Skattesagen

Hovedpersonerne

Få et overblik over de vigtigste personer i skattesagen.

Helle Thorning-Schmidt (S). Foto: Joachim Adrian/Polfoto
Helle Thorning-Schmidt (S)

Fik som statsministerkandidat i 2010 sine og ægtemandens skatteforhold gennemgået af Skat København, efter at B.T. skrev en række artikler om, at Kinnock ikke betalte skat i Danmark. Det var politisk ømtåleligt, fordi Helle Thorning-Schmidt som formand for Socialdemokraterne havde som politisk mål, at de rigeste danskere skulle bidrage mere til fællesskabet.

Skat København nåede frem til, at Kinnock ikke var skattepligtig til Danmark, og ægteparret havde ikke brudt reglerne.

Trods forventning om, at Thorning ville offentliggøre hele afgørelsen, valgte hun at holde de ni siders begrundelse for sig selv og kun offentliggøre de to linjer, hvor afgørelsen stod.

De ni sider blev imidlertid lækket til dagbladet B.T., der skrev om dem en uge før valget. Historien var, at Thorning uberettiget i seks år havde fået overført sin ægtefælles fradrag til sin egen selvangivelse. Eftersom Kinnock ikke var skattepligtig til Danmark, burde han - og dermed Thorning - heller ikke have fået fradraget. Fejlen var dog Skats, hvilket også fremgik af afgørelsen og B.T.

Interessen samlede sig derfor hurtigt om lækagen af oplysninger.

Stephen Kinnock. Foto: Mogens Flindt/Polfoto
Stephen Kinnock, gift med Helle Thorning-Schmidt

Skat afgjorde, at han ikke var skattepligtig for indkomstårene 2007, 2008 og 2009, da han ikke boede i Danmark, og på intet tidspunkt undervejs opholdt sig i Danmark mere end 180 dage indenfor et år.  Det skyldtes, at han arbejdede for World Economic Forum i Schweiz, og kun har tilbragt weekender, ferier og enkelte andre dage sammen med familien i København.

På et møde med Skat København beskrev ægteparrets skatterådgiver Frode Holm Stephen Kinnock som "bifil/homoseksuel," hvilket Thorning og Kinnock dog dementerede, inden Skattesagskommissionen begyndte sit arbejde. Oplysningen var ikke relevant for Skats afgørelse.

Frode Holm, skatterådgiver for Thorning-Schmidt og Kinnock

Erfaren og bredt anerkendt skatterådgiver fra firmaet Revitax, der blev hyret af Thorning samme dag, som B.T. begyndte at skrive om ægteparrets skatteforhold.

Frode Holm har tiltrukket sig stor opmærksomhed i sagen, fordi det var ham der stod bag homo-oplysningen. Det har han senere beklaget dybt. Han gjorde det efter eget udsagn uden at vide noget om det, og det var noget, han fandt på for at forklare, hvorfor Thorning ikke ønskede personligt at fortælle Skat København om familiens privatliv.


 

Lars Løkke Rasmussen (V). Foto: Jens Dresling/Polfoto
Lars Løkke Rasmussen (V), daværende statsminister

Var statsminister og formand for Venstre under sagen og er indkaldt som vidne for kommissionen. Det interessante er, om det mulige magtmisbrug i Skatteministeriet i 2010 gik længere op i systemet, altså til Statsministeriet, og om Lars Løkke Rasmussen lagde pres på sin skatteminister Troels Lund Poulsen. Løkke kan også medvirke til opklaring af, hvorvidt Venstre fik informationer om sagen mod deres politiske hovedmodstander, som partiet ikke var berettiget til.

Troels Lund Poulsen (V). Foto: Jens Dresling/Polfoto
Troels Lund Poulsen (V), daværende skatteminister

Var skatteminister fra 2009 til 2011. Ifølge loven må skatteministeren ikke deltage i afgørelsen af enkeltsager. Embedsmænd i Skat København fik imidlertid det indtryk, at Troels Lund Poulsen "angreb" Thorning/Kinnockafgørelsen og forsøgte at få den "omgjort." Troels Lund Poulsen har over for kommissionen afvist, at han blandede sig uretmæssigt. Han fulgte sagsbehandlingen, fik afgørelsen udleveret og stillede en række spørgsmål til den. Ifølge hans egen forklaring det for at være sikker på, at afgørelsen var korrekt.

