Rettigheder som låntager

Har du underskrevet en låneaftale, er der en række rettigheder, der gør sig gældende for dig som låntager. Det er dog ikke alle, der er bevidst om de lovmæssige rettigheder, som debitor kan gøre krav på. 

Her på siden kan du læse mere rettighederne som låntager. 

Fortrydelsesret på 14 dage

Ifølge kreditaftalelovens § 19 har alle låntagere lovmæssig ret til at fortryde et lån inden for de første 14 dage. Din fulde fortrydelsesret starter fra den dag, aftalen mellem debitor og kreditor indgås. 

Når en låneaftale underskrives, bliver den ofte betragtet som bindende. Derfor er det langt fra alle, der er bevidste om fortrydelsesretten, hvilket er en skam. I nogle tilfælde kan det nemlig være nødvendigt at fortryde et lån, hvis du pludselig ikke længere har brug for pengene.

Udøver du fortrydelsesretten, skal du være opmærksom på følgende: 

  • Fortrydelsesretten træder enten i kraft, når kreditaftalen indgås mellem begge parter, eller når debitor modtager aftalevilkårene. 
  • I tilfælde af delvis fortrydelse refunderes leveringsomkostningerne normalt ikke. 
  • Debitor skal give klar besked om fortrydelsen inden fristen udløber, f.eks. pr. mail. 
  • Når debitor har givet besked om fortrydelsen, skal hele lånebeløbet betales tilbage senest 30 dage efter.

Når du er bevidst om betingelserne, kan du frit benytte dig af den 14 dages fulde fortrydelsesret.

48 timers betænkningstid

Tilbage i januar 2017 blev det fra regeringens side bestemt, at der skal indføres en obligatorisk betænkningstid på 48 timer ved optagelse af kviklån. Det vil sige, at alle kviklånstagere er forpligtet til at vente 48 timer, før de får pengene udbetalt.

Der er dog en undtagelse. Betænkningstiden gælder ikke ved optagelse af kassekredit med ubegrænset løbetid. 

Amortisationsplan med opgørelse

Det kan være svært at fastholde et overblik over dine betalinger, renter og lignende, når du har optaget et lån.

Heldigvis har du ret til at anmode om en amortisationsplan (låneplan), der bl.a. giver dig en opgørelse over:

  • Skyldige betalinger
  • Rentespecifikationer
  • Betalingstidspunkter

Du sender anmodningen til kreditor, som herefter vil sende amortisationsplanen retur. 

Førtidig tilbagebetaling af lånet

Har du pludselig mulighed for at indfri et lån før tid, behøver du ikke at holde dig tilbage. Du kan nemlig til enhver tid benytte dig af retten til førtidig tilbagebetaling. 

Ifølge Kreditaftalelovens § 26 har du desuden ret til reduktion af de totale kreditomkostninger i den sidste del af låneaftalens løbetid. 

I dag tilbyder langt de fleste låneudbydere indfrielse af lån før tid – uden at skulle betale et ekstra gebyr.

Det skal siges, at kreditor har ret til at kræve kompensation for de omkostninger, der er forbundet med den førtidige tilbagebetaling. Her skal tilbagebetalingen dog forfalde i en periode, hvor der er bestemt en fast rente. Kompensationen må ikke overstige 1 % af det samlede lånebeløb.

Klageadgang

Som låntager har du ret til at klage, hvis du f.eks. oplever urimelige låneforhold, overtrædelse af regler og direkte brud på kontrakt. 

I første omgang bør du altid henvende dig til den pågældende låneudbyder, hvis du ønsker at klage. Er det ikke tilstrækkeligt, skal du herefter rette din klage mod Ankenævnet for Finansieringsselskaber. 

Du kan desuden henvende dig til følgende instanser, hvis du vil klager over et pengeinstitut: 

  • Forbrugerombudsmanden
  • Forbrugerklagenævnet
  • Europa-Kommissionens online klageportal 

I Danmark holder Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet nøje øje med de forskellige pengeinstitutter for at sikre ansvarlig udlån. Oplever du alligevel uretmæssige forhold, kan du naturligvis gøre brug af din ret til klageadgang.

Kilde: 

Kreditaftaleloven