Historie

Er århundredets mordgåde løst?

Ny bog føjer forbløffende nyt til et af de mest spektakulære mord-mysterier i dansk krimi-historie.

Det er et frygteligt syn, der møder den 30-årige rengøringshjælp Asta Hansen, da hun tidligt om morgenen kommer ind i lejligheden på Peter Bangs Vej 74, 3 th. i København.

Hun finder ægteparret Inger Margrethe og Vilhelm Jacobsen liggende døde i hvert deres rum.

Deres hoveder er dækket af blodige håndklæder - under disse er deres ansigter knust til ukendelighed.

Datoen er den 20. februar.

Klokken er lidt over 8.

Året 1948.

Siden den dag har der været arbejdet ihærdigt på, at opklare dobbelt-mordet på det – i hvert fald udadtil - så respektable ægtepar, der tilhørte det bedre borgerskab. Et mord, der har fået betegnelsen århundredets danske mordgåde.

Men uden held - og det eneste, der i dag er helt sikkert, det er, at den ualmindelig brutale dobbelt-morder aldrig blev afsløret og derfor gik fri.

Opgør efter besættelsen

Nævner man dobbeltmordet på Peter Bangs Vej for mennesker, som fulgte sagen i pressen dengang - eller yngre, der siden har læst eller hørt om det - er reaktionen stort set enslydende:

"Åh ja, det var jo et eller andet med et regnskab fra besættelsestiden, der skulle gøres op".

Det kan ikke udelukkes, men måske var det hele relativt mere simpelt.

Sex og penge

Måske handlede det i slet og ret om sex og penge. Med den interessante krølle, at efterforskningen af afgørende spor i den retning, kan være obstrueret af navnkundig politiker.

Det mener journalisten og forfatteren Peer Kaae, der i mange år har forsket intensivt i sagen. De seneste to år på fuld tid.

Hemmeligt arkivmateriale

I morgen udsender han bogen "Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej", der er den første bog, der er skrevet med baggrund i en ubegrænset indsigt i alle sagens akter, som er opbevaret i 42 kasser i Landsarkivet på Jagtvej i København.

Langt størstedelen af materialet er fortsat ikke offentligt – og kan derfor ikke gengives. Det meste er båndlagt indtil 2023. Enkelte forskere har fået adgang - og nu også den 44-årige journalist Peer Kaae.

Indkredsning af en morder

Bogen - der langt fra er den første, der er skrevet om dobbeltmordet - munder ud i en indkredsning af den mand, som han mener, må være gerningsmanden til det bestialske dobbeltmord, der siden er blevet omgivet af et utal af rygter, teorier og myter.

Den mand kalder forfatteren Hr. X, idet han - selvom Kaae kender hans identitet - ikke kan nævne hans navn eller andet, der kan identificere ham.

"Jeg slører X's identitet, fordi jeg er omfattet af arkivloven, der ikke giver mig mulighed for andet. Problemet er, at hele sagen omkring X aldrig har været offentliggjort før", siger Peer Kaae til kpn.dk.

I sin bog gennemgår Peer Kaae minutiøst hvordan ofrene blev fundet. I den forbindelse også de mange besynderlige omstændigheder omkring fundet af ægteparret, også den lange række af spor, der ikke førte til meget andet end at rejse endnu flere spørgsmål.

Spor og vildspor

Herefter tager forfatteren - stadig dybt forankret i dyngerne af politiafhøringer og andet i landsarkivets gemmer - fat på den meget lange række af teorier omkring mordet. På de mange spor, der pegede tilbage på besættelsestiden og de mange efterfølgende opgør.

I sin udredning når han langt ned i en betændt københavnsk underverden og den stribe af mystiske omstændigheder, mord og selvmord, der på en eller anden måde havde tråde til det barnløse par på Peter Bangs Vej.

Tråde der også fører ham ind i både likvideringen af Jane Horney i 1944 på Øresund og den omfattende Edderkoppe-sag, der handlede om sortbørshandel.

Hr X.

Peer Kaaes minutiøse udredning munder ud i en forbløffende og overbevisende indkredsning af denne hr. X, der døde for få år siden i en alder af 90 år og som i dag ligger på kirkegården i Søllerød.

Om forfatterens indkredsning af X handler denne artikel.

Erik Ramdahl

Dog må også parrets nære ven Erik Ramdahl nævnes.

Han var fra første færd inddraget i efterforskningen og han var i hele sit liv under kraftig mistanke - alene det faktum, at hans alibi aldrig blev grundigt afprøvet, fik Poul Dam fra Frederiksberg Politi overbevist om, at Ramdahl var morderen.

Denne stålsatte tro bevarede Poul Dam indtil sin død i 1999, men det lykkedes ham aldrig, at finde beviser, der kunne holde til en formel sigtelse. På et tidspunkt blev Ramdahl hængt ud som morder i BT, men afviste alle beskyldninger.

Forfatteren og journalisten Erik Haaest – der har skrevet flere bøger om dobbeltmordet – var overbevist om Ramdahls uskyld og arbejdede sammen med denne, indtil Ramdahl døde.

Respektabel kontorchef

Vilhelm Jacobsen var kontorchef i beklædningsfirmaet Carl Holten A/S og havde sin arbejdsplads over firmaets forretning lige ved Nørreport Station: English House. Hans kone, Inger Margrethe Jacobsen, var hjemmegående.

Der er delte meninger om karakteren af deres ægteskab, men udadtil virkede de umiddelbart tilfredse med tilværelsen, som den havde formet sig.

Meget glad for mænd

Peer Kaae afdækker dog en anden virkelighed, og beskriver hvorledes Inger Margrethe Jacobsen til sin mands enorme frustration ofte flirtede åbenlyst med andre mænd.

Og hun lod det ikke være ved flirt.

Hun opsøgte i de sidste måneder af sit liv flere spåkoner og medier, som hun betroede, at hun havde indledt et forhold til en yngre gift mand, der havde et barn.

I de sidste uger af sit liv virkede Inger Margrethe Jacobsen bekymret og hun indtog en del nervemedicin. Også Vilhelm Jacobsen virkede i de sidste dage af sit liv anspændt - noget han altid gjorde, når hans kone havde flirtet lige lovlig åbenlyst.

Tæt forretningsforbindelse

Inger Margrethe Jacobsen navngav ham ikke, men - afslører Peer Kaae - manden var identisk med en af Holtens nære forretningsforbindelser.

En mand, som Vilhelm Jacobsen forretningsmæssigt meget ofte var i kontakt med – og som han ikke var tryg ved eller nærede særlig sympati for.

Denne mand - hr. X - kan have besøgt Inger Margrethe Jacobsen i lejligheden på Peter Bangs Vej, hvor de plejede deres intime forhold, som hun fandt mere og mere belastende - også fordi han ofte ville have penge af hende.

Hr. X var fraskilt og havde forældremyndigheden over en datter, som iøvrigt stadig lever.

En enorm handel

Peer Kaae afslører i sin bog, at X i perioden omkring dobbeltmordet havde gang i en meget stor varebyttehandel. X sendte dansk kød til Tyskland og modtog tekstilvarer i bytte.

I den forbindelse havde Carl Holten A/S via Vilhelm Jacobsen stillet en garanti på intet mindre end 150.000 kr. - hvilket var en enorm sum i 1948. (Wilhelm Jacobsens årsløn som kontorchef var på omkring 42.000 kr.)

Jacobsen henviste på et tidligt tidspunkt X til sin nære ven grosserer Carl Dehn, der handlede med kød og blodprodukter, men X valgte en anden samarbejdspartner i den meget lukrative handel.

Kvinden i Botanisk Have

Inden Vilhelm Jacobsen den 19. februar vendte hjem fra arbejdet, er der flere vidner, der har set ham sammen med en kvinde i Botanisk Have. Kvinden havde en hund med, og vidners signalement af hende passer særdeles godt på Hr. X's ekskone.

Fortalte hun Vilhelm Jacobsen om konens affære med Hr. X?

Hvad de to talte om er aldrig afklaret. Hun døde siden under meget mystiske omstændigheder.

Jacobsens viden

Havde Inger Margrethe Jacobsen selv fortalt Vilhelm Jacobsen om sin utroskab?

Truede hun X med at afsløre alt, da X besøgte hende om eftermiddagen den 19. februar?

En afsløring af forholdet ville få meget alvorlige konsekvenser for levemanden X. Holten ville afbryde samarbejdet og han ville miste bogstavelig talt alt.

Dette kunne være hans motiv til at myrde Inger Margrethe Jacobsen - og som en logisk konsekvens måtte han siden gøre det af med Vilhelm Jacobsen. Denne kunne også have ligget inde med belastende viden om uregelmæssigheder i X's forretningsmetoder, mener Peer Kaae.

Iscenesat gerningssted

Da Vilhelm Jacobsen kom hjem befandt Hr. X sig i lejligheden, hvilket i høj grad indikerer, at han kendte sin morder.

Efter mordet - der fandt sted sidst på eftermiddagen - forlod morderen lejligheden på Peter Bangs Vej, men han vendte tilbage igen kort før midnat. Han brugte timer på at lægge en række vildledende spor til rette - efterlod lejligheden og de to lig på, hvad fagfolk kalder et iscenesat gerningssted.

Spadserestokkene

Han placerede blandt andet de meget omtalte spadserestokke, der lå hen over ofrenes indpakkede hoveder for at antyde noget rituelt.

Der manglede en check, der tilsyneladende samme dag i følge tallonen var udstedt til Vilhelm Jacobsen selv på 8.500 kr. Dette kunne antyde, at det handlede om en stor gæld. Tallonen viste sig senere at være ændret fra 500 kr. til nævnte enorme beløb. Checken blev aldrig indløst.

Fra lejligheden forsvandt en række effekter – blandt anet en æske med penge fra en kortklub. Dette kunne pege på et rovmord. Der forsvandt også en del travbøger, hvilket igen kunne antyde en spillegæld.

En tidligere hushjælp

Hr X.'s tidligere hushjælp henvendte sig selv til politiet. Da hun - der stærkt nervenedbrudt opholdt sig på et sanatorium ved Karleby på Falster - blev afhørt, nævnte hun adskillige gange, at hun følte sig overbevist om, at X havde begået dobbeltdrabet.

Og hun fortalte hvorledes X havde chikaneret hende groft seksuelt. Så voldsomt, at hun fik et nervesammenbrud og forsøgte selvmord.

”Han opførte sig som en dæmonisk morder”, sagde hun til politiet.

En fatal politifejl

Da X i forbindelse med førnævnte varebyttehandel var på rejse i Tyskland troppede to betjente op på hans adresse. Det skete ud fra et ønske om, at skaffe et foto af manden, som kunne vises frem til vidner.

Her begik politiet en fatal fodfejl.

To betjente fik af X's hushjælp adgang til hans lejlighed. Mens den ene betjent opholdt den daværende hushjælp i køkkenet fandt den anden et foto i stuen, som han skjult under jakken løb hen på den nærliggende politistation med for at affotografere. Da han vendte tilbage var dørlåsen smækket og han måtte ringe på.

I lejligheden kunne han ikke placere billedet på sin plads, hvorfor han lagde det fra sig i en vindueskarm.

Da betjentene var gået opdagede hushjælpen det og hun kontaktede hr. X. Denne satte Hans Holten ind i situationen, og Holten kontaktede sin nære ven, den tidligere socialdemokratiske justitsminister K.K. Steincke.

Steincke fredede Holten

Steincke lod den øverste politiledelse vide, at familien Holten, deres omgangskreds og forretningsforbindelser ikke på nogen måde skulle chikaneres af politiet

Under den eneste afhøring af X, der blev foretaget, da han var vendt hjem fra Tyskland, benægtede han alt - også at han kendte Inger Margrethe Jacobsen.

Da politiet viste ham hendes lommebog, hvor hans private telefonnummer stod skrevet med hendes håndskrift, kunne han ikke forklare det.

Sagen lukket

Sagen mod X blev lukket - og det har den været indtil Peer Kaae gik i gang med sin research.

I denne gennemhuller han X's alibi for den 19. februar og de første timer af den 20. februar. Og Peer Kaae får X placeret på gerningsstedet på de kritiske tidspunkter.

Blandt andet fandt han i landsarkivet i en kuvert med påskriften "uden interesse" en forklaring fra et vidne, der havde set et såkaldt dollargrin holde parkeret få meter fra opgangen til Peter Bangs Vej 74 den 19. februar.

X kørte i et prangende dollargrin.

Et såre mystisk tegn

På 10-årsdagen for nedsættelsen af Vilhelm og Inger Margrethe Jacobsens urner på Søndermark Kirkegård på Frederiksberg - en dag kun meget få kendte - skete noget yderst besynderligt.

På gravstedet fandt kirkegårdspersonalet et stykke råt kød dekoreret med en blomst.

En reference til byttehandlen med kød, som X var involveret i?

Hvem anbragte tegnet?

Var det X selv?

Eller en, der kendte sandheden om dobbeltmordet på Peter Bangs Vej 74?

Peer Kaaes konklusion efter års forskning i arkivmaterialet i Landsarkivet på Jagtvej i København, kan være den rigtige. Den mest sandsynlige.

Flere mord?

I sin bog antyder Peer Kaae desuden, at denne hr. X kan have flere mord på samvittigheden, idet kredsen omkring firmaet Carl Holten var præget af et par mystiske selvmord.

I 1947 tog Hedda Jensen meget overraskende sit eget liv ved at springe ud fra et vindue. Hedda Jensen var Vilhelm Jacobsens nærmeste medarbejder. Hun kendte hr. X og hans ofte kreative forretninger med Holten.

Hans Holtens datter, Kirsten Holten, tog - ligeså overraskende - angiveligt sit eget liv på et værelse på Hotel Richmond i 1958. Også hun kendte hr. X.

Sandheden er i arkivet

Men sikkert er det, at den hele og fulde sandhed ligger et eller andet sted i arkiverne. Sandheden om et af de mest omtalte – og mystiske - dobbeltdrab i dansk kriminalhistorie.

En sag i hvilken alle aktører - og langt de fleste vidner - i dag er døde.

Et dobbeltdrab for hvilket den skyldige aldrig blev indkredset og dømt.

Og aldrig vil blive det.

Morderen tog sandheden med sig i graven.

Og den grav befinder sig måske på den smukke kirkegård i Søllerød.

________________________

Peer Kaae's ”Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej” udkommer den 27. september på forlaget People’s Press. 272 sider. Pris: 249 kr.

null
Følg
Jyllands-Posten
Annonce
Annonce
Forsiden lige nu
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur
Annonce
Camping 2018: Fire spørgsmål om campingtendenser
Eksperten Anne-Vibeke Isaksen fortæller om aktuelle campingtendenser og viser vej til nogle af de mest specielle og spændende campingpladser, det er værd at besøge i Danmark og Europa i 2018. 
Se flere
Biler
Tænk dig godt om, før du køber en brugt dieselbil
Udbuddet af nyere brugte dieselbiler er pænt. Du skal helst gå efter en model med de nye Euro 6-motorer og dagligt køre motoren driftsvarm, for at det er en god idé, siger eksperter. 
Se flere

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her