Tryghed?

Tryghed er en svært definérbar størrelse, og åbenbart er mange ældre aarhusianere meget utrygge ved de kommunalt ansatte social- og sundhedshjælpere.

Anderledes kan man ikke tolke det, når Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg, med virkning fra den 1. april vil kræve, at ansøgere til job i ældreplejen foruden eksamenspapirer, referencer og anden relevant dokumentation også skal aflevere en straffeattest.

Selv om det ikke siges, ligger det nærmest implicit, at ansøgere med anmærkninger på straffeattesten i al stilfærdighed må forvente at blive frasorteret som egnede kandidater.

Rådmand Jette Skive understregede i gårsdagens avis, at nuværende medarbejdere i Sundhed og Omsorg ikke vil blive afkrævet en straffeattest. De utrygge ældre, der angiveligt er Jette Skives bevæggrund for at kræve straffeattester af kommende jobansøgere, vil således ikke vide, om de social- og sundhedshjælpere, som de møder i dagligdagen, har en ren straffeattest eller et alenlangt synderegister.

Den logiske følge må vel derfor være, at social- og sundhedshjælpere ansat efter den 1. april i år skal bære et skilt med teksten ”Jeg er ren”, således at de ældre ved selvsyn har mulighed for at forvisse sig om, hvilke af de kommunalt ansatte, som de kommer i direkte berøring med, er blevet undersøgt for eventuelle straffelovsovertrædelser.

Vi forstår på Jette Skive, at kravet om straffeattester ikke bør afholde social- og sundhedshjælpere fra at søge job i Aarhus Kommune, da der findes mange typer stillinger på ældreområdet og forskellige former for lovovertrædelser.

Der kan være en vis ræson i at overveje, om social- og sundhedshjælpere, der er straffet for berigelseskriminalitet, bør have adgang til ældre kommunalklienters økonomi. Omvendt har straffen for den pågældende kriminelle handling forhåbentligt virket præventivt, ligesom Kriminalforsorgen må formodes at have bragt den tidligere straffede tilbage på en ikkekriminel livsbane. Faktisk kan det virke direkte modproduktivt, hvis tidligere straffede personer, især hvis der er tale om mindre lovovertrædelser, formenes adgang til at arbejde som social- og sundhedshjælpere i en kommune, da der er tale om en uddannelse rettet mod ansættelse i den offentlige sektor – fortrinsvis inden for ældreforsorgen.

Efterhånden har kravet om straffeattester bredt sig som en steppebrand i den offentlige sektor; også til virkefelter, hvor det er svært at se begrundelsen – især ud fra formodningen om, at netop den offentlige sektor aktivt bør bidrage til at rehabilitere tidligere straffede.

En ren straffeattest er ikke i sig selv nogen garanti for, at de ældre kan føle sig mere trygge, men det er næppe heller den dybere mening med kravet.

Meningen er, at Aarhus Kommune i skikkelse af rådmand Jette Skive skal kunne hævde at have truffet alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at ældre ikke udsættes for berigelseskriminalitet fra social- og sundhedshjælpere. Der er tale om politisk tryghed snarere end menneskelig tryghed.

.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen