• For abonnenter

Klinik i boligen kan sælges skattefrit

Hvis tandlægen har indrettet klinik i en del af sin beboelse, vil det i nogle tilfælde være muilgt at sælge ejendommen skattefrit. Det gælder også for andelsbeviser med brugsret over bolig og erhvervslokaler, og her er reglerne endda ganske lempelige.

Svar: I nogle tilfælde er det muligt at sælge en ejendom skattefrit, selv om ejendommen benyttes både til beboelsesformål og erhvervsmæssige formål, eksempelvis til lægepraksis eller arkitektvirksomhed. Tilsvarende regler gælder for andelsbeviser. En ny afgørelse fra Landsskatteretten viser, at reglerne for skattefrit salg af andelsbeviser, der giver brugsret over både boliger og erhvervslokaler, er ganske lempelige.Efter den såkaldte ”parcelhusregel” kan parcelhuse og ejerlejligheder sælges s

null
Del artiklen