Påbud, opråb og et brev med detaljer: Flere gange blev kommunen advaret om problemer i udskældt forvaltning

Flere gange de seneste to år har Randers Kommune fået oplysninger om, at der var problemer i børn- og skoleforvaltningen. Problemerne førte i denne uge til fyring af direktøren, Michael Maaløe.

Artiklens øverste billede
Randers Kommune med borgmester Torben Hansen (S) (i midten, nederst) og kommunaldirektør Jesper Kaas Schimdt (i midten, øverst) i spidsen har flere gange fået oplysninger om, at der var problemer i børn- og skoleforvaltningen. Fotos: Helle Kvist/Randers Kommune/Liv Møller Kastrup/Tobias Hansen Bødker
Hvis du vil vide mere om Randers

Kommunaldirektøren er blevet advaret om problemer med forvaltningsdirektørens ledelsesstil.

Borgmesteren har været med til et møde, hvor direktøren fik fem påbud for anden gang på godt et år.

Byrådet har fået advarsler om problemer fra forældre og tidligere medarbejdere.

De seneste par år har flere råbt op om problemer med bl.a. arbejdsmiljøet, ledelsesstilen og tilbageholdelse af oplysninger i den udskældte børn- og skoleforvaltning med den nu fyrede forvaltningsdirektør Michael Maaløe i spidsen.

JP Randers har her samlet et overblik over forløbet og en række af de advarsler om problemer i forvaltningen, som indtil nu har været fremme.

Du kan læse kommunaldirektørens, borgmesterens og den nu fyrede forvaltningsdirektørs kommentarer til den kritik, som du kan se en tidslinje over i denne artikel, via de links, der fremgår af nedenstående faktaboks.

Oktober 2017: Direktøren bliver ansat

Michael Maaløe bliver som 57-årig ansat som den øverste direktør for børn- og skoleforvaltningen i Randers Kommune, hvor han har cirka 3200 ansatte under sig. Han kommer fra en stilling som direktør for dagtilbud og skole samt sundhed og familie i Vejen Kommune.

2019: Organisationer advarer om rapport

I et brev til hele byrådet advarer Randers Lærerforening og BUPL Østjylland mod en rapport fra et revisions- og rådgivningsfirma, som børn- og skoleforvaltningen havde fået udarbejdet i forbindelse med en politisk beslutning om at spare på specialskoleområdet.

»Det fornuftige vil derfor være at trække vejret dybt og udsætte en byrådsbeslutning, der kan blive taget på et tvivlsomt grundlag,« advarer BUPL og lærerforeningen i brevet.

I rapporten, der er fra april 2019, bliver Randers Kommunes udgifter på skoleområdet sammenlignet med fem udvalgte kommuner, hvoraf den ene kommune er anonym.

2019: Frygt for at sige direktøren imod

I efteråret 2019 holder Michael Maaløe et møde om mulige besparelser.

I et fortroligt referat fra 2020 fortæller en dagtilbudsleder, at Michael Maaløe på mødet fejede en ide af mødet fra en medarbejder på en måde, der »skaber et klima,« hvor ledergruppen ikke tør melde ideer ind.

»Det er en dårlig ide, og hvis der ikke var bedre ideer, så behøver man ikke at komme med nogen,« svarede Michael Maaløe ifølge referatet. Det betød, at den konkrete leder ikke turde »komme med indspil, som kunne gå MM (Michael Maaløe, red.) imod.«

2019: Tre ledere råber op

I et brev fra slutningen af 2019 beskriver tre pædagogiske ledere over for byrådet det, de mener er en stærkt kritisabel proces i forbindelse med deres afsked med kommunen inden for de seneste år.

De fortæller bl.a., at de under et møde med en dagtilbudsleder fik »beskeden om ikke at møde på arbejdspladsen mere eller acceptere andre arbejdsopgaver,« og i brevet kalder de forløbet »langt fra ordentlighed«. Ifølge de tre ledere havde dagtilbudslederen udtrykt »pludselig mangel på tillid«.

I brevet opfordrer lederne direkte politikerne til at se på ledelsen i blandt andet børn- og skoleforvaltningen.

»Ingen af os fik mulighed for at sige farvel til medarbejdere, børn og forældre. Dermed blev vi frataget oplevelsen af at afslutte et langt arbejdsforløb på en ordentlig måde. Dette har haft store personlige konsekvenser for os.«

I begyndelsen af 2020 oplyser Michael Maaløe i en redegørelse til politikerne, at der var tale om frivillige fratrædelsesaftaler med de tre ledere.

2020: Leder bryder grædende sammen

Under et ledermøde i påsken 2020 bryder en af kommunens dagtilbudsledere sammen foran Michael Maaløe.

Ifølge et fortroligt referat var hun »grådkvalt,« og der var »en meget dårlig stemning« på mødet. De fire dagtilbudsledere, der deltog i mødet, fortæller i referatet, at Michael Maaløe ikke tog hånd om den grådkvalte medarbejder.

2020: Dagtilbudsledere advarer om problemer

I april 2020 sender samtlige dagtilbudsledere et opråb til kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, som efterfølgende holder fortrolige samtaler med de fire ledere.

De fortæller samstemmende om store problemer med arbejdsklimaet og Michael Maaløes ledelsesstil. Han bliver bl.a. beskrevet som en leder med »manglende empati« og en »arrogant« ledelsesstil, mens kommunikationen og samarbejdet ifølge dem er »menneskeligt grænseoverskridende.«

De fortæller om »ledelse gennem kontrol og frygt« og nævner problematikker som manglende »lydhørhed og ordentlighed.« En af lederne fortæller om en periode på et år, der har været »utåleligt.«

Der bliver fortalt om flere konkrete eksempler på situationer, hvor Michael Maaløes ledelsesstil opleves som »nedladende og arrogant, hvis det, der bliver sagt, ikke passer ind i hans plan« - og om et møde, hvor en leder »har en oplevelse af at sidde til forhør.«

Kommunaldirektøren hører bl.a. fortællinger om, at Michael Maaløe under et møde angiveligt selv spørger en leder, om »der er noget, som han kan hjælpe med,« hvorefter lederen nævner en udfordring i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere.

Svaret fra Michael Maaløe er ifølge referaterne, at »hvis du ikke kan løse det selv, så er du ikke dygtig nok.«

2020: Direktøren får de første påbud

Opråbet får i april 2020 kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt til at nedskrive fem punkter, som Michael Maaløe skal have fokus på fremover.

Allerede dengang konkluderer kommunaldirektøren, at der i dagtilbudsledernes oplevelser er »eksempler på en ledelsesstil fra direktørens side, som skaber et dårligt arbejdsmiljø og en mangel på tillid til ledelsen.«

Referater fra fortrolige møder mellem kommunaldirektøren i Randers og en række dagtilbudsledere beskylder Michael Maaløe for at være en leder uden empati med et »menneskeligt grænseoverskridende« samarbejde.

2021: Byrådet bliver advaret

En sen tirsdag aften i juni 2021 sender to mødre en mail til hele byrådet i Randers.

»Vi er rystet over den manglende retssikkerhed,« skriver de den 1. juni 2021 kl. 22.31 på vegne af over 100 forældre i byen.

I månedsvis har forældregruppen kæmpet mod, at kommunen i 2019 afskaffede heldagstilbud på specialområdet for børn, og det havde de klaget over til Ankestyrelsen.

»Vi ønsker at orientere byrådet om, at Ankestyrelsen har stillet spørgsmål til byrådet angående en mulig tilsynssag,« skrev de i mailen. På det tidspunkt var byrådet ikke klar over brevet fra Ankestyrelsen, viser en række interne dokumenter og mails.

Samme aften blev Michael Maaløe ellers »spurgt til sagen« på et møde i skole- og uddannelsesudvalget, men fortalte tilsyneladende ikke politikerne om henvendelsen. Det overrasker derfor flere politikere, at der er kommet et brev fra Ankestyrelsen.

2021: Politikere har mistillid til direktøren

Byrådet får en orientering i kølvandet på advarslen fra de to mødre, og på et byrådsmøde den 21. juni 2021 udtaler en række byrådsmedlemmer »mistillid til Michael Maaløe.«

10 ud af 31 byrådsmedlemmer stemmer for en fyring af ham. Han bliver dermed på sin direktørpost.

2021: Møde med borgmesteren

Efter sagen med Ankestyrelsen giver kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt i juni 2021 endnu en liste til Michael Maaløe med fem nye punkter, som han skal have fokus på fremover.

Denne gang er også borgmester Torben Hansen (S) med til mødet med Michael Maaløe og kommunaldirektøren, efter at flere politikere har kritiseret, at de ikke blev orienteret om sagen i Ankestyrelsen.

»Der skal kunne være tillid til, at de informationer, som direktøren giver til udvalgene/byrådet, er korrekte,« står der i en mail fra kommunaldirektøren den 30. juni 2021.

I de fem påbud får Michael Maaløe besked om at levere »større kvalitet i sagerne til udvalget«, og han skal bl.a. fokusere på, »at der skal kunne være tillid til, at de informationer, som direktøren giver til udvalgene/byrådet, er korrekte« og give »rettidig information til byrådet af emner af særlig interesse, f.eks. ankestyrelsessager«.

Der bliver også aftalt en »iagttagelse af ledelsesstilen jf. tidligere meddelt«.

2021: Opfølgende møde

Ifølge interne dokumenter aftaler kommunaldirektøren og borgmesteren et nyt møde i slutningen af august 2021 med Michael Maaløe. JP Randers har ikke kunnet få oplyst, hvad resultatet blev af det opfølgende møde.

2021: Rundsender opsigtsvækkende mail

I midten af august 2021 sender Michael Maaløe en mail til omkring 100 medarbejdere i børn- og skoleforvaltningen.

Han skriver blandt andet, at en leder i forvaltningen er blevet sygemeldt, og at den pågældende leder har brug for tid til at »få sin dømmekraft tilbage.«

I mailen giver han politikere skylden for sygemeldingen, fordi de ifølge ham »gerne beskylder hvem som helst for hvad som helst«.

2021: Mistillid blandt politikere

Michael Maaløes fremtid som forvaltningsdirektør ender i september 2021 igen på et lukket punkt på byrådets dagsorden. Men afstemningen blev aldrig ført igennem.

Et flertal i byrådet beslutter nemlig at undlade at behandle sagen, fordi der få måneder tidligere havde været en afstemning om et mistillidsvotum til direktøren.

Denne gang er det ifølge JP Randers’ oplysninger mailen fra Michael Maaløe, der blev sendt til omkring 100 medarbejdere i forvaltningen, som fik bægeret til at fylde over for en gruppe byrådspolitikere.

2021: Fyret embedsmand står frem

I slutningen af december 2021 står den fyrede embedsmand Jørgen Schimer Nielsen frem i JP Randers og fortæller om store problemer i børn- og skoleforvaltningen.

Han forklarer bl.a., at politikerne ikke altid har fået de oplysninger, som de burde få, fordi forvaltningen ifølge ham har fordrejet oplysninger.

»Jeg har været med til at fordreje oplysninger og tilbageholde fakta til politikerne, fordi det skulle passe til den beslutning, som forvaltningen og Michael Maaløe gerne ville have politikerne til at træffe. Sådan er det i forvaltningen. Det skulle bare være en glat sag. Det skulle være sådan, at sagerne gik direkte igennem udvalget,« sagde Jørgen Schirmer Nielsen.

»På den måde sidder direktøren og forvaltningen og styrer politikerne som sine marionetter. Det sker på en helt klassisk demagogisk facon,« tilføjede han.

Jørgen Schirmer Nielsen arbejdede igennem 20 år i børn- og skoleforvaltningen. Foto: Tobias Hansen Bødker

2021: Frygter fyringer, hvis de fortæller om problemer

Flere tidligere og nuværende medarbejdere i børn- og skoleforvaltningen fortæller i december 2021 til JP Randers, at de mener, at der er problemer i forvaltningen, men at de frygter, det vil koste dem jobbet, hvis de står frem og fortæller om det.

»Jeg skal ikke risikere at miste mit job,« lyder det bl.a. fra en af de kommunalt ansatte.

Flere af dem fortæller, at de har set ansatte, som er knækket psykisk, og JP Randers er bekendt med identiteten på flere ansatte, der har fået psykiske diagnoser, efter at have arbejdet i forvaltningen, eller har været nødt til at sygemelde sig.

2022: Tidligere borgmester fortæller om problemer

Den tidligere socialdemokratiske borgmester i Randers Kommune, Henning Jensen Nyhuus, fortæller i januar 2022 offentligt om flere episoder i børn- og skoleforvaltningen, som han mener er et tegn på, at der er omfattende problemer i forvaltningen.

Lydoptagelser fra et møde, som JP Randers har hørt, giver bl.a. et indblik i forløbet med en sag, som den tidligere borgmester kritiserer håndteringen af.

Han nævner bl.a. en skriftlig ”håndbog” for håndtering af sager, hvor medarbejdere bliver anmeldt for overgreb, som et eksempel på en situation, hvor han mener, at forvaltningen har løjet.

2022: Skolebestyrelse råber op

I marts 2022 underskriver syv ledere på den økonomisk pressede Randers Specialskole et samlet opråb, der indgår i et dokument fra skolens ledelse til forvaltningen, som bliver udarbejdet i forbindelse med, at politikere har bedt om at få en redegørelse af situationen på specialskolen.

I opråbet fortæller lederne, at der er problemer med visiteringen af udsatte børn, at børnene er blevet sværere at håndtere, og at ledelsen flere gange har forsøgt at advare om, at skolen er underfinansieret.

Men papiret bliver ikke delt med politikerne.

Først efter, at et byrådsmedlem offentligt foran rullende kameraer i byrådssalen fortæller, at hun ikke har kunnet få indsigt i brevet via forvaltningen, bliver redegørelsen fra ledelsen sendt videre til politikerne.

Det sker efter, at byrådet har behandlet den sag, som ledelsens opråb handler om.

2022: Medarbejdere fortæller om frygtkultur

I en undersøgelse, der blev bestilt i kølvandet på JP Randers’ afsløringer, fortæller flere medarbejdere, at de har oplevet en frygtkultur i den udskældte forvaltning.

En række medarbejdere fortæller bl.a., at hvis de har været uenige med direktøren, har de oplevet, at »man kan blive truet med fyring, og at man kan komme til, hvad der opleves som uventede tjenstlige samtaler, hvor man kan opleve at komme i forhør eller blive sat på plads af direktøren.«

Der bliver også delt fortællinger om, at oplysninger bliver tilbageholdt og fordrejet i forvaltningen.

Rapporten fører til, at Michael Maaløe bliver fyret som direktør i børn- og skoleforvaltningen.

Den forhenværende direktør har ikke ønsket at stille op til interview med JP Randers.

Hvis du vil vide mere om Randers

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Mest læste Finans

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.