• For abonnenter

Slumrer sødt i Slesvigs Jord

Frode Kristoffersen skrev i JP's kronik 20.5.2011 om Slesvig-Holstens historie.

Den regnes ellers for det mest indviklede af alle europæiske forhold. Det var yderst oplysende, bortset fra det sproglige, som her skal udredes.Før 1830, da slesvig-holstenismen brød løs, var ordet Sønderjylland meget sjældent, mindst så sjældent som Nørrejylland i dag. Både til daglig og officielt sagde man Slesvig, og det dominerede endnu i 1880'erne i patriotiske københavnske hjem. Sønderjylland var en agitatorisk oplivning af et sjældent ord. Det knyttede an til Jylland, som indgød »d

Andre læser

Mest læste

Del artiklen