Kommentar: Vi skaber en brutal verden for dem, der ikke elsker bøger og skole

Der er færre ufaglærte job, og mange besættes af indvandrere og østeuropæere. Stadig flere danskere uden uddannelse havner på overførselsindkomst.

Kommentar: Det nye flertals store svaghed er pengene – eller mangel på samme

Uenigheden om en social fordelingspolitik bliver det store drama – og Mette Frederiksens folkelige akilleshæl.

Kommentar: Portugal vil bryde med den europæiske højredrejning

Portugal har noget så usædvanligt som en populær socialistisk statsminister, der står til yderligere fremgang ved valget næste søndag.

Mest tryg ved folk af samme slags: Arbejdsløse akademikere koster kassen

Universiteterne sprøjter akademikere ud – også i brødløse fag. Nogle bliver arbejdsløse, andre finder job i det vildtvoksende konsulentlag.

Brudflader

Lars Olsen er journalist og forfatter med stærk social indignation som litterært brændstof. Han har skrevet flere dagsordensættende debatbøger, bl.a. ”Elitens triumf”.

Lars Olsen er en kyndig politisk iagttager med observationspost på den klassiske venstrefløj og en engageret advokat for de oversete grupper i uddannelseskapløbet.

Han har været stålsat politisk ukorrekt i ghettodebatten baseret på sine oplevelser på Nørrebro i København, som han endte med at flytte fra.