Partier er klar til at bruge historisk LTF-dom mod andre bander

Justitsminister Nick Hækkerup har allerede åbnet for, at LTF-dommen kan få betydning for andre kriminelle bander.

Artiklens øverste billede
I 2015 mødte LTF talstærkt op ved Københavns Byret, hvor syv bandemedlemmer var tiltalt for voldeligt overfald. I januar 2020 slog samme byret fast, at banden kunne forbydes ved lov - en dom, der nu er gået hele vejen til Højesteret. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

Med den retshistoriske dom fra Højesteret bør vejen nu være banet for at forsøge at få andre kriminelle bander opløst ved lov og dermed forbudt.

Sådan lyder den klare opfordring fra flere partier, efter Højesteret har stadfæstet forbuddet mod banden Loyal To Familia (LTF).

»Det er helt naturligt, og jeg vil da opfordre justitsministeren til - via politi og Rigsadvokaten - at undersøge, om andre organisationer kan forbydes,« siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.

De Konservatives retsordfører Britt Bager er helt enig:

»Vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at stoppe storkriminelle grupper, som bruger vold og spreder frygt og utryghed i Danmark. De skal stresses og opløses,« siger hun.

Også Dansk Folkeparti står på spring for at få testet et muligt forbud mod andre kriminelle bander, oplyser retsordfører Peter Skaarup.

LTF-retssagen har været en historisk prøveballon, fordi det er første gang, at en forbudssag mod en kriminel gruppering har været bragt for en domstol.

Samtidig er sagen principiel, fordi den har testet grundlovens paragraf 78 om foreningsfrihed.

For at en bande kan forbydes skal mindst to grundprincipper være opfyldt: For det første skal banden beviseligt være ulovlig – altså begå kriminalitet som en fast del af dens virke. Og for det andet skal den have en fast organisationsstruktur, der kan betegnes som en forening.

Det var tilfældet med LTF, har Højesteret nu vurderet.

»På den baggrund forventer jeg, at justitsministeren vil undersøge om andre tilsvarende organisationer opfylder kriterierne for at blive forbudt. Fordi danskerne skal ikke have organisationer, der virker ved vold, omkring sig,« siger Preben Bang Henriksen.

Det skal være op til politiet at vurdere, hvilke bander, der eventuelt kan forsøges opløst, understreger V-ordføreren. Han vil derfor ikke give eksempler.

Det vil Britt Bager dog gerne. Hun nævner store rockerklubber som Hell’s Angels og Bandidos som mulige kandidater.

Peter Skaarup (DF) finder det oplagt, at gå efter de bander, som LTF har ligget i konflikt med. Det er for eksempel to grupperinger kaldet Husumgruppen og Sydkystgruppen. Men politiet kan »egentlig bare begynde fra en ende af,« mener DF’eren.

»Nu har Højesteret sat et punktum. Næste skridt er at forbyde de resterende kriminelle bander. Der er nok at tage af,« siger han.

Skaarup vil samtidig have justitsminister Nick Hækkerup til at sikre, at forbuddet mod LTF rent faktisk håndhæves i praksis. Det bør ministeren indskærpe over for politiet, lyder det.

»Det er ikke nok at straffe for kriminaliteten. Det er også strafbart i sig selv at være medlem af LTF, hvis man for eksempel viser sit rygmærke eller står i et medlemskartotek,« siger Peter Skaarup.

Tvivlsom effekt

Ingen af de adspurgte politikere tror på, at et forbud i sig selv forhindrer en given flok kriminelle i at begå kriminalitet. Det illustrerer sagen om LTF også tydeligt. Men et forbud kan være ét af flere værktøjer, der er med til at »stresse« banderne og dermed gøre det sværere for dem at operere, lyder det.

»Jeg bilder ikke mig selv ind, at et forbud kan trylle al kriminalitet væk, men vi skal tage alle redskaber i brug, der kan presse banderne - og et forbud er ét af dem,« siger Britt Bager.

Regeringens støttepartier SF og De Radikale er ikke afvisende over for flere bandeforbud, men de fremhæver begge vigtigheden af langsigtede kriminalpræventive indsatser, der kan kappe fødekæderne til banderne.

»Dét, der for alvor batter i forhold til kriminaliteten, det er at sætte ind tidligt med forebyggelsen,« siger Samira Nawa (R), som er retsordfører.

SF’s ditto, Karina Lorentzen, mener først og fremmest, af effekten LTF-forbuddet skal undersøges.

»Reelt ved vi ikke, om et forbud giver mindre kriminalitet, så vi har brug for mere viden. Tænk hvis et forbud i virkeligheden har den modsatte effekt!« siger hun.

Karina Lorentzen hæfter sig dog ved, at SSP København – som er et samarbejde mellem kommune og politi – mener, at et forbud kan gøre det sværere for en bande at fremhæve og promovere sig selv i et bestemt område. Dermed kan et forbud muligvis godt have en positiv effekt som led i en større kriminalpræventiv strategi, mener hun.

Regeringen er åben

Justitsminister Nick Hækkerup åbnede allerede efter byrettens dom i januar 2020 for, at LTF-forbuddet kunne bruges mod andre kriminelle grupperinger – for eksempel rockergrupper.

Forudsætningen var selvfølgelig, at LTF-dommen blev stadfæstet hele vejen op igennem retssystemet.

Efter dagens dom udtaler Nick Hækkerup i en skriftlig kommentar, at:

»LTF er i min optik en flok forhærdede forbrydere, der med vold og kriminalitet spreder utryghed blandt almindelige danskere. Derfor glæder jeg mig også over, at Højesteret har stadfæstet landsrettens dom og slået fast, at LTF skal opløses. Det er godt for trygheden og sikkerheden i Danmark. Nu vil vi sammen med anklagemyndigheden og politiet se på, hvad dommen giver anledning til.«

Artiklen er opdateret kl. 13.29 med kommentar fra Nick Hækkerup og efterfølgende med flere politiske reaktioner på dommen.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen