Udemokratisk budget- behandling i byrådet

Så vedtog 28 af Aarhus Byråds medlemmer et budget for 2012.

Budgettet indeholder meget store for byens udsatte og svage mennesker skadelige og for den folkeligt, lokalt funderede kultur dræbende nedskæringer. Enhedslisten er imod nedskæringerne og derfor imod budgettet som helhed.Men også fremgangsmåden ved selve budgetvedtagelsen er demokratisk set stærkt kritisabel. For de aarhusianere, som fulgte byrådsbehandlingen i radio eller i rådhushallen, var det totalt umuligt at følge med i, hvad der skete.Borgmesteren læste numre på forslag og ændringsforslag op, men ikke noget om, hvad forslagene gik ud på og indeholdt. Kun i enkelte tilfælde nævnte borgmesteren, hvilke partier der stemte for og imod det fremlagte nummer.Hvis man som interesseret borger ville følge med i, hvilke partier der stemte for og imod sociale og kulturelle forringelser, kunne det i praksis ikke lade sig gøre.For en del af tilhørerne i selve byrådssalen var det en særpræget oplevelse at se, hvilken mangfoldighed af for sagen uvedkommende kreative sysler, en del byrådsmedlemmer udfoldede under afstemningsproceduren. Selvom alle naturligvis stemte som eget partis ordfører gjorde.Afgjort uden for byrådssalen?Men selvfølgelig: Hvis alt er handlet af uden for byrådssalen, og afstemningen derfor en ren formalitet, behøver det enkelte, menige byrådsmedlem måske heller ikke interessere sig så meget for de konkrete forringelser. Man skal jo blot levere stemmen.Demokratisk set må det være rimeligt, at borgerne, som vil følge med, orienteres om, hvornår de rammes og hvilke partier, der vælger at ramme dem. De skal kunne stille det enkelte parti og det enkelte byrådsmedlem til ansvar for nedlæggelsen af deres handicappede barns tilbud, lukningen af væresteder og bostøtte for og til deres psykisk syge nabo, lukning af muligheden for egen kulturoplevelse og samvær i beboerhuse og på Gellerupscenen.Altså: Borgmesteren skal nævne forslagene og ændringsforslagenes indhold og de efterfølgende stemmeresultater.Andre læser

Mest læste

Del artiklen