Øvrige
Mange kunne alligevel ikke være i almindelige klasser? »Jeg tror, at man har eksperimenteret med nogle børn i inklusionens navn«
Gik man ganske enkelt for vidt, da det i 2012 blev besluttet, at 96 pct. af alle børn skulle gå i almindelige skoleklasser? I dag er udviklingen i hvert fald vendt – der sendes igen flere elever i specialklasser og på specialskoler.