Forlig om ny struktur for kunststøtten

Efter flere forsøg fra kulturminister Brian Mikkelsen (K) på at få brede forlig er det nu lykkedes at få alle partiers opbakning til en reform af kunststøtten.

Støtten til kunstnere, kunsten og formidling af kunst hjemme og ude bliver omorganiseret og får ny struktur.

Efter mange, lange forhandlinger med oppositionen kan kulturminister Brian Mikkelsen (K) konstatere, at regeringens første brede forlig kom i land på kulturområdet.

»Jeg er glad og stolt over, at vi har skabt en gennemgribende reform af kunststøtteområdet. Partierne tager et medansvar, og det bliver selvfølgelig også belønnet med indflydelse. Det har været afgørende for mig at få brudt tendensen med at skabe nye nævn og råd på området og lave en enkel struktur, der kan frigøre penge fra administration til kunsterne selv,« siger Brian Mikkelsen.

Den ny organisering af strukturen betyder, at den gamle model med 11 råd og Statens Kunstfond bliver reduceret og erstattet af ét nyt Kunstrådet med fem udvalg. Statens Kunstfond forbliver som den er, og samtidig opstår en ny Kunststyrelse til at tage sig af administration og international kulturudveksling. En særlig styregruppe skal stå for udvekslingen i samarbejde med Udenrigsministeriet.

I den nuværende konstruktion er der 77 medlemmer af råd og nævn. Med den ny struktur bliver der 55 personer.

»Bravo«

Både Statens Kunstfond og Kunstrådet får deres egne repræsentantskaber.

»Bravo,« siger bestyrelsesformand i Statens Kunstfond, forfatteren Henning Mortensen: »Ministeren har lyttet til vores advarsler. Fagligheden og kompetencen bliver bevaret.«

Sammenflytning

I dag er der 60 administrative ansatte til betjening af råd og kunstcentre. Det tal forventes væsentligt reduceret, når de nye kunstinstitutioner skal flytte sammen på samme adresse et sted i København.

»Det er ikke småbeløb, vi sparer. Det er millioner af kroner, når alt bliver samlet. Oven i kommer, at det bliver nemmere at overskue for kunstnere og andre, og det bliver nemmere at administrere,« siger Brian Mikkelsen.

10 pladser i Kunstrådet

Det ny Kunstrådet får 10 medlemmer, hvor halvdelen vælges af ministeren, og afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Repræsentantskabet for Kunstrådet vil blive på 25 medlemmer, de fleste udpeget af kunstlivets egne organisationer.

Alle partier med

I Repræsentantskabet for Statens Kunstfond vil alle partier repræsenteret i Folketinget få plads, hvor det i dag kun er partier, der har plads i Finansudvalget.

Det betyder, at også Enhedslisten er kommet ind i varmen.

»Reformen er millioner af lysår fra det første udspil. Det er klart en forbedring for kunststøtten. Vi er med i forliget, fordi det handler om strukturen. Når det kommer til pengene, kan det blive anderledes, fordi vi ikke vil være med til besparelser,« siger Søren Søndergaard. I den ny kunststøttestruktur vil der være knap 490 mio. kroner til rådighed.

Ekstra millioner

Regeringen har meldt ud, at den vil finde ekstra 40 mio. kroner om året over tre år til området.

Den øvrige opposition er også tilfreds med den ny struktur.

»De 120 mio. ekstra kommer, fordi regeringen selvfølgelig skal kunne betale sine egne forslag. Baggrunden for, at ministeren er i gavehumør, er selvfølgelig, at det er magtpåliggende for ham at vise, at han kan lave forlig,« siger Jytte Andersen (S)

»Men det er et godt forlig, fordi armslængdeprincippet bevares, centralismen og ministerstyringen er væk,« siger hun.

Også SF's kulturpolitiske ordfører Ole Sohn er tilfreds: »Det har været helt afgørende, at demokratiet og armslængdeprincippet blev fastholdt i den ny struktur.

Med to repræsentantskaber er fagligheden bevaret. I de nye fagudvalg for teater, litteratur, billedkunst og musik samt i selve Kunstrådet undgår vi ministerstyring. Og så har vi sikret os, at arbejdsopgaverne i det nedlagte Kulturråd for børn samt Udviklingsfondens aktiviteter ikke forsvinder, men fortsætter i Kunstrådet. Ligesom den internationale ekspertise og det store netværk, som ligger i Dansk Center for Billedkunst (DCB) og Musikinformationscentret, også kan videreføres i den nye struktur, « siger Ole Sohn.

Manøvre-evnen væk

Den opfattelse deles ikke af DCB, der kalder den ny struktur for katastrofal:

»Vi mister manøvre-evnen, når vi ikke længere er en selvejende institution, men lægges ind i en større administration. I udlandet vil vi blive opfattet som statens forlængede hånd. Det er skidt,« siger bestyrelsesformand Hans Christian Rylander.

En ny lov om kunststøtte-strukturen ventes at træde i kraft til årsskiftet.

peter.kronsted@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen