"Tjenstligt forhør er en meget alvorlig sag"

Det er fejl af ganske grov karakter, der i gentagne tilfælde er foregået i embedsværket, lyder vurderingen.

Artiklens øverste billede

Det er en usædvanlig situation, at departementschefen i Justitsministeriet sammen med en ledende kollega er blevet indkaldt til et tjenstligt forhør.

Det vurderer eksperter i offentlig administration og forvaltningsret.

"Det er en meget alvorlig sag. Man indkalder ikke til et tjenstligt forhør, hvis det ikke er en sag, der er af grov karakter. Et tjenstligt forhør er et stort apparat, der sættes i gang," siger lektor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet Sten Bønsig.

Erfaren forhørsformand

Ifølge Justitsministeriet indledes et tjenstligt forhør, hvis der er mistanke om, "at tjenestemanden ikke samvittighedsfuldt har overholdt de regler, der gælder for stillingen, eller ikke vist sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver".

I forbindelse med forhøret udarbejdes der en indberetning, hvori sagens omstændigheder bliver forklaret. Justitsministeren har allerede taget første skridt, idet hun har truffet den foranstaltning, at Anne Kristine Axelsson og hendes endnu unavngivne kollega skal fritages for tjeneste, hvilket kan gøres, hvis der er "saglig begrundelse herfor".

Samtidig er en tidligere højesteretsdommer, Per Sørensen, blevet udpeget til formand for forhørsledelsen, der består af to andre tidligere dommere.

Flere venter på forhør

Også i Udenrigsministeriet venter flere embedsmænd på at blive indkaldt til tjenestelige forhør grundet deres rolle i GGGI-sagen, som endte med at koste udviklingsminister Christian Friis Bach (R) jobbet.

Ifølge Birgitte Poulsen, der er lektor på Institut for Samfund og Globalisering på RUC, og som forsker i forholdet mellem ministre og embedsmænd, er det langt fra kutyme med tjenstligt forhør i centraladministrationen. Især i det seneste tilfælde i Justitsministeriet, fordi departementschefen, som er ministerens tætteste samarbejdspartner, er involveret.

"På et tidspunkt blev jeg i P1 spurgt, om der kom yderligere konsekvenser i sagen. Dengang sagde jeg, at det troede jeg ikke, men nu viser det sig, at den nye minister vil undersøge sagen yderligere. Det er en optrapning af en sag, som man egentlig troede, var lukket," siger Birgitte Poulsen.

Langt fra nulfejlskulturen

Birgitte Poulsen vurderer, at det for tiden må være overordentlig vanskeligt at være embedsmand, fordi de ud over at holde styr på regler og arbejdsgange også forventes at skulle hjælpe ministeren med at tænke politisk. Og fordi fejl nu kan føre til tjenstlige forhør og som konsekvens heraf endnu mere fokus på embedsmændene og deres roller.

"Jeg tror, at det må være svært at sidde i de systemer, hvis de gamle dyder med regelbunden forvaltning og nulfejlskultur bliver nedprioriteret, fordi embedsmændene skal sidde og lave politik," siger hun.

Birgitte Poulsen tilføjer, at hun i sin forskning har talt med nogle embedsmænd, som siger, at "nul fejl er gammeldags - lige indtil der er én, der laver en fejl".

Nedskæringer kan være grunden

Som begrundelse for hvorfor det kan være, at fejl som dem, der i den senere tid har ført til Christian Friis Bachs og Morten Bødskovs afgang, opstår, kan Birgitte Poulsen ikke sætte fingeren på ét bestemt punkt. Det ville Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S), derimod for få uger siden, da han til Jyllands-Posten udtalte, at embedsapparatets mangler har én hovedforklaring.

"Nogle af de problemer, vi oplever lige nu, og som der godt nok har været mange af, er en konsekvens af de meget kraftige nedskæringer på dele af embedsapparatet," sagde Mogens Lykketoft.

Som eksempler nævner formanden bl.a. den aktuelle PET-skandale fra Justitsministeriet, men også Anette Vilhelmsens millionbevilling til Huset Zornig, hvor det er vist sig, at to embedsmænd i Socialministeriet kom med rettelser til Lisbeth Zornigs ansøgning, inden de selv godkendte samme ansøgning.

Justitsminister Karen Hækkerup (S) siger mandag til TV 2 News, at hun forventer sagen med embedsmændene fra Justitsministeriet afsluttet i løbet af nogle måneder, og at hun har bedt dommerkollegiet, der skal stå for de kommende forhør, om at komme med en anbefaling til, om der skal komme sanktioner - og i så fald hvilke - mod de to embedsmænd.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen