Kulturpolitik skal integrere

Kulturminister Brian Mikkelsen afskaffede som sin første embedshandling den særlige støtte til etniske minoriteter. Men nu skal kulturpolitikken igen i spil.

Dansk kulturpolitik skal medvirke til at integrere etniske minoriteter hurtigere og bedre.

Selv om kulturminister Brian Mikkelsen (K) endnu ikke vil løfte sløret for de konkrete planer, mener han, at kulturpolitikken sagtens kan være med til at indfri regeringens målsætninger på området.

»Det vil være helt naturligt, at kulturen spiller en aktiv rolle, også når det gælder integration. Vi har da allerede masser af eksempler på, hvordan man på idrætsområdet - som jo også er en betydelig del af kulturpolitikken - med stor succes har været med til at nedbryde barrierer.«

Sådan sagde kulturministeren på en høring om innovation og kulturpolitik på Statens Museum for Kunst i går arrangeret af Københavns kulturborgmester, Martin Geertsen (V).

Til efteråret ventes en ny kulturpolitisk redegørelse fra ministeren. Om den ligefrem vil indeholde særlige puljer til multikultur eller etniske minoriteter er tvivlsomt.

Lirumlarum

En af Brian Mikkelsens første embedshandlinger var nemlig at afskaffe forgængeren, Elsebeth Gerner Nielsens (Rad.), særlige "Udviklingsfonden".

Fonden, der havde omkring 23 mio. kr. årligt til nyskabende og tværkulturelle formål, indeholdt også en målsætning om at lægge særlig vægt på etniske minoriteter med støtteordninger og hjælpeforanstaltninger.

»Det er rigtigt, at jeg afskaffede støtten til alt det lirumlarum, min forgænger gik ind for. Det betyder ikke, at kulturpolitikken ikke også på en lang række andre områder end sporten kan være med til at fremme integrationen.

I virkeligheden stiller vi indvandrere dårligere, hvis de kun er henvist til særlige puljer. De indgår på lige for med andre,« siger Brian Mikkelsen.

Regeringens særlige arbejdsgruppe "Udvalget vedrørende bedre integration", der har integrationsminister Bertel Haarder (V) som formand, forventes at afslutte sit arbejde til sommer.

peter.kronsted@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen