Invasiv hybenrose bekæmpes med får

Med et nyt naturplejeprojekt vil Odder Kommune forsøge at bekæmpe den invasive art rynket rose ved Dyngby Strand med en flok gutefår.

Artiklens øverste billede
Rynket rose (Rosa Rugosa) hører oprindeligt hjemme i Nordøstasien. Den blev indført i Europa omkring år 1800 som prydplante og blev første gang registreret som vildtlevende i Danmark i 1875. I 1950'erne fik rynket rose stor fremgang i forbindelse med udbygningen af sommerhusområderne, hvor den blev udplantet i læhegn, som afskærmning og prydplante. Arkivfoto: Carsten Ingemann

I Odder går de nye veje i bekæmpelsen af rynket rose, der bl.a. findes på store arealer langs de danske kyster.

Rynket rose har ikke fået helt den samme mediedækning som dræbersneglen, men rynket rose er faktisk den hyppigst forekommende invasive art i Danmark.

Og selv om mange måske forbinder hybenrosekrat med sommerhusferie, så er rynket rose et problem, idet den udgør en trussel mod den oprindelige danske natur. Rynket rose har få eller ingen naturlige fjender, der har resulteret i en stor bredning i den danske natur.

Ved Dyngby Strand har Odder kommune netop igangsat et naturplejeprojekt, hvor en flok gutefår skal holde hybenrosekrattene nede.

Valget af gutefår skyldes de gode resultater, som Samsø Kommune har haft med at genskabe de oprindelige overdrev langs kysterne, der var delvist ødelagte af tilgroning med rynket rose.

Gutefår er en gammel og meget robust fårerace. De skal ikke klippes, da de selv taber ulden og kan gå ude hele året. De æder gerne tjørn, roser, brombær og andre stikkende planter og er derfor meget velegnede til denne form for naturpleje.

Naturplejeprojektet er kommet i stand med økonomisk støtte fra 15. juni Fonden, der gennemføres i samarbejde mellem Pajbjergfonden, lodsejer og en dyreholder.

Foreløbig skal fårene afgræsse mellem april og oktober i en 5-årig periode, så området ved Dyngby Strand over tid kan blive til den beskyttede og næringsfattige naturtype overdrev igen.

luns

Andre læser

Mest læste

Del artiklen