<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Om temaet

JP's journalist bag serien: Jesper Høberg


Konsekvenserne kan blive voldsomme, når Skat rejser sager mod borgere og virksomheder. I en række artikler undersøger Jyllands-Posten borgernes retssikkerhed i skattesager.


Har du været i klemme i skattesystemet? Så vil vi gerne i kontakt med dig. Skriv til redaktionen på jpgraver@jp.dk

Tidslinje

November 2001: Venstre og de Konservative overtager regeringsmagten. Svend Erik Hovmand (V) bliver ny skatteminister.

November 2003: Der nedsættes en undersøgelseskommission, der skal undersøge, hvorfor Svend Erik Hovmand ikke lukkede et hul i loven med det resultat, at TDC udnyttede det til at skaffe sig et kunstigt skattefradrag i milliardklassen.

August 2004: Kristian Jensen (V) bliver ny skatteminister.

November 2005: Fusion mellem 273 kommunale skatteforvaltninger og otte Told & Skatteområder. Det gamle ToldSkat skifter navn til Skat. Ole Kjær bliver direktør for den nye organisation på 10.500 medarbejdere. Fusionen indebærer, at der skal flyttes rundt på et stort antal medarbejdere. Det resulterer blandt andet i tvangsflytninger til eksempelvis et nyt betalingscenter i Ringkøbing.

Juni 2006: Undersøgelseskommission offentliggør sin beretning, der konkluderer, at manglende kommunikation, misforståelser og passivitet betød, at skatteforvaltningen i tre år kendte til lovhul, før der blev grebet ind med lovgivning.

Januar 2008: Skatteminister Kristian Jensen standser Skat i at lave ulovlige kopier af virksomheders harddiske. Det kommer senere frem, at den ulovlige praksis har stået på i tre år.

November 2008: Skats interne revision konkluderer, at Skat har pyntet på tal for gældsinddrivelsen, så en række chefer blev sikret bonusser.

Januar 2010: Skat lægges sammen med Skatteministeriets departement for ”at skabe helhedstænkning”. Ole Kjær stopper som direktør.

Februar 2010: Troels Lund Poulsen (V) bliver ny skatteminister.

April 2010: Skatteministeriet og Skat får årets digitaliseringspris.

Juni 2010: Rigsrevisionen offentliggør beretning med kritik af Skats gældsinddrivelse på vegne af det offentlige. Restancerne er steget, og Skat har skåret i antallet af medarbejdere, selv om et nyt it-system ikke var på plads som forudsat.

Januar 2011: Skatteministeriet offentliggør intern undersøgelse af, hvad Skats chefer har modtaget af gaver og rejser siden 1993. Det kommer blandt andet frem, at en række chefer fik betalt et safari-ophold i Sydafrika af it-leverandøren Accenture.

Marts 2011: Peter Christensen (V) bliver ny skatteminister.

Oktober 2011: Thor Möger Pedersen (SF) bliver ny skatteminister.

Oktober 2011: Rigsrevisionen offentliggør beretning om Skats ulovlige opkrævning af ejendomsskatter hos tusindvis af boligejere. Skat var blevet advaret 10 gange, men var fortsatte den ulovlige praksis alligevel.

December 2011: Det besluttes at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal undersøge, om der var ulovlig politisk indblanding i Helle Thorning-Schmidts (S) skattesag.

Marts 2012: Departementschef Peter Loft fritages for tjeneste på grund af sin involvering i Helle Thorning-Schmidts skattesag.

Maj 2012: Jens Brøchner bliver ny departementschef i Skatteministeriet.

Oktober 2012: Holger K. Nielsen (SF) bliver ny skatteminister.

December 2012: Skat offentliggør virksomhedernes skattebetalinger.

Januar 2013: Skat udskilles fra Skatteministeriet igen for at undgå politisk indblanding i Skats sager.

Juni 2013: Skats borger- og retssikkerhedschef offentliggør intern undersøgelse af Skats metoder i en række konkrete skattesager mod blandt andre smykkerigmanden Jesper ”Kasi” Nielsen. Rapporten indeholder alvorlig kritik af Skat og fører til nedlæggelsen af Skats særlige økokrim-afdeling samt tjenestemandssager mod seks ansatte.

August 2013: Rigsrevisionen offentliggør beretning med skarp kritik af Skats ejendomsvurderinger. Skat, ministeriet og skiftende ministre har ignoreret gentagne advarsler.

August 2013: Skatteminister Holger K. Nielsen beordrer Skat til at stoppe med at kræve teleoplysninger om skatteborgerne fra teleselskaber, efter at der er skabt tvivl om lovligheden.

September 2013: Det kommer frem, at en brøler i Skat betyder, at statskassen endegyldigt går glip af 381 mio. kr. i en principiel skattesag om udbyttebetalinger fra TDC til kapitalfonde.

Her er problemsagerne

Siden det nuværende Skat blev dannet i 2005, har det været ramt af en stribe uheldige sager. Se grafik
Skat lagde op til studehandel
Fotomodel slap for fængsel
Vurdering var alt for høj
Kritik fra rådsformand