Hvem vil lægge jord til klimatilpasning?

En ny spørgeundersøgelse skal gøre Syddjurs og Norddjurs Kommune klogere på, hvordan de kan tilpasse området omkring Grenåen til en fremtid med mere vand.

Artiklens øverste billede
Tidligere på året var store mængder nedbør skyld i oversvømmelser mange steder. Her er det Gudenåen, som gik over sine bredder. Arkivfoto: Casper Dalhoff

Ville du overveje at bytte eller sælge din jord, så den kan bruges til klimatilpasning omkring Grenåen? Det spørgsmål skal lodsejerne i Grenåens opland bl.a. forholde sig til i en stor spørgeundersøgelse, som Norddjurs og Syddjurs Kommune sender ud i løbet af ugen.

Det sker som led i det EU-finansierede projekt ”Coast to Coast Climate Challenge – Grenåens Opland”.

»Vi spørger, om man har nogle planer for sine arealer. Ønsker man f.eks. skovrejsning, vandparkering eller bedre jagtmuligheder? Samtidig spørger vi, om man har oplevet nogle udfordringer på sin jord, i forbindelse med at vi de seneste år har haft både tørke og kraftig nedbør. Vi vil gerne have et billede af, hvor udbredte udfordringerne egentlig er, og samtidig et indtryk af, hvordan lodsejernes nuværende drift er, og hvilke planer de har for fremtiden,« siger Sidsel Kontni Prahm, der er projektleder og klimakoordinator i Norddjurs Kommune.

En fremtid med mere vand

Klimaforandringerne forårsager flere skybrud, højere grundvandsspejl og stigende vandstand i havet, hvilket også går ud over området omkring Grenåen på Djursland, hvor udviklingen vil give flere oversvømmelser.

Derfor arbejder man med projektet ”Grenåens Opland” på at udvikle løsninger på områdets udfordringer og klimatilpasse området til det ekstra vand i fremtiden. Projektet ledes af Syddjurs og Norddjurs Kommune, og derfor står de i samarbejde med forskningsenheden SEGES bag den nye spørgeundersøgelse.

Sidsel Kontni Prahm nævner vandparkering som et eksempel på, hvordan lodsejernes jord kan bruges som led i klimatilpasningen. Vandparkering er at lade lavtliggende områder blive oversvømmet ved store mængder regn, så den voldsomme strøm af regnvand forsinkes. Samtidig fordamper noget af vandet, inden det løber videre.

Spørgeundersøgelsen skal give et indblik i, om lodsejerne er interesserede i bl.a. vådområder, og om deres ønsker for fremtiden er foreneligt med ønsket om klimatilpasning.

»Hvis man gerne vil have mere jagt, kan det måske godt gå hånd i hånd. Hvis man gerne vil have kornmarker, så går det absolut ikke hånd i hånd,« siger Sidsel Kontni Prahm.

Dermed er formålet med spørgeundersøgelsen også at give lodsejerne mulighed for at påvirke projektet.

»Det er et led i borgerinddragelsen i projektet, så de, der rent faktisk ejer jorden, får en særlig stemme. Vi håber, det viser nogle tendenser, så vi kan drøfte i vores følgegruppe, hvilke muligheder der viser sig, og hvad vi kan gå videre med at undersøge og arbejde på,« siger Sidsel Kontni Prahm.

På følgegruppemøderne er bl.a. grundejere, landmænd, foreninger og handelsliv med til at påvirke det beslutningsgrundlag, som projektet ”Grenåens Opland” skal levere til politikerne i 2022.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen