres forklaring i skattesagen.

25. september: Skattesagskommissionen politimelder lækagen af det anonyme brev.

7. oktober: Skattesagskommissionen afgør, at vidner må se det anonyme brev. Den anonyme brevskriver får en frist til næste dag til at stå frem. Ellers vil brevet ikke indgå i sagen.

8. oktober: Berlingske skriver, at det anonyme brev kommer fra en sekretær på et advokatkontor. Angiveligt har advokatkontoret lavet det notat, som BT's redaktionschef Simon Andersen ellers har fået æren for, på bestilling fra et ledende medlem af Venstre, og kontoret har modtaget en række mails med skattebilag fra Venstre. Den anonyme brevskriver melder sig ikke før fristen kl. 12.

9. oktober: Brevet offentliggøres i Berlingske.

4. november: Steffen Normann Hansen erkender, at Ombudsmanden ikke fik den fulde sandhed, da han bad om indsigt i sagen.

18. december: Peter Loft kritiserer afgørelsen i Thorning-familiens skattesag for at være for dårligt begrundet.

18. december: Troels Lund Poulsen fastholder sine forklaringer, selv om en række vidner har undsagt ham.

25. december: Jyllands-Posten indleder en oprulning af hele sagen fordelt på seks kapitler.

2014

4. juni: Vidnerne får lov at se udkastet til beretning og fortæller om indholdet. Peter Loft oplyser, at han står til kritik, men ingen disciplinærsag. Peter Arnfeldt siger, at han bliver pure frifundet, og ifølge udkastet er der ingen beviser for, at Troels Lund Poulsen skulle have blandet sig i sagens afgørelse.

3. november: Skattekommissionen offentliggør sin beretning.

Annonce
Redaktionen anbefaler
Annonce

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her