Troels Lund Poulsen har afvist, at Venstre lagde politiske strategier om, hvordan sagen kunne udnyttes. Og han har afvist at have medvirket til lækage af afgørelsen og homo-oplysningen. Kort efter nedsættelsen af undersøgelseskommissionen tog Troels Lund Poulsen orlov fra Folketinget og pålagde sig selv tavshedspligt. Han er i dag tilbage og fungerer som forsvarsordfører.

Peter Arnfeldt Foto: Jens Dresling/Polfoto
Peter Arnfeldt, daværende spindoktor for Troels Lund Poulsen

Var i en årrække personlig spindoktor for Troels Lund Poulsen. Peter Arnfeldt er af Københavns Politi sigtet for at stå bag lækagen til B.T.

Han fik udleveret afgørelsen i sagen, men har sagt, at han destruerede den - uden at lække den. Stillede sammen med skatteminister Troels Lund Poulsen en række skattetekniske spørgsmål til sagen. Arnfeldt har selv forklaret, at han gjorde det for at kunne forberede pressehåndteringen så godt som muligt.

 

 

 

Peter Loft, departementchef i Skatteministeriet.
Peter Loft, daværende departementschef i Skatteministeriet

Deltog i 2010 i fem møder om sagen med sagsbehandlerne fra Skat København. Dagbladet Politiken skrev om de fem møder i november 2011, og på den baggrund bad den nye skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) om skriftlige redegørelser fra Loft og Erling Andersen. På baggrund af de redegørelser besluttede regeringen at nedsætte skattesagskommissionen. Nogle eksperter mener, at møderne viser, at Peter Loft forsøgte at påvirke sagsafgørelsen. Andre mener, at det var hans pligt at holde sig grundigt orienteret om sagen, fordi den havde stor offentlig bevågenhed.

På et af møderne med sagsbehandlerne fra Skat København skrev Peter Loft et forslag til fire konkrete linjer, som han mente skulle med i afgørelsen. Loft har forklaret, at han mente, at de fire linjer viste, at Skat havde undersøgt sagen grundigt. Sagsbehandlerne mente derimod, at de fire linjer skabte en unødvendig og irrelevant kobling mellem homo-oplysningen og skatteafgørelsen.

Peter Loft blev hjemsendt fra Skatteministeriet i marts 2012, fordi skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) ønskede en ny departementschef.

Steffen Normann Hansen, produktionsdirektør i Skatteministeriet.
Steffen Normann Hansen, produktionsdirektør i Skatteministeriet

Sidder lige under Peter Loft i ministeriets organisation. Steffen Normann Hansen deltog på flere møder om sagen i Skatteministeriet og stillede ligesom departementschef Peter Loft en række kritiske spørgsmål til Skat Københavns afgørelse.

 

 

 

Ivar Nordland, fagdirektør i Skatteministeriet Foto: Gregers Overvad
Ivar Nordland, fagdirektør international skat i Skatteministeriet

Sidder lige under Steffen Normann Hansen i ministeriets organisation. Ivar Nordland var ifølge sagsbehandler Lisbeth Rasmussens dagbogsnoter rasende over, at departementschef Peter Loft forsøgte at påvirke sagsafgørelsen.

 

 

 

 


 

Erling Andersen, direktør for Skat København. KREUTZMANN NANNA
Erling Andersen, direktør Skat København

Var chef for de sagsbehandlere, der behandlede sagen, og Erling Andersen deltog på de omdiskuterede møder mellem sagsbehandlerne og departementschef Peter Loft.

I sin skriftlige redegørelse for sagen beskriver Eling Andersen, at departementet angreb Skats afgørelse. Den anklage var kraftigt medvirkende til, at kommissionen blev nedsat.

