Leder: Hus forbi

Nu ånder alt snart fred og ro i Museumsgade i Århus. En række midlertidige brugere af en fløj i Huset i Vester Allé, som ligger ud til Museumsgade, har bebudet, at de fortrækker, når lejekontrakten er udløbet.

Dermed slutter et lejemål, som forløb væsentligt bedre end frygtet. På et tidspunkt var der optræk til den store ballade. Det skete, da nogle alternative lejere var rykket ind.Aften efter aften genlød kvarteret af høj musik, og nogle af de nye brugere tog det forholdsvis afslappet, hvordan nødtørften blev forrettet, ligesom begrebet udeservering fik en ny betydning.Folk i gaden var med rette rasende, men selv om parterne ikke helt kom på talefod, blev der etableret noget, der lignede en form for væbnet neutralitet. De fleste beboere i gaden accepterede tilsyneladende de unges tilstedeværelse.Der er trods alt grund til at anerkende, at lejemålet fik det forløb og den afslutning, som det gjorde. En del havde frygtet, at det ville komme til at minde om rømningen af Ungdomshuset i København, hvor der blev sat elitestyrker ind, og hvor man siden skulle opleve pårørende, der demonstrerede mod en påstået politibrutalitet, efter at autonome unge på det nærmeste havde sat et kvarter i undtagelsestilstand.Nu er det slut for denne gang, men lejemålet har sat sig spor. Interessen hos de unge for at få et sted, hvor de på egne præmisser kan dyrke deres musik og øvrige interesser uden at være underlagt alle mulige regler og bestemmelser, er ikke blevet mindre. Politikerne har vist imødekommenhed, og der skulle derfor være muligheder for, at tingene løses fredeligt.Det er også nu, at kommunen skal vise fasthed, hvis den succesrige linje skal fortsættes. De unge skal hverken foran i køen eller på anden vis nyde præferencer i forhold til andre ansøgere. De må behandles som alle andre, der gerne vil have deres eget, og vente, til de relevante myndigheder har taget stilling til ansøgningen.Der har i lang tid været utilfredshed med adgangen til at få rådighed over egne lokaler og dermed adgang til spillesteder.Det går efter tur og efter behov, og når kommunen finder egnede lokaler, skal de unge selvfølgelig i betragtning. Kan byen forebygge nye sammenstød med de unge på den måde, vil det være fint.De er desuden blevet gjort opmærksom på, at en eventuel bygning med ledige lokaler ikke nødvendigvis behøver at ligge inden for Ringgade-systemet.Det må de unge acceptere - ellers må de selv til lommerne og anskaffe sig et værested.Man kommer heller ikke uden om, at lejemålet i en del af Huset betød, at nogle af de mere autonome kredse i byen blev del af et fællesskab, og det er gavnligt, at de på den måde lærer at tilpasse sig for at kunne være med.Det kan ikke undgå at have en positiv effekt på de pågældende, at de udgør en del af fællesskabet. Det kan få betydning i årene fremover.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen