Spørg om penge: Gevinst på salg af andelsbolig kan udløse skattebetaling

Spørg om penge: Landsskatteretten har i ny afgørelse taget stilling til beskatningen ved salg af en andelsbolig, som andelshaveren ikke selv har beboet. Med afgørelsen har Landsskatteretten fraveget skattemyndighedernes hidtidige praksis om fradragsret for salgsomkostninger ved salg af en andelsbolig.

Spørg om penge: Er der fradrag for udgifter til kørsel til kurser?

Spørg om penge: Regler åbner mulighed for befordringsfradrag for kørsel i egen bil til kurser for en arbejdsplads.

Spørg om penge: Nye EU-regler sætter rammerne for danske gavekort og vouchere

Spørg om penge: Med virkning fra 1. januar 2019 har EU-landene indført fælles regler om den momsmæssige behandling af gavekort mv., som i EU-systemet kaldes vouchers. Reglerne har virkning i Danmark for vouchere, der er udstedt fra og med den 1. juli 2019.

Spørg om penge: Skal jeg beskattes af godtgørelse efter lov om forskelsbehandling?

Spørg om penge: En læser kræver erstatning fra sin tidligere arbejdsgiver for manglende bistand til at afhjælpe handicap.

Spørg om penge: Nyt lovforslag strammer reglerne for gave- og arveafgift

Spørg om penge: Med et lovforslag fra 20. november 2019 har regeringen søsat planen om en ”tilbagerulning” af reglerne om afgift ved arv og gave. Efter lovforslaget skal afgiften af arv og gave fremadrettet fastsættes til 15 pct. – også ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

Spørg om penge: Er foreningens bestyrelse erstatningsansvarlig for kassererens underslæb?

Spørg om penge: Bestyrelsen i en grundejerforening kan også pådrage sig et erstatningsansvar.

Spørg om penge: Investering i unoterede aktier kan hjælpe med at tackle negative renter

Spørg om penge: Personer, som har opsparet op til pension, kan blive hårdt ramt af udviklingen med negative renter, hvor de skal betale for at have kontant indestående i banken. Men loven åbner mulighed for visse alternative placeringer af en pensionsopsparing.

Spørg om penge: Hvad er grænsen for skattefri julegaver til medarbejdere?

Spørg om penge: Lovgivningen om beskatning af julegaver til ansatte er en anelse kringlet, men her kommer et overblik.

Spørg om penge: Lovforslag skal bremse aggressiv skatteplanlægning og rådgivere

Spørg om penge: Med to nye lovforslag vil regeringen på forskellig måde dæmme op for aggressiv skatteplanlægning og anden form for skatteundgåelse. Et af tiltagene drejer sig om, at skatterådgivere fremover skal indberette aggressiv skatteplanlægning til myndighederne.

Spørg om penge

Tommy V. Christiansen, advokat (H), cand merc.

Spørgsmål, der udvælges til besvarelse, kan bringes under mærke, men redaktionen skal kende spørgerens identitet og adresse. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte spørgsmål.

Svarene i brevkassen er ikke individuel rådgivning, men generel orientering, der bringes uden ansvar for Jyllands-Posten. Spørgsmål besvares ikke privat.

Skriv til tommy@v.dk eller per brev til: Morgenavisen Jyllands-Posten, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J

Spørg om penge: Skal vi betale skat ved salg af vores skovparcel?

Spørg om penge: En læser overvejer at afhænde et stykke skov efter 38 års ejerskab og er i tvivl om skattereglerne ved salget.

Spørg om penge: Sådan håndteres beskatning af indsamlede midler

Spørg om penge: Fra tid til anden indsamles beløb til forskellige gode formål. Seneste eksempel fra medierne er en indsamling på 4 mio. kr. til Marcus til en kræftbehandling, som kun kan foretages i USA. I nogle tilfælde kan sådanne midler modtages skattefrit. Men visse betingelser skal være opfyldt.

Spørg om penge: Lovudkast åbner for skattefri overdragelse af firmaer til fonde

Spørg om penge: Skatteministeriet har offentliggjort et lovudkast om nye skatteregler for overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Reglerne betyder, at en ejer, der driver virksomhed i selskabsform, kan overdrage aktierne i selskabet som gave eller arv til en erhvervsdrivende fond skatte- og afgiftsfrit. I stedet skal fonden betale en ”stifterskat”.

Spørg om penge: Skal jeg svare skat ved salg af mine flexboliger?

Sommerhuse omdannet til flexboliger og beliggende tæt på ejers helårsbolig udløser med stor sandsynlighed skat på en eventuel fortjeneste ved salg.

JP Investerer
Mest Læste
 1. 1
  Seks stjerner: Mesterkok vælter Danfoss-familiens nye luksushotel med blæret topgastronomi
  Jesper Kochs personlige hyldest til det sønderjyske egnskøkken slår gnister på toppen af det nyåbnede Alsik Hotel.
 1. 2
  Er det overvejende etniske danskere eller indvandrere, der er ofre for seksualforbrydelser? Statistik kaster lys over ofres herkomst
  Ikkevestlige indvandrere og efterkommere er i høj grad ofre for personrelateret kriminalitet, men i én ...
 1. 3
  På tværs af USA på 27 timer med en gennemsnitsfart på 166 km/t
  Med hjælp fra 800 hestekræfter, udholdenhed og en grov tilsidesættelse af færdselsloven har tre mænd sat en ...
Premium Tophistorier

Spørg om penge: Hvornår er et selskab en pengetank?

Spørg om penge: Et læserspørgsmål udløser et drilsk svar: Ja og nej.

Boganmeldelse: Mand, stå ved dig selv og bliv en bedre leder

Boganmeldelse: Mande- og ledercoach Annette Jønsson opfordrer i ny bog mandlige ledere til at få større selvindsigt. En leder i balance kan bedre rumme medarbejdernes tvivl og uenighed uden at miste sig selv, mener hun.

Spørg om penge: Gevinst på salg af andelsbolig kan udløse skattebetaling

Spørg om penge: Landsskatteretten har i ny afgørelse taget stilling til beskatningen ved salg af en andelsbolig, som andelshaveren ikke selv har beboet. Med afgørelsen har Landsskatteretten fraveget skattemyndighedernes hidtidige praksis om fradragsret for salgsomkostninger ved salg af en andelsbolig.