Det frie ord

Hvad skal vi med ytringsfrihed?

Demokratiprojekt: Jyllands-Posten præsenterer i dag et nyt undervisningssite om ytringsfrihed og indleder et samarbejde med De Danske Sprogcentre. Målet er oplysning og debat med nye generationer og nye medborgere.

Tegning: Thorgerd Broni Jensen

Demokrati er ingen selvfølge. Hver generation skal kæmpe for demokratiet og forhindre, at erhvervede frihedsrettigheder rulles tilbage. Hver generation skal tale om, hvad demokrati overhovedet betyder, og finde ud af, hvordan man bedst får demokratiet til at blomstre.

Jyllands-Posten har en rolle at spille i den forbindelse. Vi arbejder for at styrke demokratiet på mange måder; ved at bidrage til oplysning, fri debat, åbenhed og kontrol med magthaverne. Og naturligvis ved at fokusere på ytringsfrihed.

Retten til at udtrykke sig frit ligger os som publicister helt naturligt på hjerte, og vi føler et særligt ansvar for at forsvare denne ret.

Muhammed-krisen

Jyllands-Posten kom med Muhammed-krisen i 2005-2006 til at stå i centrum af en af vor tids vigtigste intellektuelle og værdimæssige debatter, og vi har ikke tænkt os at slippe dette vigtige tema, selv om vi i dag afstår fra at bringe de tegninger, som i sin tid udløste debatten.

Der er kendte sikkerhedsmæssige årsager til, at Jyllands-Posten ikke bringer Muhammed-tegninger i dag, men vi ønsker også at flytte debatten fra selve tegningerne til at handle om ytringsfrihed i det hele taget. Truslen er ikke forsvundet. Terrorhandlinger både herhjemme og i udlandet har været målrettet islamkritikere og satirikere, som ønskede at gøre grin med både religion og de religiøse ekstremisters (mis)brug af religionen. Retten til at kritisere religion, som for mange europæere føltes ukrænkelig indtil for nylig, er kommet under et voldsomt pres.

Den store tilstrømning af flygtninge fra Mellemøsten, som vi i disse år oplever til Danmark, kan føre til nye konflikter om ytringsfriheden. Vi ved, at mange kommer hertil fra samfund med helt anderledes normer og traditioner, når det handler om at tolerere anderledestænkendes ytringer.

”Det frie ord”

Denne mulige konflikt vil vi gerne være med til at diskutere og ja, måske også forebygge. Derfor har Jyllands-Posten søsat et nyt undervisningstilbud, ”Det frie ord”, som både kan bruges på gymnasiale uddannelser og i folkeskolens ældste klasser – og på landets sprogcentre, hvor flygtninge og andre nye medborgere modtager danskundervisning.

Vores undervisningsmateriale giver med artikler, videoer og quizzer en pædagogisk indføring til de love og regler, der regulerer ytringsfriheden i Danmark.

Vi gør også rede for den historiske udvikling af ytringsfriheden i Danmark, og vi forklarer om det danske mediebillede, så man som udefrakommende hurtigere kan forstå, hvad public service handler om, eller hvad forskellige aviser står for.

Hermed håber vi både at yde bidrag til integrationen og til bevidstgørelse om ytringsfrihedens betydning for vores samfund.

Skoleklasser vil kunne dykke ned i materialet og plukke enkelte dele ud, f.eks. om mediejura, eller gennemføre klassediskussioner på basis af debatvideoer, som vi har produceret. De fleste artikler er skrevet af cand.jur. Jens Horstmann, som bl.a. gennem sit arbejde for Rødding Højskole har stor erfaring med formidling af juridisk stof til ikke-jurister.

I forhold til landets sprogcentre tilbyder vi at holde oplæg om ytringsfrihed sammen med integrationskonsulent Esma Birdi, der har en årelang erfaring i demokratiundervisning. Premiere på dette samarbejde bliver på Sprogcenter Midt i Horsens, hvor vi torsdag holder et tre timers forløb om ytringsfrihed. Vi håber at komme ud til flere af landets sprogcentre over de kommende måneder.

Deltag i debatten!

En del af projektet handler om at invitere kursister på sprogcentrene til at skrive debatindlæg.

Samarbejdet med De Danske Sprogcentre skal således tjene til at udbrede forståelse for det danske demokrati og den danske debattradition – og give kommende og nye medborgere bedre muligheder for at forstå og deltage i den danske samfundsdebat.

Kom til forsiden af vores nye projekt ved at klikke her

JP-redaktionen

Følg
Jyllands-Posten
SE OGSÅ
Projekt Det frie ord

Det fulde overblik: Det frie ord

Jyllands-Postens undervisningsprojekt ”Det frie ord” er et gratis tilbud til folkeskoler, gymnasiale uddannelser og sprogcentre. Projektet har til formål at gøre rede for den historiske udvikling af ytringsfriheden i Danmark – og at forklare de regler og love, som regulerer ytringsfriheden.
Emner

Det danske mediebillede

De danske medier er en mangfoldig og broget forsamling, der driver formidling på mange forskellige platforme som papir, tv, radio og internet.

Debat Må man tegne Muhammed?

Aldrig tidligere har en dansk artikel med tilhørende tegninger haft så stor effekt, som da Jyllands-Posten besluttede at trykke 12 karikaturtegninger af profeten Muhammed.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her