Leder: Ældretilskud

ØKONOMIEN I Region Midtjylland er ikke for sarte sjæle.

Beregninger viser, at der sidste år var et driftsunderskud på 430 mio. kr., og i år forventes der det, man kalder en ubalance på 570 mio. kr. på sundhedsområdet.Det lyder som voldsomt mange penge, og det er det selvfølgelig også, men set i den store sammenhæng er det ikke så galt, når man betænker, at det samlede sundhedsbudget i Region Midtjylland lyder på 18,2 mia. kr.Men de manglende millioner skal selvsagt skaffes til veje. Forskellige tiltag forbedrer angiveligt økonomien med ca. 175 mio. kr. Skal resten af pengene så findes ved yderligere rationaliseringer, effektiviseringer og besparelser?Det sagde et enigt regionsråd forleden lodret nej til.Det nej, og den enighed, hvormed det blev sagt, tjener faktisk rådet til ære, for i samme åndedrag peger man på mispas og skævvridning i den måde, som staten tildeler bloktilskuddene.Ifølge beregninger straffes Region Midtjylland for at have en god sundhedssektor og bl.a. i kraft af denne at have den højeste gennemsnitslevealder af alle regioner. Men noget bagvendt nedtrappes bloktilskuddene, jo ældre borgerne bliver målt pr. indbygger.Dette system, som en af de ivrigste fortalere for en ændring, den konservative ordfører i regionsrådet Poul Müller, ligeud kalder skørt, bliver nu sat under pres på flere fronter.Folketingsmedlem Per Clausen, der er valgt i Århus for Enhedslisten, bebuder, at han vil tage sagen op over for velfærdsminister Karen Jespersen, og regionsrådsformand Bent Hansen tager principperne i tilskudsberegningen op på et kommende møde med velfærdsministeren og finansminister Lars Løkke Rasmussen.Umiddelbart ligner det en ren tilståelsessag for staten, men så nemt går det muligvis ikke.Som mindstemål må man dog forvente lydhørhed fra regeringen, når et enigt regionsråd med friske beregninger kan påpege åbenlyse urimeligheder i fordelingen af bloktilskud.Uden at foregribe begivenhedernes gang må det rent logisk også forventes, at regering og folketing tager affære.Ingen, heller ikke landspolitikerne, er vel interesserede i at lade åbenlyse urimeligheder fortsætte. En justering af bloktilskudssystemet forekommer på sin plads.Det ændrer ikke ved, at Region Midtjylland stadig skal styre økonomien stramt.Andre læser

Mest læste

Del artiklen