Friske øjne på trafikløsninger

Fremkommeligheden i Aarhus skal sikres – og det arbejder byrådet på.

Artiklens øverste billede
Nu skal der kigges ekstra på infrastrukturen – specielt områderne i nærheden af havnen. Arkivfoto: Jan Dagø

Aarhus vokser. Vi bliver stadig flere, der bor og arbejder i Aarhus. Det er en forrygende udvikling, som bidrager til fortsat dynamik i Aarhus – og i hele Østjylland.

Væksten er også en udfordring. Væksten udfordrer ikke mindst byens trafikale infrastruktur. Det er en udfordring, som går igen i alle byer, der vokser og gennemgår så store forvandlinger i bymidter og ved havnearealer, som det er tilfældet i Aarhus i øjeblikket.

I det nye byråd har vi allerede ved periodens første byrådsmøde givet hinanden håndslag på, at infrastrukturen skal på dagsordenen. Vi drøfter blandt andet muligheden for at etablere en vej- eller infrastrukturfond på baggrund af et konservativt forslag.

Fra socialdemokratisk og konservativ side har vi meget stor fokus på at etablere de rigtige trafikløsninger, så fremkommeligheden er bedst mulig. Det gælder de langsigtede store investeringer i den kollektive trafik og fremkommeligheden på vores vejnet. Og det gælder de mindre investeringer og reguleringer, der skal løse konkrete trafikale udfordringer.

Ny analyse på vej

Vi har derfor i fællesskab taget initiativ til en ny analyse af de trafikale adgangsforhold omkring Spanien, Mindet, Sydhavnsgade og Jægergårdsgade med henblik på at sikre et optimalt og tidssvarende beslutningsgrundlag.

De nuværende planer for trafikken i området stammer tilbage fra 2005 og skal blandt andet sikre, at der på sigt ikke er gennemkørende havnerelateret trafik på strækningen langs med det nye centrale havnebyrum, hvorved Spanien og Kystvejen aflastes.

Trafikløsningen fra 2005 bygger på en række forudsætninger om transportbehov, trafikmængde mv. Nogle af disse forudsætninger har formentlig ændret sig siden da – i betragtning af, at en del af aktiviteterne på Mellemarmen har skiftet karakter og i takt med, at det nye havnebyrum tager form.

Det er helt nødvendigt på denne måde at stoppe op og vurdere, om vi har fundet de rigtige løsninger, eller om der kan tænkes andre løsninger ind, som vil forbedre forholdene for borgere og erhvervsliv. Det gælder i dette konkrete tilfælde – og i mange andre. Målet er at få trafikken til at glide bedst muligt og samtidig give let adgang til p-faciliteter, bymidte og kollektive trafikløsninger.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen