Andre turforslag

Døndalen

En af de mange interessante sprækkedale på den bornholmske østkyst.

Dalen gennemskæres af en å, der er nærmest rivende i senvinteren og foråret og bare en halvdoven bæk senere på sommeren. Dalen er ret bred, med bratte klippesider.

Nogle steder, især i begyndelsen, er landskabet en smule velplejet og parkagtigt, men det bliver vildere længere fremme og ender i Danmarks største vandfald, som især i forsommeren er imponerende og larmende - det tordner, eller "dønner", som det hedder på bornholmsk.

  • Læså
Turen langs Læsåen kan man gå alene for naturens skyld. Men er man en smule interesseret i geologi og jordens ur- og fortid, er der masser af spor af den her.

Der er forsteninger og aftryk af for længst uddøde dyr og planter, og man kan faktisk gå som langs en tidslinje, efterhånden som man kommer forbi de forskellige lag.

  • Nordskoven/Hasle Lystskov
Skovområdet mellem Hasle og Rønne gennemskæres af både cykel- og vandrestier og er fyldt med typisk nordisk skovidyl.

Birke- og egetræer, skovfyr og først og fremmest kirsebærtræer giver en dejlig lys og alligevel frodig stemning. Kaprifolier vokser mange steder og lokker natsværmere til, når de blomstrer næsten overvældende sødt i tusmørket. På bornholmsk hedder de i øvrigt "kopatteranke". Se på en blomst, der endnu ikke er helt udsprunget, og navnet viser sig - som så ofte med bornholmske navne - at være rammende.

Bornholmerne har i øvrigt et noget uærbødigt forhold til navne. Et af øens tre vandfald hedder Pissebækken.

Skoven mellem Hasle og Rønne gemmer i øvrigt nogle af Bornholms allerbedste strande. Og så er her et par dejlige skovsøer med poetiske turistnavne som Rubinsøen og Smaragdsøen. De er levn fra tidligere tiders kulbrydning.

Med lidt held kan man overliste en stor ørred i Smaragdsøen. Og er man endnu heldigere, kan man opleve fiskeørnen demonstrere sine overlegne evner.

  • Paradisbakkerne
Et af de kendteste og også dejligste skov- og højlyngsområder på Bornholm.

Nogle steder afgræsses bakkerne for at bevare højlyngen - den næsten nøgne klippehede som for bare 100 år siden stadig dominerede Bornholm. Det kan blandt andet ses meget smukt i Majdalen.

Andre steder er bakkerne groet til i lys og luftig blandet løvskov. Ren idyl. Resterne af højlyngen kan også opleves i blandt andet Slotslyngen syd for Hammershus - her virker den næsten skotsk og har havet som dramatisk baggrundstæppe - og Rutsker Højlyng inde i landet på det nordligste Bornholm.

  • Kyststien fra Gudhjem
til Kobbeåens udløb.

En relativt let, men meget varierende tur, der umiddelbart efter Gudhjem begynder med høje kystklipper med udsigt helt til Svaneke.

Her er små rockpools, tidevandsbassiner, og klipper med mos og lav og tang i mange farver. Her er også frodigt krat, og ved Melsted endda en smule badestrand med hvidt sand og en strandeng. Samt en meget larmende rågekoloni. Rågen er en hyppig fugl på Bornholm og ses og høres overalt.

Efter Melsted kommer uventet et stykke klippehede, kaldet "Lille Skotland", hvor det i forsommeren vælter op med gøgeurt og kodriver. Længere fremme bliver klipperne lavere.

Vil man udvide oplevelsen til også at omfatte en skovtur, kan man gå op i Kobbeådalen herfra.

susanne.sayers@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen