Teknologi overhaler gravkøer

Mobilt bredbånd uden nedgravning af kabler er fremtiden.

I JP Aarhus 29/10 forsvarer NRGi's bestyrelsesformand, Søren Egge Rasmussen, energiselskabets fortsatte millioninvesteringer i fibernetbredbånd. Det sker på trods af en uventet lav kundetilslutning med stort økonomisk tab og underskud for første gang i NRGi's historie.NRGi's fibersatsning - siden 2010 som medejer af Waoo! - har indtil videre kostet de ca. 200.000 elforbrugere og andelshavere dyrt. Det har medført en ekstraordinær nedskrivning/tab på 250 mio. kr. i NRGi's regnskab for 2010. Hertil kommer betydelige underskud på fibernet også i tidligere år, f.eks. 63 mio. kr. i 2009.NRGi har netop bebudet, at de såkaldte ”rabatter” til elkunderne igen vil blive udbetalt i 2012. Fortsætter disse stærkt tabsgivende investeringer, vil det være svært at retfærdiggøre de rabatter til forbrugerne fremover.Hurtigere internet

Jeg er enig med Søren Egge Rasmussen i, at behovet for hurtigere internetforbindelser er stadigt stigende, hvilket både EU og den danske regering har fokus på. Men det er dyrt at etablere fiberkabler til alle husstande, især i landområderne. Selv i store dele af Aarhus er det endnu ikke muligt for forbrugerne at blive koblet på Waoo!.Mobilt bredbånd uden nedgravning af kabler er fremtiden, hvilket bl.a. professor Knud Skoubye, Aalborg Universitet, mener. Det gør også TDC, der netop har skruet op for hastigheden på mobilt bredbånd: Op til 32 megabit - uden ekstra betaling, jf. JP 26/10.Samme logik som DSB?

Søren Egge Rasmussen forventer fortsat, at investeringen en dag bliver rentabel efter devisen ”Det koster at investere i fremtiden”. Mon ikke samme logik lå bag DSB's investeringer i de italienske IC4 tog?Man kan ikke sammenligne modstanden mod etablering af elledninger for 100 år siden med fibernet i dag. Den teknologiske udvikling sker nu med lynets hast. Ingen kan forudse mulighederne bare inden for de næste fem år.Det holder ikke at give finanskrisen skylden for det dårlige resultat. NRGi's samlede fibernetstrategi bør tages op til revision. Det vil jeg fortsat arbejde for.Det holder ikke, at give finanskrisen skylden for det dårlige resultat. NRGi's samlede fibernet- strategi bør tages op til revision.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen