Borgere: Prestigeprojekt bliver kun til glæde for beboerne

Høringssvar afslører bekymring for, at Lille Nyhavn-projektet aldrig bliver den gevinst for Skanderborg, som byen blev stillet i udsigt.

Artiklens øverste billede
Lille Nyhavn i Skanderborg skal skabe en bedre forbindelse mellem Adelgade og Skanderborg Sø. Visualiseringen er ikke blevet ajourført efter nedjusteringen fra seks til fem etager. Visualisering: Piro

»Lille Nyhavn A/S får frit valg på alle hylder med et kommunalt gummistempel.«

»Det, der før var et samlingssted, omdannes nu til en måske smart baggård til private boliger.«

»Lad os få lukket op mod søen.«

Flere borgere, som har afgivet høringssvar i forbindelse med byrådets behandling af lokalplanens tillæg nr. 3 for Lille Nyhavn, frygter, at projektet aldrig bliver den gevinst for Skanderborg, som borgerne er blevet stillet i udsigt.

Onsdag skal byrådet nok en gang drøfte Lille Nyhavn-projektet på basis af høringssvar, der bl.a. udtrykker bekymring for, at lokalplanstillægget tillader, at bygherren (Lars Kromann, red.) selv kan bestemme, om der skal etableres lejligheder eller erhverv i stueetagen. Hidtil har det været en forudsætning i lokalplanen, at byggeriet skal åbne Adelgade op ud mod søen, og at stueetagen primært skal anvendes til publikumsorienterede erhverv som butikker, caféer, restauranter og andre serviceerhverv.

Beboerne har krav på tryghed og sikkerhed, og det vil på sigt resultere i ønsker om etablering af aflåste porte, som det ses andre steder i byen.

Høringssvar fra beboer i Adelgade i Skanderborg

»På sigt fjernes adgangen for offentligheden måske helt, idet beboerne i Lille Nyhavn med tiden sikkert vil kunne kræve, at den offentlige adgang fjernes fra deres område af hensyn til privatlivets fred,« skriver bl.a. en borger fra Adelgade.

Udskriv konkurrence

»Derfor opfordrer jeg politikerne til at afvise dette tillæg og bede folkene bag Lille Nyhavn-projektet invitere til, at folk kan komme med idéer til, hvordan et projekt kan realiseres, som opfylder de oprindelige tanker med lokalplanen. For eksempel ved at udskrive en arkitektkonkurrence således, at Lille Nyhavn-projektet ikke bliver dødsstødet til alt liv i denne ende af Skanderborg by.«

En anden Adelgade-beboer skriver:

»Tillæg 3-ordet er meget rammende, men det viser sig, at ordet dækker over, at Lille Nyhavn A/S får frit valg på alle hylder med et kommunalt gummistempel. Vi skatteydere kan bare se måbende til – der er ikke helt samme imødekommenhed, når vi søger byggetilladelse.«

Et arkitektpar advarer om, at tillæg nr. 3 til lokalplanen vil lukke området i stedet for at åbne det for borgerne.

»Beboerne har krav på tryghed og sikkerhed, og det vil på sigt resultere i ønsker om etablering af aflåste porte, som det ses andre steder i byen. Projektet vil på den måde bevæge sig længere og længere væk fra projektets ideal, lille Nyhavn i København.«

Voldsomt byggeri

»Lad os få lukket op mod søen, hvor der er mulighed for det. Og her er ”Lille Nyhavn” en god start, hvis det ellers bliver interessant for andre end beboerne at gå derind – derfor er det nødvendigt med butikker og restauranter/caféer.«

En beboer, som bliver direkte nabo til projektet, er bekymret for sin ejendom.

»Mit hus er fra 1886, det kan ikke forventes at kunne holde til så voldsomt et byggeri. Jeg har påpeget over for byggesagsafdelingen, at jeg reelt er bekymret for at skulle opholde mig i mit hus, da jeg ikke tror, det kan holde til især spunsarbejdet.«

Danmarks Naturfredningsforenings lokalformand, Tina Fleischer, er utilfreds med en dispensation fra overholdelse af søbeskyttelseslinjen til en trægangsti på søbredden.

Søen skal bevares

»DN mener ikke, at man bare kan lave en slags sti ud over vandet. Skanderborg Sø er beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven og skal som sådan være et stykke natur, som byens borgere kan nyde godt af inde fra Adelgade og ikke ude på søen. Søen skal bevares uden byggeri på vandet,« mener hun.

Direktør Frederik Gammelgaard har indstillet til byrådet, at der tages beslutning om den videre proces. Politikerne kan vælge at vedtage lokalplanforslaget – eller vente, til det er undersøgt, om det er muligt at leje ud til erhverv. Det er også muligt at vedtage en blanding af erhverv og boliger i projektets stueetage, men det forudsætter, at forslaget sendes ud i fornyet høring.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen