Kulturkronik: Minister for Højere Lommetyveri

Begrebet "professionelle udøvere" forekommer hverken i Loven om Ophavsret eller i Grundlovens § 73, påpeger dagens kronikør i forbindelse med diskussionen om ændring i grundlaget for udbetaling af bibliotekspenge

Sidste år tjente jeg godt 24.000,-kr. ved at skrive. Altså en pæn månedsløn.

Hovedparten af beløbet, 15.000,-kr., skyldtes artikler o.l. jeg skrev i 2001, mens de resterende ca. 9.000,-kr. var royalties for noget, jeg tidligere har skrevet, men som i årets løb blev brugt i forskellige sammenhænge (radio, biblioteksudlån, fotokopiering, eksamensopgaver etc..

Her var Nordisk Copyright Bureau den største bidragsyder (3.400,-kr.) efterfulgt af Bibliotekspengene, KODA, Copy-Dan og med Dansklærerforeningen som rød agterlanterne (900,-kr).«

Her skal én og anden læser nok indvende: Ærligt talt, hvad vedkommer det dog os?

Det gjorde det heller ikke, før vi fik en ny kulturminister.

Han hedder Brian Mikkelsen og siger, at jeg - og ca. 12.000 andre - som får mindre end 5.000,-kr. årligt i bibliotekspenge ikke er "professionelle udøvere".

Det kan da godt være, men hvad har det med sagen at gøre?

De 1.700,-kr. jeg sidst fik i bibliotekspenge er honorarer for, at der står bøger på dan-ske biblioteker, hvor jeg har skrevet bidrag af varierende længde. Hvis jeg da ikke har skrevet det hele.

Jeg kan fortælle Brian Mikkelsen, at Lov nr. 158 af 31/5 1961 (Loven om Ophavsret) ikke siger noget om, at loven kun omfatter "professionelle udøvere".

Mikkelsens snobbede, spidsborgerlige smagsdommer-begreb forekommer overhovedet ikke i Ophavslovens paragraffer.

Lovens § 1, stk. 1 taler alene om, at "Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller beskrivende fremstilling..."

Jeg kan også fortælle Brian Mikkeken, at nu afdøde lektor i pressejura ved Danmarks Journalisthøjskole, Knud Aage Frøbert, i sine forelæsninger gjorde opmærksom på, at lovens § 1 skal tolkes på den måde, at der ikke stilles krav til værkets længde, formål eller indhold.

Hvad jeg har skrevet og fået udgivet, er altså omfattet af Loven om Ophavsret -uanset hvor talentløst, plat eller vulgært det ellers måtte være. Og uanset hvor lidt det økonomisk kaster af sig.

Såvel "talent" som salgstal er loven aldeles uvedkommende!

Faktisk opererer loven med et så bredt "litteraturbegreb", at det vil varme ethvert anarkist- eller dadaisthjerte, jvf. lovens § 1. stk. 2:

"Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker."

Er det ikke smukt, Peter Laugesen? (Og til lykke med de 60!)

Jeg kan også fortælle kulturministeren, at ovenstående kan han få bekræftet af de jurister, der evt. måtte være tilbage i hans ministerium.

Kulturministeren er altså en simpel lommetyv!

Han vil rapse mine 1.700,-kr. og give dem til de forfattere, som får over den nye 'bagatelgrænse' på 5.000,-kr. årligt (hørte I det, fattige digterspirer!) i bibliotekspenge.

Det er historisk!

Ophavsloven er så restriktiv (jvf. § 27), at jeg ikke engang kan overdrage min ophavsret til andre. Ikke for al verdens gods eller guld! Den er bundet til min person og efter min død til mine arvinger i 50 år!

Men hvad der ikke står i min magt, klarer den for mig helt uvedkommende Brian Mikkelsen i en håndevending! Tal om lovbrud!

Men det bliver værre endnu. Meget værre:

Som MF'er har Brian Mikkelsen skrevet under på, at han vil holde Grundloven.

Her er § 73, stk. 1 krystalklar: "Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning."

Hvor står der, at skribenter, der ikke læses af så mange, skal berøves 16 mio. kr. årligt fra nu af og ud i al fremtid?

Det lugter kort sagt af en Rigsretssag, det her!

Nå, men som det elskværdige, blide og konfliktsky væsen jeg er, skal jeg dog være imødekommende: Du må gerne stjæle mine 1.700,-kr., Brian Mikkelsen.

Men du skal vide, at jeg ikke taler på vegne af de øvrige 11.999, du også vil rulle i Kulturministeriets port.

Her må du forhandle med hver enkelt, jvf. Aftalelovens bestemmelser (Lov nr.242 af 8.5.1917; for nu at lette dig lidt i dit arbejde).

Når det er sagt, vil jeg dog vide, hvem af de "professionelle udøvere", som i stedet skal have mine penge.

Jeg kan nemlig godt oplyse dig om, at der i denne brogede skribentskare befinder jeg adskillige talentløse 'forfattere', hvis værker jeg absolut ikke kan fordrage.

Enkelte af dem sælger forrygende godt og fylder derfor vældigt op i såvel ugebladenes spalter som på bibliotekshylderne. For den gode stemnings skyld skal jeg ikke oplyse navne...

Derfor bør det venlige kontor, som administerer bibliotekspengene, sende os dumme amatører, som begår "skriverier" (en anden af dine primitive KU-gloser fra 30'erne) en liste over de forfattere, som er på den grønne 5.000,- kroners gren. Så kan jeg krydse de forfattere af, som jeg læser med glæde (f.eks. Feter Laugesen). De pågældende kan så fordele mine penge mellem sig.

Blot er jeg bange for, at Feter Laugesen - trods Akademiets store pris - er i samme amatør-jolle som jeg. Men jeg kan jo aldrig vide.

Går mit trods alt beskedne beløb til Laugesen, kan jeg sagtens leve med tabet, og slå ham for en øl, næste gang vi mødes på gaden i Århus.

MEN vil du, Brian Mikkelsen, derimod fordele mine penge ligeligt mellem skidt & kanel, lort & lagkage, vitaminer & tomme kalorier så falder der brænde ned. Og de faldende brændestykker har et navn, Brian Mikkelsen. Mere præcist, Ophavslovens § 55:

"Med bøde eller under skærpende omstændigheder hæfte i indtil 3 måneder straffes den (dvs. dig Brian Mikkelsen!) der (osv)..."

Efter hæfte-turen kan Folketinget jo så afgøre, om du fortsat er værdig til at sidde på tinge.

Kulturminister?

Nej, Minister for Højere Lommetyveri!

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen