Museumschef: Lær af amerikanerne

Museumschef Torben Grøngaard Jeppesen varsler en ny oplysningstid med skabelsen af en vidensportal

Danskerne kan både indholds- og formidlingsmæssigt lære en masse af det amerikanske museumsvæsen, mener museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, Odense Bys Museer.

Han har netop sluttet forskningsprojektet "Danske i USA" og ved tidligere lejligheder besøgt og studeret en række amerikanske museer.

»Amerikanerne er lige som vores nabolande langt fremme med at udvikle vidensportaler. Hvis vi sætter ind på det område, står vi over for en ny oplysningstid og en demokratisering af kundskaber. Det handler om at tilgængeliggøre museernes samlinger og beskrive dem, så det er nemt at få adgang til dem,« siger Torben Grøngaard Jeppesen og peger på, at danske museer skal udvikle et system, der giver præcise svar på præcise spørgsmål, så brugerne undgår at køre store omveje på internettet.

»Amerikanerne samler viden fra en masse databaser og systematiserer den, så den er lige til at trække ud for den enkelte, kreeret til behovet.«

Torben Grøngaard Jeppesen hefter sig også ved den professionalisme, der udfolder sig i det amerikanske museumsvæsen.

En venlig modtagelse

»Det begynder, før gæsten er kommet igennem tælleapparatet. En venlig modtagelse, der sætter gæsten i centrum og får ham eller hende til at føle sig hjemme og klædt på til oplevelsen. Sådan har jeg iagttaget det på John F. Kennedy Museet. Når man kommer nærmere - som f.eks. på John Steinbeck Museet i Californien - mødes gæsten af en filmisk introduktion. Den kan variere fra museum til museum mellem 10 og 14 minutter. I løbet af filmen fortælles historien, ikke nedladende, ikke pjanket, men skåret i et moderne sprog, der giver appetit til at tage genstandene i øjesyn.

Pludselig er det en helt anden relevant udstilling, gæsten går ombord i. Mine to drenge var vildt begejstret på John F. Kennedy Museet efter en sådan indføring. De hørte om Cuba-krisen, våbenoptrapningen i Svinebugten og Berlin-krisen med præsidentens uforlignelige ord: Ich bin ein Berliner!

Samme formidlingsmetode er vi begyndt at anvende i H. C. Andersens Hus. Det er ikke tilstrækkeligt at vise en hårlok eller personlige breve fra digteren. Gæsterne vil høre om Andersens liv. Vi er i dag et folk af zappere, og moderne museer er leverandør af langt mere viden, end man kan læse sig til. Derfor kræver det redigering.

På Imperial War Museum i London, der efter min mening er stærk og troværdig på formidlingssiden, kan man efter den nødvendige introduktion vælge at følge den røde tråd eller fordybe sig i nogle nedslag, man har fattet interesse for. Museumsshoppen skal være velforsynet. Det véd alle i dag. Og en god museumsoplevelse, som jeg registrerede det hos mange gæster på John Steinbeck Museet, resulterede i et stort køb af forfatterens bøger. Vi langer også adskillige bøger af og i højere grad om H. C. Andersen efter indvielsen af det nye hus,« konstaterer Torben Grøngaard Jeppesen.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen