Favrskov vil opkræve 50 mio. kr. til sikring af drikkevandet

Favrskovs vandværker har stiftet foreningen Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune. Gennem samarbejdet indbetaler forbrugerne i de næste 12 år to kr. per kubikmeter vand. Alt i alt forventes det at give op til 50 mio., der skal bruges på at sikre, at der også i fremtiden er rent drikkevand i Favrskov.

Artiklens øverste billede
Det skal også fremover være en selvfølge, at der er rent vand i hanerne i Favrskov. Prisen er i første omgang en ekstra regning på 0,2 øre pr. liter vand. Fotyo: Schütze René

Vandsamarbejdet blev stiftet på en generalforsamling i maj, og i de kommende år skal Vandsamarbejdet være med til at prioritere, hvor Favrskovs grundvand kræver mest fokus. Modellen for vandsamarbejde er kendt fra andre danske kommuner, og det er Favrskov Byråd, der har besluttet, at vandværkerne skal gå sammen i et vandsamarbejde.

Stor opgave

Der er 47 vandværker i Favrskov, hvoraf nogle er store og andre små. For et lille vandværk kan det være en dyr opgave at beskytte drikkevandet. Men nu kan også de små vandværker løfte opgaven, fordi forbrugerne fra alle Favrskovs vandværker bidrager økonomisk gennem Vandsamarbejdet.

Anders G. Christensen (V) er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune og glæder sig i en pressemeddelelse over, at Vandsamarbejdet er en realitet.

Som forbruger er jeg glad for, at jeg for et næsten symbolsk beløb kan være med til at sikre, at vi også i fremtiden kan drikke rent vand direkte fra hanen.

Ole Leegaard, formand for det nyetablerede vandsamarbejde i Favrskov Kommune

»Drikkevand er en af vores mest dyrebare resurser. I Favrskov har vi store områder med drikkevand af meget høj kvalitet. Nogle steder finder vi et højt indhold af nitrat fra gødskning, og vi finder også pesticidrester. Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at undgå nitrat og pesticidrester i vores drikkevand. Det er netop det, Vandsamarbejdet skal være med til at løse, siger Anders G. Christensen og fortsætter:

»Vi gør allerede i dag en stor indsats for at beskytte grundvandet, men der er brug for en særlig indsats på nogle af landbrugsarealerne, hvor størstedelen af vores drikkevand kommer fra.«

0,2 øre pr. liter

Også Ole Leegaard, der er formand for det nyetablerede vandsamarbejde bakker op.

»Som forbruger er jeg glad for, at jeg for et næsten symbolsk beløb kan være med til at sikre, at vi også i fremtiden kan drikke rent vand direkte fra hanen. Og som formand for Vandsamarbejdets bestyrelse ser jeg frem til - sammen med Favrskov Kommune – at prioritere, hvordan pengene bruges bedst muligt for at sikre rent drikkevand til borgere i hele kommunen.«

Hvert vandværk skal opkræve i gennemsnit 20 kr. pr. 1.000 liter vand til Vandsamarbejdet. Det er op til det enkelte vandværk at bestemme, om taksten opkræves efter forbrug, som et fast beløb eller som en blanding af begge dele. Hvis der afregnes efter forbrug, svarer det for en familie med to voksne og tre børn til cirka 350 kr. om året.

Betalingen til Vandsamarbejdet opkræves fra 1. januar 2020 og frem til 2032, og det ekstra beløb kommer til at fremgå af vandregningen. Pengene går til eksempelvis at kompensere landmænd for det tab, der vil være ved at reducere eller fjerne brugen af gødning og sprøjtemidler på arealer omkring drikkevandsboringer. Samtidig kan pengene også bruges til at oplyse eksempelvis villaejere om at droppe sprøjtegift i haverne.

Vandsamarbejdets penge kan også bruges til at medfinansiere skovrejsning eller naturområder.

ufno

Andre læser

Mest læste

Del artiklen