De blev dømt for at dræbe deres kone og mor, men far og søn vil frifindes

I december blev en far og søn idømt henholdsvis tolv og otte års fængsel for drabet på familiens mor. Nu har de begge anket dommen med krav om frifindelse. Drabet blev omtalt som et muligt æresdrab, men det fandt byretten ikke bevist. Nu har Statsadvokaten dog også anket, og derfor skal der igen tages stilling til, om drabet var religiøst motiveret.

Artiklens øverste billede
En far og en søn der i slutningen af det forgange år blev kendt skyldige i drabet på familiens mor, har nu anket dommen med krav om frifindelse. Ligeledes har anklagemyndigheden anket dommen med påstand om, at der dømmes efter den tiltalte, der var rejst i byretten. (Jesper Voldgaard/Polfoto)

Hvis du vil vide mere om Randers

I de sidste måneder af 2021 udspillede en opsigtsvækkende sag sig ved retten i Randers.

En 60-årig far og dennes 18-årige søn med afghanske rødder blev dømt for at have dræbt familiens mor med adskillige knivstik i familiens fælles hjem en septemberdag i 2020.

Byretten idømte faren 12 års fængsel, og sønnen blev idømt otte års fængsel. Derudover er de begge dømt til at blive udvist af Danmark, når de har afsonet deres straf.

Nu har både far og søn anket dommen med kravet om frifindelse, og Statsadvokaten har anket med krav om, at de to bliver dømt efter den tiltale anklagemyndigheden rejste i byretten.

19 knivstik

Det har ikke været muligt for retten at fastslå, hvem der gjorde hvad, da drabet fandt sted, men sønnen har selv forklaret, at morens død var en kulmination af et skænderi mellem ham selv og moren. Han har hele vejen igennem erkendt de faktiske omstændigheder, der førte til drabet, men har forklaret, at der var tale om nødværge.

Faren har forklaret, at han ikke var til stede under drabet og har erklæret sig uskyldig. Det afviste retten dog, da dommen faldt 17. december sidste år.

Den afdøde mor fik tildelt 19 knivstik på krop, hals og hoved. Flere af dem afsat med »stor kraft,« ligesom hun havde flere såkaldte afværge-læsioner på sine arme.

Spørgsmålet om ære

I byretten var far og søn tiltalt for manddrab, og det var anklagemyndighedens opfattelse, at der var flere skærpende omstændigheder ved drabet. Herunder at det var udført af flere i forening, og at det var særligt planlagt.

Desuden er drabet undervejs i sagen blevet omtalt som et muligt æresdrab, og det har været et af sagens helt centrale spørgsmål.

Sagens anklager Philip D.D. Møller ved Østjyllands Politi har ikke været i tvivl, og det fremgik i anklageskriftet, som de to var tiltalt efter, at det var opfattelsen, at moren var blevet dræbt, fordi hun var »vantro«, og at drabet dermed var religiøst motiveret.

Det fandt retten dog ikke bevist. I stedet lagde retten i Randers vægt på, at familien gennem længere tid har været præget af konflikt.

Den dømte far og den afdøde mor har været i konflikt over et skøde på en lejlighed i Afghanistans hovedstad Kabul, som moren ikke har villet overdrage til faren.

Retten har slået fast, at den konflikt eskalerede dagen før drabet, og resulterede i, at den 44-årige mor mistede livet.

Ligeledes slog retten fast, at drabet var begået i forening, men den fandt det ikke bevist, at det var særligt planlagt eller at det handlede om ære og dermed var religiøst motiveret.

Det skal landsretten dog nu også tage stilling til.

Krav om frifindelse

Forsvarsadvokat Henrik Garlik, der har forsvaret sønnen i sagen, oplyser, at sønnen har anket med krav om frifindelse idet sønnen fastholder, at der var tale om nødværge, da moren blev dræbt.

Byretten slog fast, at der var tale om manddrab, da sønnen og faren slog moren ihjel.

»Min klient ønsker spørgsmålet om nødværge, og om der var fortsæt til drab - eller om det i stedet skal henføres under vold med døden til følge - prøvet,« siger Henrik Garlik.

Begge påstande har forsvaret tidligere fremlagt undervejs i retssagen.

Ligeledes er der i anken indstillet, at der bør være tale om en mildere straf og ingen udvisning, hvis landsretten måtte dømme som byretten.

Far nægter sig skyldig

Sønnen har hele vejen igennem fastholdt, at familiens far ikke har noget med drabet at gøre.

Anklagemyndigheden har dog ment, at de to begik forbrydelsen i forening, hvilket byretten slog fast.

Ifølge Henrik Garlik mener sønnen fortsat, at »faren skal frifindes, og at han ikke har haft noget med det at gøre.«

Karina Skou, farens forsvarsadvokat, oplyser ligeledes, at hendes klient har anket dommen med et krav om at blive frifundet.

Hun påpeger desuden, at hendes klient har »nægtet sig skyldig hele vejen igennem.«

Anklager er tilfreds med anke

Da faren og sønnen ankede deres dom, havde anklagemyndigheden endnu ikke besluttet, om den ville gøre det samme, oplyser Philip D. D. Møller i en mail, men nu har Statsadvokaten ligeledes anket dommen.

»De tiltalte har anket til frifindelse. På det tidspunkt hvor de tiltalte ankede havde statsadvokaten endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt sagen skulle ankes fra anklagemyndighedens side. Imidlertid har statsadvokaten nu - som reaktion på de tiltaltes anke - kontraanket med påstand om, at der sker domfældelse i overensstemmelse med den tiltale, jeg rejste i byretten. Det kan jeg naturligvis kun være tilfreds med,« skriver han.

Sagen er endnu ikke berammet, men det er Vestre Landsret, der afgør ankesager fra byretter i Jylland.

Hvis du vil vide mere om Randers

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen