Møllemodstand

Beboerne på Samsø er generelt ganske venligt stemt over for de såkaldt grønne energiformer, og det kommer blandt andet til udtryk derved, at øen producerer mere såkaldt grøn el, end øboerne selv bruger. Det er alt sammen med til at give et pænt grønt image i de rigtige kredse, hvor den slags anses for det eneste saliggørende, men der må nu alligevel være grænser, viser det sig.

Det forholdsvis nystiftede produktionsudviklingsselskab Havvind Århus Bugt A/S, der er oprettet med henblik på at etablere en ny vindmøllepark i farvandet ud for Samsø, har foreslået i god afstand fra Samsø i et område mellem Helgenæs og Aarhus, sådan lidt sydligt, at placere det nye projekt. Imellem dette område og Samsøs nordspids ligger det fredede område Mejlflak som en slags buffer, der kan holde møllerne lidt på afstand.

Men det går ikke an, mener foretagendet med det lidt kringlede navn Havvind Århus Bugt A/S, thi netop i dette område er de geologiske forhold sådan, at etablering af de 20 150-200 meter høje havmøller ville kræve ekstra fundering i den bløde havbund. Området ligger desuden for tæt på eksisterende sejlruter, og der skal være mulighed for senere indvinding af marine råstoffer.

Derfor arbejder Havvind Aarhus Bugt med et projekt længere mod syd og øst, og det vil komme så tæt på den fredede nordspids af Samsø, Issehoved, at samsingerne protesterer.

De vil have yderligere undersøgelser af det område, som de selv har foreslået, og hvis ikke de får præsenteret mulige alternativer til mølleselskabets plan, agter de at klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ifølge samsingerne er der ikke ført dokumentation for, at en eventuel blød bund i det foreslåede område vil føre til fordyrelse af undersøgelserne og senere en ekstra bekostelig fundering af møllerne.

Det er ifølge samsingerne heller ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at udvinding af marine råstoffer i området skulle forhindre etablering af møllerne.

Det er mildt sagt ikke noget helt ukendt fænomen, at folk, der ellers går varmt og helhjertet ind for udnyttelse af vindenergi, bliver lidt forbeholdne eller måske endda ligefrem en anelse genstridige, når der viser sig planer om etablering af kraftværker i deres egen baghave - eller som i dette tilfælde ud for en kyst med visse almindeligt anerkendte naturværdier.

I betragtning af at de 20 op til 200 meter høje møller næppe vil være sådan lige til at flytte, når de først er etableret, forekommer det ikke helt urimeligt, at samsingerne ønsker anvendt den nødvendige tid og de nødvendige penge til at sikre den helt rigtige placering, som om ikke alle så i hvert fald flest muligt kan være tjent med.

Den ideelle løsning på placering af disse mastodontkraftværker findes næppe, men det turde være indlysende, at de ansvarlige må gøre sig alvorlige anstregelser for at begrænse generne mest muligt.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen