<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Ikkevestlige er ikke mere kriminelle, hævdes det i Informations kronik. Usandt til op over begge ører

En løgn bliver ikke sand, fordi den gentages.

Dagbladet Information bragte den 5. september en kronik af en Daniel Juhász Vigild, der er så fyldt med forvanskede, forkerte og manipulerende påstande, at Information kun har rygdækning for vrøvlet ved i retningslinjerne for debatindlæg at skrive, at avisen beder ”skribenter dokumentere deres faktuelle påstande. Og så lader vi det være op til den enkelte læser at vurdere, om dokumentationen er overbevisende.”

Kronikken har overskriften ”Stol ikke på de tal, der får minoritetsetniske unge til at fremstå langt mere kriminelle

Kronikken er et studie i, hvad man ikke skal gøre, hvis man vil tages seriøst. Lad os gå alle hovedpunkter i kronikken efter i sømmene og demontere dem én for én.

Skribenten lægger ud med en fiktiv anekdote om en Hans og en Hassan. Hans bor i Vandkantsdanmark og Hassan tæt ved en af de større byer. De begår begge ”scooterbølletosserier”, men Hans kan nøjes med en samtale med den lokale landbetjent, mens politiet ankommer talstærkt, når Hassan begår det samme.

Den fiktive anekdote er dels pinlig ved at være intetsigende, dels ved at ”overse”, at ikkevestlige efterkommeres sindssyge kørsel i byområder er af en anden karakter, hvis vi endelig skal tage kronikørens historie alvorligt.

Det uvidenskabelige begreb ”attention bias” bringes også på bane. Det skal tjene til at påstå, at vi oftere bemærker, hvad ikkevestlige begår af kriminalitet, end hvad danskere gør af ditto. Det er rent nonsens. Vi bemærker ikkevestliges kriminalitet, fordi den er langt større og alt for ofte voldsommere og mere voldelig. Det følger logisk af det næste punkt.

Her skriver kronikøren, at ”Unge med minoritetsbaggrund, som begår kriminalitet, er ikke mere kriminelle sammenlignet med andre unge i Danmark, når man kontrollerer for relevante sociale og økonomiske forhold.”

Det er faktuelt usandt. På side 120 i ”Indvandrere i Danmark 2019” fra Danmarks Statistik kan vi læse, at selv efter korrektion for socioøkonomisk status, familiens uddannelse og familiens indkomst er en lang række ikkevestlige grupper – næsten alle med baggrund i muslimsk dominerede lande – voldsomt overkriminelle.

Som jeg har skrevet en række gange tidligere, er det i øvrigt misvisende at lave disse korrektioner. Det gør ikke mindre ondt på de etnisk danske ofre, at voldsmanden er fra et lavsocialt hjem, og lige så vigtigt er det ikke den sociale baggrund, der er den væsentlige forklaring på kriminaliteten, men i stedet gerningsmandens frie valg om at blive kriminel.

En efterhånden gammel krikke trækkes også af stalden med hensyn til antallet og andelen af sigtelser. Skribenten skriver således:

”Studier af politiets praksis viser, at etniske minoriteter sigtes oftere, uden at det fører til en dom, og at de oftere mistænkes og stoppes sammenlignet med andre danskere.”

Herre du milde, fristes man til at udbryde. Ja, selvfølgelig sigtes ikkevestlige fra Stormellemøsten og Afrika oftere, uden at det fører til dom. Det siger da sig selv, at politiet oftere standser og sigter repræsentanter for disse grupper, når nu det er en kendsgerning, at de som grupper betragtet er overkriminelle, så det står efter. Danske rockere standses også oftere af politiet, uden at det fører til dom, end gamle damer med rollatorer gør. Ønsker man, at politiet skal standse gamle damer med rollatorer lige så ofte som f.eks. unge arabere og danske rockere? Vi er derude, hvor kragerne vender.

En fantastisk påstand er også følgende:

”Med et aktuelt ord må der have været et betydeligt mørketal for kriminel aktivitet begået af etniske danskere, hvor dette mørketal – særligt for unge med ikkevestlig baggrund – er markant mindre.”

Det er igen rent vås. Efter al sandsynlighed forholder det sig stik omvendt. Når en bestemt gruppe er langt mere kriminel end en anden gruppe, vil mørketallet for den mere kriminelle gruppe være langt højere end for den ikke så kriminelle gruppe. Det følger rent statistisk af den højere registrerede kriminalitet.

Som rosinen i pølseenden kan vi nævne, at kronikøren skriver følgende vrøvl, læs: løgn:

”Når mændene når 24-29-årsalderen, så udlignes forskellen for alle grupper inden for alle kriminalitetsformer.”

Det er næsten komisk, at kronikøren selv henviser til et link fra Danmarks Statistik (det første link i kronikken), der viser, at forskellen ikke udlignes.

Det eneste korrekte er, at kriminaliteten falder for alle grupper, jo ældre de bliver, men den vedbliver at være markant højere for ikkevestlige efterkommere.

Quod erat demonstrandum. Endnu engang blev det forsøgt at gøre os alle dummere. En løgn bliver ikke sand af at blive gentaget.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Mikael Jalving
27.09.20, 10:00
Islam har i mere end 40 år befundet sig i en dyb indre krise, som bunder i, at alting begynder og slutter med Koranen. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
25.09.20, 12:00
Den røde bloks ivrige ligestillingspolitikere har tydeligvis ikke gjort sig dybere tanker om konsekvenserne af det, de kræver. Læs mere
Af Henrik Højlund
24.09.20, 21:29
Lige nu er diskussionen om social kontrol igen på tapetet, med afsæt i RUC-rapporten. Begrebet "social kontrol" misbruges, så alle der ikke indpasser sig efter majoritetens holdninger rammes af begrebet. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
24.09.20, 16:37
Nu hersker kvindemagten på Ekstra Bladet Læs mere
Af Søren Gade
24.09.20, 13:30
EU burde vende sig mod Australien og lade sig blive inspireret af dets model. F.eks. ved at sige, at de, som kommer illegalt til Europa, aldrig kan få permanent ophold i EU. Læs mere
Af Nauja Lynge
24.09.20, 11:53
Sig aldrig til mennesker, som rejser en sårbar debat, at problemet ikke eksisterer. Det er den sikre vej til enten at tysse en debat ned eller kaste så meget benzin på bålet, at debatten løber af sporet. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
24.09.20, 10:23
Hvor mærkeligt det er at afsky sine egne og sleske for de andre. Lige nu hedder den største hader af Europa Ursula von der Leyen. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
24.09.20, 02:03
USAs anerkendte institution miskrediteres bevidst af Trumpadministrationen Læs mere
Af Louis Jacobsen
23.09.20, 16:06
Når Dansk industri går i kødet på lokalaftalerne i Københavns Lufthavn, er coronaen bare en undskyldning. De gjorde det samme med DSB for et par år tilbage. Læs mere
Af Rune Lund
23.09.20, 11:50
Vores ældre fortjener en værdig alderdom. Derfor skal ældreplejen skal have et løft i den kommende finanslov. Læs mere