Tysk statsunderskud nærmer sig smertegrænsen

Stigende arbejdsløshed og faldende skatteindtægter betyder, at underskuddet på Tysklands statsfinanser i år vil stige til 2,5 pct. af bruttonationalproduktet fra et minus sidste år på "kun" 1,3 pct.

Det oplyste den tyske centralbank, Bundesbank, mandag i månedsrapporten fra november.

Ifølge Maastricht-traktaten, som fastlagde de skrappe optagelsesbetingelser

for medlemskab af Den Økonomisk-Monetære Union (ØMU), må statsunderskuddet være højst tre pct.

Samtidig fastslår den såkaldte Vækst- og Stabilitetspagt - også kaldet ØMU'ens grundlov - at medlemmerne af den fælles mønt skal arbejde henimod ligevægt eller overskud på de offentlige finanser.

Pagten blev vedtaget i slutningen af 1996 på foranledning af Tysklands daværende finansminister, den konservative Theo Waigel, som forudsætning for, at mere økonomisk ustabile lande som Italien kunne få lov til deltage i ØMU'en.

- Målet om ligevægt på statsfinanserne må ikke mistes af syne og er af central vigtighed for Tysklands finansielle strategi, hedder det i månedsrapporten fra Bundesbank.

Den rød-grønne regerings officielle mål er et underskud på statsfinanserne i år på højst 1,5 pct. og på én pct. til næste år. Men regeringsembedsmænd har i den senere tid erkendt, at det i den nuværende vanskelige situation vil være svært at nå dette mål.

For kort tid siden oplyste det tyske finansministerium, at de statslige og lokale myndigheder i år og til næste år vil komme til at mangle skatteindtægter på omkring 32 mia. D-mark (omkring 120 mia. kr.).

Den tyske centralbank oplyste på samme tid, at tempoet i Tysklands økonomi stagnerede i årets tredje kvartal.

- Den økonomiske vækst, som allerede i foråret var bragt til ophør, forblev stort set på samme niveau i løbet af sommeren, tilføjer banken.

I årets første ni måneder steg den tyske økonomiske vækst med omkring 0,75 pct., skriver den tyske centralbank videre. Regeringens officielle skøn ligger på en vækst for hele året på omkring trekvart pct.

De nye tal bekræfter den senere tids mange dystre meldinger om tilstanden i tysk økonomi - Europas vigtigste. Det politisk følsomme arbejdsløshedstal stiger måned for måned og ligger nu lige under fire mio.

Forbundskansler Gerhard Schröder, som til næste efterår står over for et vanskeligt valg til Forbundsdagen, har været så letsindig at love at nedbringe den tyske arbejdsløshed til 3,5 mio. personer inden valget, et løfte som det forekommer mere og mere vanskeligt at opfylde.

/ritzau/AFP

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen