• For abonnenter

Forældre skal betale for uansvarlige børn

Med et nyt lovforslag har justitsministeren lagt op til, at forældre fremover skal hæfte for skader forvoldt af hjemmeboende børn. Lovforslaget er en juridisk kursændring. Formålet er at tilskynde forældre til at hindre børns kriminalitet og skadevoldende adfærd.

Både voksne og børn kan blive erstatningsansvarlige for skader, som de måtte forvolde på andre personer eller formuegoder.Det er dog ikke en hvilken som helst skade, der kan udløse et erstatningskrav.Et erstatningsansvar kommer som udgangspunkt kun på tale, hvis der er udvist en adfærd, som kan bebrejdes den person, der forvolder skaden.Der skal med andre ord foreligge et dadelværdigt forhold. I fagsproget tales der om, at der skal være udvist ”culpa”.En adfærd, der kan ud

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen