Kommentar: Kan nogle få ateister virkelig true hele folkekirken?

For en umiddelbar betragtning kan det forekomme lettere paranoidt, at medlemmer af en forening med over 4 mio. tvangsindmeldte medlemmer reagerer så voldsomt mod en lille forening med omkring 800 frivilligt indmeldte.

Skyggen

Tage Clausen har været ansat på Morgenavisen Jyllands-Posten siden 1977 og beskæftiget sig med talrige områder inden det journalistiske fag, blandt andet som forbrugerredaktør og som informationschef.

Han har desuden været tillidsmand, medlem af Dansk Journalistforbunds Hovedbestyrelse og gennem12 år medlem af Pressenævnet.

Skribenten er bredt allroundorienteret, hvilket præger emnevalget.