 

 

 

Foto: Jens Dresling/Polfoto
Lisbeth Rasmussen, leder af sagsbehandlergruppen i Thornings sag, Skat København

Lisbeth Rasmussen var leder af de tre sagsbehandlere på Thorning/Kinnock-sagen. Hun tog noter undervejs, som hun sammenfattede i en dagbog. Hun beskriver, at hun oplevede, at Skatteministeriets departement lagde pres på sagsbehanlingen og ønskede, at den skulle ende med, at Kinnock blev skattepligtig i Danmark.

Følg
Jyllands-Posten
SE OGSÅ
Forsiden lige nu

Power må skrue ned i Danmark

Tilførsel af ny kapital til moderselskabet i Norge betyder, at elektronikkæden Power må reducere planerne om ekspansion i Danmark. Storbank skal give lov, hvis der åbnes flere varehuse her i landet. Finans
Om temaet

Hvordan gik det til, da Skat fandt frem til, at Helle Thorning-Schmidts mand ikke er skattepligtig i Danmark?

Sagen, som startede med en diskussion om statministerparrets skattemoral, blev genstand for en kommissionsundersøgelse, som skulle besvare to spørgsmål:

- Forsøgte den daværende skatteminister, Venstres Troels Lund Poulsen, at påvirke sagens afgørelse?

- Hvem lækkede sagens afgørelse med private detaljer til dagbladet BT?


Annonce
Annonce
Skattesagens forløb

2009:

Januar: Stephen Kinnock skifter job fra British Council til tænketanken World Economic Forum i Schweiz.

14. oktober: Helle Thorning-Schmidt oplyser til Justitsministeriets civilkontor, at hendes mand, Stephen Kinnock, er i Danmark "hver weekend fra fredag til mandag året rundt".

18. oktober: Helle Thorning-Schmidt gentager i en mail til Justitsministeriet, at hendes mand har været i Danmark hver weekend - og at det har stået på siden 2004.

2010:

23. juni: Dagbladet BT skriver, at Stephen Kinnock ikke betaler skat i Danmark. Helle Thorning-Schmidt afviser flere skatteeksperters kritik med, at han "bor og arbejder" i Schweiz og er i Danmark færre end 180 dage årligt. Skat indleder en undersøgelse.

10. august - 13. september: Skatteministeriets daværende departementschef, Peter Loft, deltager i fem møder med Skat København om sagen. Et med direktør Erling Andersen, et med Erling Andersen, leder af sagsbehandlergruppen Lisbeth Rasmussen og fagdirektør i ministeriet Ivar Norland, samt tre med Erling Andersen., Lisbeth Rasmussen og produktionsdirektør i ministeriet Steffen Normann Hansen.

16. september: Skat København udleverer agterskrivelsen (udkast til afgørelse) til Frode Holm, der samme aften beder om en endelig afgørelse.

17. september. Helle Thorning-Schmidt får udleveret afgørelsen på ni sider, der fastslår, at Stephen Kinnock ikke var skattepligtig i årene 2007-09. Hun offentliggør de to linjer, hvor afgørelsen er sammenfattet, men holder den medhørende sagsfremstilling for sig selv.

26. august: Frode Holm fortæller Erling Andersen, at Stephen Kinnock er bi- eller homoseksuel.

2011:

8. september:  På baggrund af de ni siders sagsfremstilling bringer BT en historie om, at Thorning i en årrække "fik uberettiget skattefradrag." Skatteministeriet anmelder lækagen til politiet.

15. september: Ved folketingsvalget erobrer Helle Thorning-Schmidt regeringsmagten.

10. november: Skat København giver Politiken aktindsigt i kalendere, der viser, at Peter Loft deltog i fem møder om sagen.

14. november: Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) beder Peter Loft og Erling Andersen om skriftligt at redegøre for Skatteministeriets koncerncenters rolle i sagen. 

2. december:  Regeringen vælger at nedsætte en undersøgelseskommision.

4. december: Ekstra Bladet skriver, at Peter Arnfeldt et år forinden tilbød avisen dele af den fortrolige afgørelse.

5. december: Skatteministeriet anmelder denne tilsyneladende - seneste - lækage til politiet.

6. december: Troels Lund Poulsen får bevilget orlov på ubestemt tid fra Folketinget.

2012:

12. marts: Troels Lund Poulsen vender tilbage til Folketinget efter sin orlov.

12. marts: Justitsminister Morten Bødskov (S) nedsætter formelt Skattesagskommissionen.  

21. marts: Skatteminister Thor Möger Pedersen fritager departementschef Peter Loft fra tjeneste. Siden er Jens Brøchner blevet ansat som departementschef.

25. august:  Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock dementerer rygtet om, at han skulle være bi- eller homoseksuel. Samtidig offentliggør parret den sagsfremstilling, som lå til grund for skatteafgørelsen tilbage i september 2010.

19. oktober:  Berlingske skriver, at Skat i forbindelse med behandlingen af Kinnocks skattesag sløjfede et krav  i skattereglerne om, at personer i Kinnocks situation maksimalt må have opholdt sig to til tre år i udlandet for at slippe for at betale skat i Danmark.

23. oktober: Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen siger til Skattesagskommissionen, at han aldrig har bedt om at få Skats afgørelse i Thornings skattesag omgjort. Han  siger også, at han først fik viden om sagens endelige afgørelse på samme tidspunkt som Helle Thorning-Schmidt. Peter Loft fortæller senere til medierne, at han løbende holdt ministeren orienteret om sagen.

25. oktober: BT bringer uddrag fra  dagbogslignende notater fra skattedirektør Lisbeth Rasmussen, der var leder af sagsbehandlergruppen. I notaterne står, at hun oplevede, at Peter Loft, Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt blandede sig. Skattesagskommissionen melder lækken af dagbogsnoterne til politiet.

28. oktober: Helle Thorning-Schmidts revisor, Frode Holm, erkender, at han bragte rygter om Kinnocks seksualitet til torvs på et møde hos Skat i København.  Erling Andersen giver oplysningen videre til Peter Loft og Steffen Normann Hansen. Loft orienterer senere Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt. 

30. oktober: Fire BT-journalister, inklusiv chefredaktør Olav Skaaning Andersen , afhøres om, hvem der lækkede de fortrolige skatteoplysninger til avisen. Journalisterne nægter at afsløre deres kilder.

8. november: Skattedirektør Lisbeth Rasmussen fortæller kommissionen, at hun førte dagbog, fordi hun var betænkelig ved forløbet. Ifølge Lisbeth Rasmussen fik sagsbehandlerne i Skat København en "fornemmelse af", at "ministeren stiller en masse spørgsmål".   

15. november: Parrets revisor Frode Holm afhøres af kommissionen. Her kalder han det noget sjusk, at han havde sagt til Skat Københavns direktør, at Stephen Kinnock var homo- eller biseksuel. Han gjorde det som et forsøg på at retfærdiggøre, at Helle Thorning-Schmidt ikke ville komme til et møde med Skat.

28. november: Lars Løkke Rasmussens tidligere spindoktor Søs Marie Serup Laybourn undsiger i kommissionen Troels Lund Poulsens forklaring om, at han aldrig talte om skattesagen med nogen i Venstre. Det skete ofte, sagde hun.

13. december: Erling Andersen, direktør i Skat København, siger til kommissionen, at Skatteministeriet blandede sig for meget i behandlingen af skattesagen. Han fandt det dog i orden, at de spurgte til sagen.

17. december: Erling Andersen fortæller, at han frygtede, at Troels Lund Poulsen ville lække private oplysninger i skattesagen.

18. december: Erling Andersen fortæller kommissionen, at fire omstridte linjer, som departementchef Peter Loft ville have med i frifindelsen af Kinnock, efter hans mening var Troels Lund Poulsens forsøg på at tilsvine statsministeren.

2013

29. januar: Stefen Normann Hansen erkender, at han gav gode råd, selv om ministeriet ikke måtte blande sig. 

7. februar: Juridisk direktør i Skatteministeriet Birgitte Christensen fortæller, at hun opfattede, at Peter Loft var under pres fra Troels Lund Poulsen. 

6. marts: Skatteministeriets produktionsdirektør Steffen Normann Hansen imødegår forklaringerne fra Erling Andersen og Lisbeth Rasmussen.

15. marts: Fagdirektør Ivar Nordland beretter om en højdramatisk dag i Skatteministeriet, da Skat København frifandt Kinnock for dansk skattepligt.

3. april: Troels Lund Poulsen bliver undsagt af sin tro væbner, departementschef Peter Loft, som ikke kan genkende ministerens udsagn om, at han kun blev sporadisk orienteret om sagen.

9. april: Kontorchef Per Hvas afviser Troels Lund Poulsens forklaring om et bestilt notat.

19. april: Fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen skifter forklaring på et punkt, men undgår at bliver knyttet tættere til sagen.

13. maj: Peter Loft fortæller, at Troels Lund Poulsen flere gange bad ministeriet undersøge, om afgørelsen i Kinnocks skattesag kunne ændres. Han afviser, at han har følt sig presset af ministeren, og erkender, at han i første omgang løj om sagen.

20. august: Embedsmænd blev af Peter Loft presset til at forsøge at slette centrale akter, før ombudsmanden fik nys om den, siger skattedirektør Lisbeth Rasmussen under genafhøring. Forsøget på at fjerne oplysningerne skyldtes, at Jyllands-Postens journalist Jesper Høberg havde søgt om aktindsigt.

21. august: Erling Andersen, direktør i Skat København, fortæller, at Peter Loft i december 2010 bad om at få slettet centrale dokumenter, som knyttede ham til sagen, men at det var teknisk umuligt.

23. september: De sidste afhøringer, som var programsat senere på ugen, bliver udsat, fordi der er dukket nye oplysninger op.

24. september: To af skattekommissionens tre dommere har valgt at gå til politiet med et anonymt brev, som "i afgørende grad vil kunne ændre forståelsen af skattesagen". Ifølge Berlingske sår brevet tvivl om Venstre-politikeres forklaring i skattesagen.

25. september: Skattesagskommissionen politimelder lækagen af det anonyme brev.

7. oktober: Skattesagskommissionen afgør, at vidner må se det anonyme brev. Den anonyme brevskriver får en frist til næste dag til at stå frem. Ellers vil brevet ikke indgå i sagen.

8. oktober: Berlingske skriver, at det anonyme brev kommer fra en sekretær på et advokatkontor. Angiveligt har advokatkontoret lavet det notat, som BT's redaktionschef Simon Andersen ellers har fået æren for, på bestilling fra et ledende medlem af Venstre, og kontoret har modtaget en række mails med skattebilag fra Venstre. Den anonyme brevskriver melder sig ikke før fristen kl. 12.

9. oktober: Brevet offentliggøres i Berlingske.

4. november: Steffen Normann Hansen erkender, at Ombudsmanden ikke fik den fulde sandhed, da han bad om indsigt i sagen.

18. december: Peter Loft kritiserer afgørelsen i Thorning-familiens skattesag for at være for dårligt begrundet.

18. december: Troels Lund Poulsen fastholder sine forklaringer, selv om en række vidner har undsagt ham.

25. december: Jyllands-Posten indleder en oprulning af hele sagen fordelt på seks kapitler.

2014

4. juni: Vidnerne får lov at se udkastet til beretning og fortæller om indholdet. Peter Loft oplyser, at han står til kritik, men ingen disciplinærsag. Peter Arnfeldt siger, at han bliver pure frifundet, og ifølge udkastet er der ingen beviser for, at Troels Lund Poulsen skulle have blandet sig i sagens afgørelse.

3. november: Skattekommissionen offentliggør sin beretning.

Annonce
Redaktionen anbefaler
Annonce

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her