Leder: Broen i tågen

VALGKAMPEN ER OVERSTÅET, og på Christiansborg er det atter tid for landets fremmeste politikere at tage de snæversynede briller på.

Nu står der igen vigtigere spørgsmål end trafikforbindelser til det jyske bagland på den politiske dagsorden. Derfor er en række folketingsmedlemmer, der er valgt på Sjælland, heller ikke villige til at bevilge midler til en undersøgelse af en eventuel broforbindelse over Kattegat.Modstanden er størst i de to regeringspartiers folketingsgrupper. At få undersøgelsen vedtaget bliver en kamp. Intet kan udelukkes, som dansk politik udvikler sig i øjeblikket, og oppositionen er positiv.Glemt er valgkampen, da regeringspartiernes østjyske kandidater kappedes om at gøre mest for en ny forbindelse. Enkelte var parate til straks at bygge broen.I dag er dagsordenen ændret. Regeringen har ingen planer om at iværksætte undersøgelser, og den kan også henvise til infrastrukturkommissionens aktuelle rapport, der heller ikke ofrede broforbindelsen særlig opmærksomhed.Der er ingen grund til at betvivle, at motorvejsnettet i hovedstadsområdet trænger til en udbygning. Trafikken er tæt, og det er den også på landevejen mellem Århus og Viborg, hvilket er fuldstændigt overset.Repræsentanter for den midtjyske region - regionsformand Bent Hansen og borgmestrene Nicolai Wammen og Anders G. Christensen - har haft foretræde i København for at argumentere for den nye forbindelse.Besøget gjorde åbenbart ikke større indtryk på regeringen, men de tre politikere fastholder ønsket om en undersøgelse, for broen vil sikre en visionær trafikløsning for Danmark.Med den nuværende trafiktæthed på Storebæltsbroen burde politikerne finde lommeregnerne frem og foretage fremskrivninger. Der er behov for en ekstra forbindelse mellem landsdelene - også selv om det bliver med et hurtigtog over Kattegat, der vil gøre det muligt at rejse mellem landets to største byer på omkring en time. Sådanne investeringer betaler sig, viser erfaringen, og både København og Århus kunne opnå meget ved et samarbejde, ligesom broen ville binde landet tættere sammen.I Århus giver man ikke op. Der holdes en stor konference om broforbindelsen den 4. februar, og allerede dagen efter drøftes sagen i Folketinget, når et beslutningsforslag om en broundersøgelse, der er stillet af SF, skal til behandling.Andre læser

Mest læste

Del artiklen