Uvis skæbne for stjålne bogskatte

Får Danmark sine stjålne og solgte bogskatte tilbage? Det afhænger af, hvem der har købt de 76 bøger, som er solgt fra internationale auktionshuse. Køberne skal aflevere, men også have erstatning.

Torsdag falder der dom i Københavns Byret, og fire mennesker bliver enten frifundet eller idømt fængselsstraf for groft hæleri ved salg af stjålne bøger fra Det Kongelige Bibliotek.

Men hvad med bøgerne? De i alt 76 bøger, som er solgt gennem to auktionshuse for godt 10 mio. kr. Kommer disse klenodier fra det 16., 17. og 18. århundrede nogensinde tilbage til Det Kongelige Biblioteks samling af bogskatte?

Det afhænger af flere forskellige forhold. Der er bl.a. forskel på, om bøgerne er solgt fra det britiske auktionshus Christie's og stadig befinder sig i et EU-land, eller om de er solgt fra det amerikanske Swann Galleries.

EU-landene har en fælles lovgivning, der betyder, at alle EU-lande skal bistå hinanden i sager om ulovligt udførte kulturgenstande. Den britiske kulturværdimyndighed og Scotland Yard skal således bistå dansk politi med at få oplysninger hos Christie's om, hvem der har købt de i alt 44 værker, som er solgt fra auktionshuset i London. Der arbejdes på sagen, men oplysninger er endnu ikke bragt til veje, og tilbageleveringsproceduren er derfor heller ikke i gang endnu.

Købere skal aflevere

Når man har fundet køberne, skal ejerne levere bøgerne tilbage, også selv om de har købt dem i god tro. Men de skal have fuld kompensation for købspris og omkostninger. Hvem skal betale den kompensation?

»Det bliver formentlig den danske stat,« siger direktøren for Det Kongelige Bibliotek, Erland Kolding Nielsen. Det kan dog også komme på tale, at auktionshusenes forsikringer må betale. Det afhænger af, om der var eller ikke var tydelige tegn på, at bøgerne stammer fra Det Kongelige Bibliotek:

»Og det ved vi jo ikke, før bøgerne er bragt til veje, og vi kan se dem«, siger Erland Kolding Nielsen.

Sværere i USA

I USA har man et andet regelsæt end i EU. I 1970 tiltrådte USA en Unesco-konvention om beskyttelse af kulturværdier. Danmark tiltrådte imidlertid først denne konvention sidste år. Det betyder, at amerikanerne kan afvise at hjælpe os med bøgerne, som alle er solgt før 2003.

I så fald kan det blive meget besværligt for os, siger Kolding Nielsen. Han håber dog, at amerikanerne vil være hjælpsomme. Efter den amerikanske ambassadørs udsagn vil amerikanerne udvise velvilje i sagen.

Hvor de 74 bøger befinder sig, ved vi altså endnu ikke. Køberne kan være private samlere, men det kan også være andre auktionshuse og antikvarboghandlere, som jo køber op på auktioner med henblik på at sælge videre.

Er bøgerne allerede nu gået videre til lande uden for USA og Europa, kan det blive meget vanskeligt at finde dem.

Kan miste alt

Som sagt kan den danske stat komme til at betale kompensation til de købere, som i god tro har anskaffet sig de stjålne bøger.

Nogle af de penge kan den danske stat imidlertid hente hos de anklagede, hvis de da bliver dømt.

I så fald vil Kammeradvokaten på vegne af Det Kongelige Bibliotek sagsøge de anklagede for et samlet erstatningsbeløb på 11 mio. kr. Det er de 10 mio. kr., som salget har indbragt, plus de omkostninger, som Det Kongelige Bibliotek har haft i form af advokatbistand, rejseudgifter og arbejdstid. Så stort et beløb har de anklagede ikke længere. Men deres villaer, bankkonti med obligationer, pensionsopsparing m.m. er beslaglagt, og anklagemyndigheden har begæret dem konfiskeret.

marianne.juhl@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen