Plant ålegræs i Horsens Fjord

Horsens, Hedensted og Odder Kommuner samt lokale foreninger med interesse for Horsens Fjord har fået grønt lys af Kystdirektoratet til at lave to restaureringsprojekter i Horsens Fjord. Det drejer sig om udlægning af sten samt udplantning af ålegræs.

Nu går projektet med at udplante ålegræs i gang. Ålegræsset dæmper bl.a. sandvandring, giver skjul til smådyr og fisk og forbedrer fjordens selvrensende evne.

Torsdag den 25. juni bliver de seks felter, hvori der skal udplantes ålegræs, afmærket, og onsdag den 1. juli til fredag den 3. juli arbejdes der med at montere ålegræsskud på jernsøm for derefter at udplante dem på fire pilotfelter og et hovedfelt. I Odder Kommune skal der plantes ved Alrø.

Der er tale om et projekt, der i hovedsagen er båret af frivilliges indsats, og der er få midler at gøre godt med. Men en sandwich og noget at drikke vil hjælperne få tilbudt – derfor er tilmelding til jankarnoe@gmail.com nødvendig. Der kan desuden loves en god fornemmelse bagefter af at have gjort noget konkret for at forbedre miljøstilstanden i fjorden.

Senere i juli vil et sideprojekt, ”Skrubbeopdræt og Udsætning”, være i stand til at udsætte skrubbeyngel i fjorden. Der forventes også snart tilladelse fra Kystdirektoratet til at udlægge tre såkaldte diffuse rev. Det er spredning af sten på sandede partier af fjordbunden med henblik på at skaffe voksesteder til tang og muslinger og dermed forhøje biodiversiteten.

ufno

Andre læser

Mest læste

Del artiklen