• For abonnenter

Omgørelse - en skatteretlig sikkerhedsventil

Med en stedse mere kompliceret skattelovgivning er der behov for at kunne omgøre dispositioner, som skatteyderen har foretaget og som udløser en uventet stor beskatning.

Skattemyndighederne har gennem mange år tilladt omgørelse under visse forudsætninger. Men først i 1999 er der fastsat lovregler herom.

I dansk skatteret er det et grundlæggende skatteretligt princip, at "bordet fanger", når en skatteyder har indgået en aftale, det være sig køb, salg eller andet. Opstår der uventede skattemæssige problemer som følge af aftalen, kan skatteyderen ikke blot med skattemæssige virkning annullere aftalen, selv om den anden part er indforstået hermed. Annulleres aftalen

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen